Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Примеры документов обучения по охране труда и ПБ Програма проведення стажування на робочому місці для електрика

Програма проведення стажування на робочому місці для електрика

Програма проведення стажування на робочому місці для електрика

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів  постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;

- найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги;

- призначення релейного захисту;

- принцип  дії схеми  максимально-струмового захисту;

- вибір перерізу про плавких вставок і апаратів захисту залежно  від  струмового навантаження;

- будову  і  принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів;

- технічні вимоги до  виконання  електричних  проводок  усіх  типів;

- номенклатуру,  властивості  і  взаємозамінність застосовуваних під час  ремонту  електроізоляційних  і  провідних  матеріалів;

- метод проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування  з  пускорегулювальною апаратурою ремонту;

- основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування,  методи перевірки і вимірювання  їх;  принцип  дії устаткування,  джерел  живлення;  будову,  призначення  та  умови застосування  складного контрольно-вимірювального   інструменту;

- конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:

розбирати, здійснювати капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під  керівництвом  електромонтера  більш високої кваліфікації;

- регулювати і  перевіряє  апаратуру  і  прилади електроприводів після ремонту;

- ремонтувати  підсилювачі,  прилади  світлової  та  звукової сигналізації, контролери,  пости  керування,  магнітні  станції;

- обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки  зі  складними схемами  вмикання;

- виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з  повним  їх  вимиканням  від напруги;

- виконувати оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів,  вимикачів роз'єднувачів  і  приводів  до  них  з розбиранням конструктивних елементів;

- здійснювати перевірку, монтаж і ремонт  схем  люмінесцентного  освітлення;

- розмотувати, розробляти, дозувати,  прокладати  кабель,  монтувати  ввідні пристрої і з'єднувальні муфти,  виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до
35 кВ;

- визначати місце  пошкодження  кабелів,  вимірює  опори заземлення,  потенціали на оболонці кабелю;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- виявляти  та  ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування із схемами вмикання середньої  складності;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- здійснювати паяння м'якими та твердими припоями;

- виконувати роботи за кресленнями та схемами;

- підбирати пусковий опір для електродвигунів.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії