Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для електромонтера-ремонтника при виконанні ремонтних робіт обладнання в електроустановках

Інструкція з охорони праці для електромонтера-ремонтника при виконанні ремонтних робіт обладнання в електроустановках

Інструкція з охорони праці для електромонтера-ремонтника при виконанні ремонтних робіт обладнання в електроустановках

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. До роботи в якості електромонтера по ремонту електроустановок допускаються особи, що пройшли навчання, інструктаж а охорони праці, стажування на робочому місці, здали екзамен на допуск до самостійної роботи і на групу по електробезпеці.

1.2. Під час роботи електромонтер повинен користуватися спецодягом, спецвзуттям і індивідуальними засобами захисту. Перед використанням він повинен перевірити їх стан. Спецодяг треба носити в застебнутому виді, він не повинен маги кінців, що звисають.

1.3. Забороняється прати спецодяг і мити руки в легкозаймистих рідинах.

1.4. При роботі .необхідно користуватися справним інструментом і контрольними приладами, що виключають іскроутворення і враження електричним струмом.

1.5. Забороняється складати інструмент, прилади і деталі на електродвигуни, які працюють, насоси та інше технологічне обладнання.

1.6. Використаний матеріал (ветош, ганчір'я) необхідно складати в спеціально відведене для цього місце.

1.7. Палити і приймати їжу треба тільки в спеціально відведених для цієї мети місцях.

1.8. Електромонтер повинен знати способи надання першої (долікарської) допомоги.

1.9. Електричні машини повинні бути розміщені так, щоб їх експлуатація, огляд і ремонт були зручними і безпечними Корпуса електричних машин, пускові і регулюючі пристрої обов'язково заземляються. Частини електричних машин, які обертаються (вентилятори, відкриті частини валів, муфти) надійно огороджуються.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Всі роботи, які виконуються електромонтером по ремонту електрообладнання фіксуються в спеціальному журналі.

2.2. Приступати до роботи з електрообладнанням можна тільки після виконання необхідних організаційно-технічних заходів, що передбачені правилами техніки безпеки і правилами технічної експлуатації електроустановок, тобто одержання наряду або розпорядження, а також допуску до роботи.

2.3. Перед використанням захисних засобів персонал повинен:

2.3.1. Перевірити справність захисного засобу, відсутність зовнішніх пошкоджень, чистоту.

2.3.2. При використанні захисних засобів (штанг, кліщів, покажчиків) перевірити по клейму в установках якої напруги допустимо використання даного засобу, чи не минув строк його дії.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Електричні машини або частини вагою до 40 кг дозволяється підіймати і переносити вручну. Більш важкі машини і деталі переміщати спеціальними підйомними засобами.

3.2. При внутрішньому огляді, вимірюванні зазорів, центруванні, заміні змазки, регулюванні щіток, перевірки опору ізоляції електричну машину треба відключити від мережі.

3.3. При огляді не допускається використовувати переносну електролампу напругою більше 42В без захисної сітки.

3.4. Розборку електродвигунів рекомендується проводити в рукавицях, щоб уберегти руки від ссадин, у шибі в.

3.5. Перед пуском машину перевіряють: кріплення шківів у муфти та інші частини, які обертаються, наявність заземлення.

3.6. При роботі агрегату не можна торкатися частин, які обертаються.

3.7. В місцях, де промиваються деталі електричних машин займистими речовинами, забороняється курити.

3.8. Частину трансформаторів, що виймається, підіймати тільки за допомогою підіймальних пристосувань.

3.8. Підлога робочого місця для зборки і розборки трансформаторів не повинна бути залита маслом, так як працюючий може впасти і одержати травму об гострі частини електричних машин і апаратів.

3.9. Працювати в баках трансформаторів забороняється, пари трансформаторного масла отруйні. При роботі в баках, які покриті шаром масла, категорично забороняється користуватися вогнем. Гасити масло вуглекислотними вогнегасниками.

3.10. При роботах в житловому селищі суворо дотримуватися правил техніки безпеки і пожежної безпеки.

3.11. Забороняється розбирати і ремонтувати електропроводку, електричні рубильники, кабель та інше електраобладнання, що знаходиться під напругою.

3.12. Під час роботи не дозволяється допускати до свого робочого місця сторонніх осіб, підходити до працюючого товариша, відволікати його сторонніми розмовами, а також відволікатися самому.

3.13. Обхід ліній напругою вище 1000В проводиться особами з групою з електробезпеки не нижче II.

3.14. При обході треба вважати, що лінії знаходяться під напругою. Особа, яка проводить обхід, навіть знаючи заздалегідь, що лінія відключена, повинна зважати, що в будь-який момент вона може бути включена для випробування в роботі.

3.15. При виявленні обірваного проводу, що лежить на землі або провисає, особа, яка проводить обхід, повинна прийняти заходи для запобігання можливого наближення до проведу людей, що проходять. Забороняється наближатися до проводу ближче чим на 10м.

3.16. На трансформаторних підстанціях повинні бути чіткі написи, які вказують порядковий номер трансформатора, його потужність і напругу. Повинні бути прикріплені плакати «Стіп — небезпечно для життя», «Під напругою».

3.17. Трансформаторні підстанції повинні бути забезпечені протипожежними засобами у відповідності з нормами.

3.18. При всіх роботах, які виконуються в житловому селищі, необхідно ураховувати безпосередню близькість проживання людей, і суворо виконувати всі організаційно-технічні заходи, які передбачені ПТЕ і ПТБ.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБІТ.

4.1. Необхідно переконатися в справності обладнання, приладів.

4.2. Привести у порядок своє місце, інструмент і пристосування.

4.3. Доповісти керівникові робіт і начальнику зміни про закінчення робіт, про несправності в обладнанні, приладах.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. При появі небезпеки, яка загрожує аварією або нещасним випадком, електромонтер зобов'язаний припинити роботу, повідомити про це майстру або іншому ІТП дільниці і прийняти негайно заходи по ліквідації аварійної ситуації.

5.2. При нещасному випадку необхідно зупинити роботу, викликати негайно швидку допомогу, повідомити майстра, виконроба або начальника дільниці, подати першу допомогу потерпілому, зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування такими, якими вони були на момент події, нещасного випадку. Аналогічно зробити при аварії.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. За порушення правил охорони праці і вимог дійсної інструкції електромонтер несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Розробив:

Погодив:

Ознайомився:


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.