Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих дезинфекцією та знезараженням приміщень, транспорту, тари, машин, ґрунту та інше

Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих дезинфекцією та знезараженням приміщень, транспорту, тари, машин, ґрунту та інше

Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих дезинфекцією та знезараженням приміщень, транспорту, тари, машин, ґрунту та інше

 

1. Загальні вимоги

1.1. До роботи по дезинфекції та знезараженню приміщень, транспорту, тари, машин, ґрунту та інше допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд. Не мають медичних протипоказань та пройшли спеціальне теоретичне і практичне навчання і мають відповідне посвідчення, пройшли вступний та первинний інструктажі на робочому місці по охороні праці.

1.2. Всі роботи по дезинфекції та знезаражуванні виконувати по наряду-допуску в присутні відповідальної особи, з реєстрацією в спеціальному журналі.

1.3. Тривалість робочого часу із знезаражувальними засобами не повинна перевищувати 6 год. на добу.

1.4. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.5. Виконуйте правила внутрішнього розпорядку ПТНЗ.


2. Небезпечні і шкідливі фактори та заходи по їх упередженню

Небезпеки та шкідливості

Запобіжні заходи

перед початком роботи

під час роботи

1.

Отруєння

Перевірте справність вентиляції, наявність медичної аптечки, дезинфікуючих та миючих засобів. Огляньте засоби індивідуального захисту і переконайтесь, що вони справні і відповідають вашому розміру. Одягніть їх

Виконуйте постійний самоконтроль і контроль за станом працюючих. При виконанні робіт не приймайте їжу, не пийте воду, не паліть.

2.

Ураження електричним струмом

При проведенні робіт у приміщеннях вимкнути рубильник. На рубильнику повісити табличку “Не вмикати”

При появі напруги на неструмоведучих металевих частинах вимкніть обладнання та викличте старшого

3.

Травмування рухомими частинами механізмів та обладнання

Перевірте наявність та справність захисних огороджень, справність механізмів, обладнання, які використовуються у роботі

Не усувайте несправності під час роботи, не торкайтеся до відкритих рухомих частин машин і механізмів

4.

Наїзди транспортними засобами

Не знаходьтесь на шляху руху тракторних агрегатів, під час завезення тари, машин та обладнання на майданчик

Не відпочивайте в непристосованих для відпочинку місцях. Не підходьте до агрегату, що рухається

5.

Пожежовибухонебезпека знешкоджувальних засобів

Перевірте герметичність тари для зберігання знешкоджувальних засобів. Переконайтесь у наявності засобів пожежегасіння

Не користайтеся відкритим полум’ям, не паліть в місцях проведення робіт. Слідкуйте за справністю електрообладнання

3. Дії в аварійних ситуаціях

3.1. При травмуванні звільніть потерпілого від дії небезпечного фактору, надайте йому першу (долікарську) допомогу, викличте швидку медичну допомогу або негайно вжити заходів для транспортування потерпілого у найближчу лікувальну установу, повідомте керівника робіт.

3.2. У випадку виникнення пожежі, викличте пожежну команду, повідомте керівництво і вжити заходів по ліквідації осередку загорання ті організуйте евакуацію людей.


4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Наведіть порядок і приберіть робоче місце. Очистіть та знезаразьте машини, обладнання. Пристрої та інвентар. Дільниці землі, забруднені пестицидами, необхідно знезаразити хлорним вапном, переорати або перекопати.

4.2. Зніміть і приведіть в порядок спецодяг і засоби індивідуального захисту (очистіть від бруду і пилу) та здайте їх на збереження. Промийте гумову частину респіратора (протигаза) теплою водою з милом, продезинфікуйте, промийте у чистій воді і висушіть.

4.3. Обробіть руки спеціальним знезаражуючим засобом. Помийте руки і обличчя теплою водою з милом. Прополощіть рот і ніс, при можливості прийміть душ. Перевдягніться у домашній одяг.

4.4. Повідомте керівника робіт про всі негаразди, помічені в процесі роботи, вжиті заходи щодо їх усунення.

5.Відповідальність за порушення вимог інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

Розробив:

Погодив:

Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих дезинфекцією та знезараженням приміщень, транспорту, тари, машин, ґрунту та інше

 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.