Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для працівників складу паливно-мастильних матеріалів

Інструкція з охорони праці для працівників складу паливно-мастильних матеріалів

Інструкція з охорони праці для працівників складу паливно-мастильних матеріалів

1.Загальні положення

1.1 До роботи на складі паливно-мастильних матеріалів допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань, ввідний інструктаж та інструктаж на робочому місці.

1.2 Повторний інструктаж проводиться один раз на три місяці, повторна перевірка знань по т/б один раз на 12 місяців.

1.3 Працівник складу паливно-мастильних матеріалів повинен знати і виконувати вимоги по збереженню нафтопродуктів, хімічних речовин (кислот, лугів і т.п.), що поступають на склад.

1.4 Працівник складу паливно-мастильних матеріалів повинен виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії, особистої гігієни.

1.5 Працівник складу паливно-мастильних матеріалів повинен дотримуватися правил інструкцій по пожежній безпеці.

1.6 Працівник складу паливно-мастильних матеріалів не повинен знаходитися в хворобливому стані організму, алкогольному або наркотичному сп’янінні, не палити і не користуватися відкритим вогнем.

1.7 Згідно “Норм безкоштовного видання спецодяга” працівнику складу паливно-мастильних матеріалів належить костюм бавовняний  з вогнестійкою пропиткою, чоботи керзові, рукавиці комбіновані, протигаз, окуляри захисні.

1.8 Працівники складу паливно-мастильних матеріалів повинен виконувати всі вимоги інструкції з охорони праці.

1.9 За невиконання вимог інструкції по т/б винуватці притягуються по відповідальності згідно правил внутрішнього розпорядку, як за порушення трудової дисципліни.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Вдягнути спецодяг (костюм бавовняно-паперовий з вогнестійкою пропиткою), чоботи керзові, рукавиці комбіновані, протигаз, окуляри захисні, в зимовий час куртку ватяну.

2.2 До початку роботи перевірити :

-наявність попереджувальних надписів і знаків “Палити заборонено”, “Вогненебезпечно”, “Вогню не розпалювати” ;

-надійність заземлення цистерн і трубопроводів, наявність заглибленого в землю металічного стержня для заземлення автоцистерн, при зливі з неї пального ;

-справність і відповідність засобів пожежогасіння ;

-справність сходів драбин і площадок для обслуговування горловин цистерн ;

-відсутність підтікання пального на флянцях трубопроводів і вонтилів.

3.Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Слідкувати, щоб на території складу не було сторонніх осіб, щоб палили тільки у спеціально відведеному для цього місця.

3.2 Заправляти транспорт тільки з виключеним двигуном і в присутності водія.

3.3 Не допускати включення двигуна на дільниці, де пролито пальне. Розливи пального повинні бути негайно засипані піском.

3.4 Відстань між машиною, що стоїть під заправкою і слідуючою за нею, повинно бути не менше 3м, а між послідуючими машинами не менше 1м.

3.5 Відпуск і заправку автомашин і іншої техніки проводити тільки в паливні баки машин і механізмів. Не допускати відпуску пального в відрах, або іншій подібній відкритій тарі.

3.6 По закінченні заправки переконатись, що весь нафтопродукт випалений з паливних рукавів і попереджений витік паливно-мастильних матеріалів.

3.7 Забороняється проводити відпуск нафтопродуктів :

-з допомогою несправних роздаточних колонок із заправочних агрегатів ;

-в автоцистерни, що не мають заземлення ;

-в вантажі автомобілі і автобуси,. В кузовах яких знаходяться люди ;

-в несправну і непідготовлену в протипожежному відношенні бочкотару ;

-при зливі паливно-мастильних матеріалів в цистерни відкривати їх люки, стоячи з надвітреної сторони.

3.8 Наконечники рукавів вводити в люки цистерн обережно, без ударів.

3.9 У випадку появи течей нафтопродуктів або при інших несправностях в обладнанні, перекачку нафтопродуктів призупинити.

3.10 Не відкривати кришки люків у цистерні і інших ємкостях за допомогою ударів.

3.11 Не проводити зливу і наливу нафтопродуктів в любі ємкості під час блискавки.

3.12 При проведенні заміру рівня нафтопродуктів в резервуарі, користуватися стаціонарно встановленими замірними устроями.

3.13 При огляді резервуарів, відборі проб або замірі рівня нафтопродуктів необхідно використовувати пристосування і устрої, що виключають іскроутворення при ударах.Взуття повинне бути без металічних цвяхів і підковок. При виконанні робіт у нічний час для освітлення повинні користуватися тільки акумуляторними фонарями у вибухобезпечному виконанні.Заборонено користуватися для цих цілей відкритим вогнем – факелами, сірниками, керовиновими фонарями, свічками.

3.14 При відкриванні люків резервуарів, виміру рівня, відборі проб нафтопродуктів, а також інших роботах стояти з боку по напрвленю вітру.

3.15 Слідкувати, щоб при зливі гоючого з автоцистерни під колеса машини були встановлені підколесні башмаки, щоб цистерна була заземлена на металічний стержень, щоб опущений в горловину шланг був закріплений до ємкості куди проводиться злив пального.

3.16 Забороняти навіть короткочасне складування матеріалів, що не мають відношення до збереження паливно-мастильних матеріалів.

3.17 Зберігати використані обтирочні матеріали і ганчірки тільки в металічних ящиках, які закривабться.

3.18 Вкладання металічних бочок одна на другу без дерев’яних прокладок між ними не допускається.

3.19 Перевіряти металічну тару з-під паливно-мастильних матеріалів. Не приймати не очищену, не пропарену, не промиту

3.20 Слідкувати, щоб бочки для палива були пофарбовані в розпізнавальний колір і на них повинні бути надписи про вмістимість “керосин”, “бензин”.

3.21 Не переходити з однієї цистерни на іншу по перекладеній дошці або не закріпленому містку.

3.22 Для контролю за залишками пального або інших робіт, не нахилятися над відкритим люком цистерни і не спускатися в неї.

4.Вимоги безпеки при збереженні кислот, лугів і інших агресивних речовин

4.1 Всі хімічні речовини, що поступають на склад, повинні бути розміщенні згідно їх характерних якостей “вогненебезпечно”, “ядовиті”, “хімічно активні”. З цією метою склад повинен бути розбитий на окремі приміщення (відсіки).

4.2 Збереження кислот, лугів сумісно з паливно-мастильних матеріалів забороняється. Допускається короткочасне збереження кислот і лугів на площадках, що захищені від дії сонячних променів і атмосферних опадів.

4.3 На кожній тарі з хімічними речовинами повинен бути надпис чи бірка з його назвою.

4.4 Хлорне вапно повинно зберігатися в дерев’яних, закупорених бочках.

4.5 При роботі з кислотами і лугами виконувати вимоги інструкції по роботі з шкідливими агресивними речовинами.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1 Зробити огляд всієї арматури ємкостей : чи правильно перекриті вентилі, крани, засувки.

5.2 Зібрати залишки паливно-мастильних матеріалів від розливів і зачистити місця розливів.

5.3 Вимити руки з милом і лугами, при можливості прийняти душ.

5.4 Про всі ненормальності, що мали місце в процесі роботи довести до відому керівника.

5.5 Опломбувати вхідні двері складу і здати склад під охорону.

6.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1 У випадку отруєння нафтопродуктами насамперед необхідно винести потерпілого на свіже повітря та визвати швидку допомогу.

6.2 До прибуття лікаря забезпечити потерпілому спокій і дати йому валеріанові каплі.

6.3 У випадку важкого отруєння при різкому послабленні дихання або обмороку дати потерпілому понюхати нашатирний спирт і чистий кисень.

6.4 При різкому послабленні або повному зупиненні дихання негайно провести штучне дихання до повного відновлення. Після відновлення дихання напоїти кріпким чаєм і направити у лікувальний заклад.

6.5 При винекненні пожежі повідомити негайно пожежну охорону, прийняти міри по гасінню пожежі наявними засобами пожежогасіння.

 

Розробив

Погодив


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту