Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для електромонтера по обслуговуванню і ремонту ЛЕП 6 -110 кВ

Інструкція з охорони праці для електромонтера по обслуговуванню і ремонту ЛЕП 6 -110 кВ

Інструкція з охорони праці для електромонтера по обслуговуванню і ремонту ЛЕП 6 -110 кВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, успішно склали іспити з правил охорони праці, пожежної безпеки і отримали посвідчення про допуск до роботи.

1.2. Нагляд за лініями електропередач здійснюється шляхом обходів і оглядів в установлені терміни спеціально виділеними електромонтерами-обхідниками, а також інжонерно-технічним персоналом.

1.3. Мета обходу: контроль за станом лінії електропередач, виявлення дефектів і попередження можливості виникнення аварій.

1.4. За своїм призначенням і характером обходи і огляди поділяються на:

— періодичні;

— позачергові;

— нічні;

— контрольні.

1.5. Періодичні обходи проводяться електромонтерами — не рідше одного разу в шість місяців, інженерно-технічннм персоналом — не рідше одного разу на рік.

1.6. Позачергові огляди повітряних ліній або їх ділянок проводяться:

1.6.1. При утворенні на проводах і трасах ожеледі аби танцюванню проводів, наступу льодохда і розлива рік, пожеж у зоні траси, після сильних бурь, ураганів, морозів та інших стихійних лих.

1.6.2. Після автоматичного відключення ПЛ релейним захистом лінії - негайно, а після успішного повторення включення - по мірі необхідності.

1.7. Нічні обходи — проводяться один раз у квартал для виявлення на лініях електропередач дефектов (зажимів) по наявності іскріння або свічення у місцях з'єднання.

1.8. Контрольні обходи — проводяться інженерно-технічним працівником один раз у рік з метою контроля роботи обхідників і стану траси.

1.9. Обходи і огляди повітряних ліній проводяться без зняття напруги.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1 При огляді високовольтних ліній необхідно звертати увагу на наступне:

2.1.1. Наявність обривів і оплавлення окремих дротів або накидів на проводи і троси.

2.1.2. Стан опор, наявність нахилів, обпалень, розчіплювання деталей, цілісність бандажів і заземляючих пристроїв на дерев'яних опорах.

2.1.3. Виконання робіт на трасі, орання землі — не ближче 3 м від ноги опори.

2.1.4. Прокладання трубопроводів, доріг, спорудження повітряних ліній зв'язку.

2.1.5. Чистоту траси, наявність дерев, що загрожують падінням на лінію, сторонніх предметів, споруд.

2.1.6. Наявність іскріння або правильність регулювання проводів.

2.1.7. Наявність і стан попереджувальних плакатів і інших постійних знаків на опорах;

2.1.8. Наявність болтів і гайок, цілісність окремих елементів, зварних швів і заклепочних з'єднань на металевих опорах.

2.1.9. Стан стояків залізобетонних опор і залізобетонних приставок.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Обходи ліній напругою вище 1000 В проводяться одноособове без наряду, особами з групою по електробезпеці не нижче II.

3.2. При обході треба вважати, що лінія знаходиться під напругою. Особа, що проводить обхід, заздалегідь знаючи що лінія відключена, повинна зважити на те, що у будь-який момент вона може бути включена для випробування або в роботу.

3.3. Прі нічному обході обхідникові треба йти по краю траси. Огляд лінії треба проводити з землі.

34. При виявленні обірваного провіда, що лежить на землі або провисає, особа, що проводить обхід, повинна прийняти заходи для попередження можливого наближення до провіду людей, що проходять. Забороняється наближатися до провіда ближче ніж на 10м для ліній напругою до 20кВ і ближче 18м — напругою вище 20кВ. Якщо поставити охорону неможливо, треба зняти з ближніх опор 2-3 плаката і закріпити Їх на палаці з двох боків Після улаштування огородження треба негайно повідомити власника лінії про місце находження обриву і діждатися приїзду ремонтної бригади.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБІТ.

4.1. Результати обходів і оглядів лінії електропередач повинні бути документально оформлені у наступному порядку:

4.1 1 Обхідник робить попередній запис у путевому листі про неусунення дефектів попереднього обходу, під час обхода в путевой лист заносяться всі виявленні дефекти.

4.1.2. Відмічені у путевому листі дефекти заносяться в журнал обходів.

4.1.3. При виявленні дефектів аварійного характера обхідник крім запису в путевому листі зобов'язаний негайно сповістити про це майстру, використовуючи для цього будь-які можливості (зв'язок, транспорт).

4.1.4. При виявленні в районі траси високовольтної лінії проведення робіт, що непогоджені з експлуатуючими представниками, обхідник крім запису в путевому листі зобов'язаний погодити акт про порушення правил охорони високовольтних ліній і добитися припинення робіт, про шо подати енергетику РНУ доповідь з доданням складеного акта для притягнення винних до відповідальності.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. При появі небезпеки, яка загрожує аварією або нещасним випадком, обхідник зобов'язанийповідомити про це майстру або іншому ІТП дільниці і прийняти негайно заходи по ліквідації аварійної ситуації.

5.2. При нещасному випадку необхідно викликати негайно швидку допомогу, повідомити майстра, виконроба або начальника дільниці, подати першу допомогу потерпілому, зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування такими, якими вони були на момент події, нещасного випадку. Аналогічно зробити при аварії.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. За порушення правил охорони праці і вимог дійсної інструкції обхідник несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Розробив:

Погодив:

Ознайомився:


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.