Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для муляра

Програма проведення стажування на робочому місці для муляра

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1.Способи кладки складних стін.

2. Способи кладки стін середньої складності та складних стін з одночасним облицюванням.

3. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

1. Виконує складні роботи під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов, промислових споруд, мостів і гідротехнічних споруд.

2. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

3. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

4. Додержує норм технологічного процесу.

5. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

6. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

7. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії


 

Помощь специалисту