Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція по загальній електробезпеці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор   ТОВ « _____________»

_______ ____  __________

Наказ №_____від “_____”_________20__ р.

ІНСТРУКЦІЯ №

по загальній електробезпеці

(відповідає І кваліфікаційній групі)

  1. Загальні положення.

1.1. Працівники, які обслуговують машини станки і механізми з електроприводом (неелектротехнічний персонал), застосовують в роботі ручний електроінструмент, виконують ручні ремонтно-наладочні роботи обладнання, що має електроустановки, або виконують інші роботи, де є небезпека ураження електричним струмом, повинні мати першу групу по електробезпеці.

1.2. Перелік професій цього персоналу визначається керівником підприємства спільно з інженером по охороні праці.

1.3. Група по електробезпеці І (неелектричному персоналу ) присвоюється після щорічної перевірки знань безпечних методів роботи по обладнанню, що обслуговується,особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, або по його письмовій вказівці особою з групою по електробезпеці не нижче – (третьої). Присвоєння І групи оформляється в спеціальному журналі з підписами перевіряючого і працівника, знання якого перевіряють.

1.4. В процесі роботи персонал з І групою, крім щорічної перевірки знань, періодично, але не рідше одного разу на 3 місяці проходять інструктаж по охороні праці в обсязі даної інструкції.

1.5. Однією з причин враження електричним струмом можуть бути оголені провода, відкриті рубильники, не закрите розподільче устаткування, підігрівачі з відкритими нагрівальними елементами, пошкоджена електроапаратура, несправні електрозаземляючі пристрої.

1.6. Забороняється відкривати, вмикати, торкатися руками або предметами установок, якщо обслуговування їх не входить в коло обов’язків.

Необхідно виконувати тільки ту роботу, по якій отримано інструктаж по охороні праці і на яку видане завдання, не передоручати свою роботу іншим особам.

1.7. Забороняється очищати ввімкнені в мережу світильники та лампи.

1.8. Не дозволяється забивати цвяхи та костилі в стіни приміщень, де проходить схована проводка.

1.9. Необхідно остерігатися обірваних проводів, що лежать на землі. Вони можуть бути під напругою. В цьому випадку необхідно виставити охорону і повідомити керівництво чи когось з електротехнічного персоналу.

1.10. При відсутності штепсельного з’єднання підключення пересувних, переносних електропристроїв проводиться лише електромонтером.

1.11. Робота на станках і обладнанні, на висоті і драбинах, тунелях в місткостях, роботи з вантажо-підіймальними механізмами і т.д. проводити у відповідності з інструкцією по даному виду роботи.

  1. Загальні положення.ю

2.1. Перед початком роботи необхідно переконатися в справності, вмикаючих і вимикаючих приладів, сигналізації, блокувань, ізоляції.

2.2. Необхідно вияснити, що розміщений головний рубильник, що вимикає напругу на виробничій дільниці, майстерні, тваринницькому приміщенні і т.д.

2.3. У приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом, крім заземлення необхідно застосовувати діелектричні коврики та ізолюючі підставки.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Не допускається дор роботи на несправній або зі знятими захисними пристроями машині, а також при несправній сигналізації і контрольних приладах та з відключеним заземленням.

3.2. Забороняється самостійне усунення несправностей електропроводки, електрообладнання. У випадку будь-якої виявленої несправності електроустановки, інструмента, порушення електроізоляції, виникнення пожежі, а також при припиненні подачі струму або перерві в роботі електричний прилад повинен бути відключений від мережі.

При виявленні несправностей необхідно повідомити безпосереднього керівника. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу з квавліфікаційною групою не нижче третьої

Не допускається навіти при крайній необхідності замінювати згорівші електричні лампи загагьної освітлювальної мережі, це повинен зробити електромонтер.

3.3. При роботі з ручними електричними машинами забороняється триматися за провід, по якому живеться ручна електрична машина, зніматм руками стружку або тирсу, розбирати ручну електричну машину та виконувати самостійно будь-який ремонт, працювати з приставкою і драбиною.

3.4. Не можна сідати спиратися, притулятися до корпусу, станини, працюючих агрегатів та механізмів.

3.5. Перш ніж переставляти на нове місце роботи пересувні машини, необхідно відключити напругу або переконатися в тому, що вона відключена.

3.6. Перед розробкою , розкопкою грунту необхідно вияснити в керівника робіт, чи не прокладені в місті розкопки кабельні лінії електропередач. Розробляти грунт над підземним кабелем на глибину більше 30 см. дозволяється тільки лопатою.

3.7. Виконання польових, будіфвельних, вантажо-підіймальних та інших робіт під лініями електропередач можливе лише після отримання спеціального дозвілу (допуску) від керівника робіт.

3.8. При заборі води електропідігрівач необхідно обов’язково відключати від електромережі.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

4.1. Вимикати установку, електроінструмент. Вимикаючи вилку не можна тягнути за шнур – це зможе призвести  дойого обриву.

4.2. Привести в порядок робоче місце – прибрати інструмент, прилади, пристосування.

4.3. Про всі помічені пошкодження повідомити безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Ураження людини електричним струмом відбувається з таких причин:

-          при безпосередньому доторканні до струмоведучих частин електроустановок, що перебувають під напругою;

-          при доторканні до металевих частин установки, що випадково являється під напругою;

-          ураження, викликані “кроковою напругою”, що виникла в місцях розтікання струму в землі (при обриві проводівповітряної мережі) кабелів, що перебувають під землею і т.д., зварювальним струмом та електричною дугою.

5.2. При ураженні електричним струмом необхідно:

-          вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмоведучих частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою і т.д.;

-          потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду лікаря або доставити в поліклініку (лікарню) на носилках;

-          потерпілого, який прийшов у себе слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти і зігріти його;

-          при поганому диханні або його відсутності до прибуття лікаря робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно з штучним диханням робити зовнішній масаж сердця.

Інженер – електрик                                                          ___________

УЗГОДЖЕНО:

Начальник служби  ОП                                                   ___________

Юрисконсульт                                                                ____________