Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для лаборанта

Програма проведення стажування на робочому місці для лаборанта

Програма проведення стажування на робочому місці для лаборанта

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

Методи проведення аналізів, іспитів і інших видів досліджень.

Діючі стандарти і технічні умови на технічну документацію, що розроблюється, порядок її оформлення.

Лабораторне устаткування, контрольно-вимірювальну апаратуру і правила її експлуатації.

Методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:.

1. Виконує лабораторні аналізи, іспити, виміри й інші види робіт при проведенні досліджень і розробок.

2. Бере участь у зборі й обробці матеріалів у процесі дослідження відповідно до затвердженої програми роботи.

3. Стежить за справним станом лабораторного устаткування, здійснює його налагодження.

4. Підготовляє устаткування (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання відповідно до розроблених інструкцій і іншої документації.

6. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі і допоміжні операції, проводить спостереження, знімає показання приладів, веде робочі журнали.

7. Забезпечує співробітників підрозділу необхідним для роботи устаткуванням, матеріалами, реактивами й ін.

8. Обробляє, систематизує й оформляє відповідно до методичних документів результати аналізів, іспитів, вимірів, веде їх облік.

9. Робить вибірку даних з літературних джерел, реферативних і інформаційних видань, нормативно-технічної документації відповідно до встановленого завдання.

10. Виконує різні обчислювальні і графічні роботи, зв'язані з проведеними дослідженнями й експериментами.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії