Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі з муфельною піччю

Інструкція з охорони праці при роботі з муфельною піччю


1.Загальні вимоги безпеки


Інструкція наводить загальні правила при роботі з муфельною піччю. Муфельна піч призначена для утворення та підтримання необхідної температури у заданому об'ємі.

Приміщення, де знаходиться піч, повинно бути зачиненим опалювальним. Забороняється встановлення у вибухонебезпечних та пожежонабезпечних зонах і приміщеннях, які мають у повітрі агресивні домішки, що можуль привести до корозії металевих частин, руйнування захисних покриттів та електричної ізоляції. Температура навколишнього повітря від +10 до +40С

До приміщення повинно бути проведене:

- мережа однофазового змінного струму 220В, 50Гц;

- шина заземлення з опором контура не більше 4 Ом та перерізом на менше 2,5 мм2;

- приточно-витяжна вентиляція.

Робоче місце тимчасове.

До експлуатації муфельної печі мають доступ особи, які отримали інструктаж по техніці безпеки при роботі з електропристроями напругою до 1000   в, ознайомлені з будовою груби і правилами її експлуатації.

До шкідливих і небезпечних факторів при роботі з піччю належать:

- токопровідні частини печі, які знаходяться під напругою;

-  висока температура повітря та роз частини груби і матеріалу, що знаходяться у камері
(більше 1000С).

При експлуатації муфельної печі, особи повинні мати спецодяг.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи.


Перед початком роботи потрібно переконатися в повній налагодженості муфельної печі, правильної підключення її до електричної мережі і контуру заземлення.

Ввімкнути вентиляцію.

Вмикати піч дозволяється тільки з зачиненими.

Під час роботи шафи слідкувати за показаннями температури у камері і не перевищувати нагрів більше 1000 С.

У випадку невиконання вимог техніки безпеки якщо вони не можуть бути усунені обслуговуючим персоналом, негайно припинити роботу і сповістити завідуючу лабораторією.


3. Вимоги безпеки під час роботи.


Категорично забороняється:

1. Вмикати апарат в електромережу без заземлення.

2. Сушити у печі легкозаймисті речовини.

3. Торкатися незахищеними руками внутрішніх та зовнішніх поверхонь груби, розігрітих більше 60 С.

4. Залишати апарат, ввімкнений, без нагляду.

5. Проводити поточний ремонт муфельної печі, не вимкненої з електромережі.

6. Проводити заміну згорілих запобіжників у ввімкненому апараті, а також ставити саморобні (нестандартні) запобіжники.

У випадку виникнення відкритого полум'я, запаху гарі, дивних звуків експлуатація муфельної печі повинна бути негайно припинена, прилад повинен бути вимкнений з електромережі і сповістити зав. лабораторією.


4. Вимоги безпеки у аварійних випадках.


По закінченні роботи треба:

- вимкнути апарат від електромережі тумблером „Сеть";

- зачинити дверцята;

- від'єднати кабель живлення від електромережі та вимкнути рубильник на силовій шафі.


5. Вимоги безпеки у аварійних випадках.


При раптовому знеструмленню лінії терміново вимкнути муфельну піч вимикачем і вийняти електричний шнур з розетки.

У випадку несподіваного підвищення температури та перевищення максимально-допустимих показників піч негайно вимкнути і сповістити зав. лабораторією.

У випадку виникнення відкритого полум'я, запаху гарі, дивних звуків експлуатація грубу повинна бути негайно припинена, прилад повинен бути вимкнений з електромережі і сповістити зав. лабораторією.

У разі отримання опіків негайно надати потерпілому першу допомогу і сповістити зав. лабораторією.

У разі ураження електричним струмом, негайно звільнити постраждалого від дії електричного струму, надати необхідну медичну допомогу і сповістити завідуючого лабораторією.

 

Склав_________

Погодив _____

Ознайомлений _________