Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для штукатура

Інструкція з охорони праці для штукатура

Інструкція з охорони праці для штукатура

1 Загальні вимоги безпеки

1.1. До штукатурних робіт допускаються робітники, які пройшли спеціальне   навчання, вступний інструктаж і інструктаж на робочому місці.

1.2. Штукатур комплексної бригади повинен бути проінструктованим і навченим безпечним прийомам по всіх видах робіт, які він виконує у бригаді.

1.3. Штукатур зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку і щоденної вказівки майстра (виконроба);

- користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям із запобіжними пристосуваннями, знаходячись на будівельному майданчику користуватися захисним шоломом;

- пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки і за безпеку товаришів по роботі;

- виконувати лише ту роботу по якій проінструктований і допущений майстром (виконробом);

- не допускати присутності на робочому мicцi сторонніх осіб;

- подати пepшy допомогу потерпілому , вжити заходів по ліквідації порушень техніки безпеки. Про порушення і випадки травматизму повідомити майстрові (виконробові).

1.4. Штукатур повинен утримувати робоче місце у чистоті  і порядку, не захаращувати його сторонніми речами.

1.5. Робоче місце штукатурa-oпepaтopa під час роботи з штукатурною станцією повинне бути зв'язане звуковою або світловою сигналізацією з робочим місцем машиніста poзчинонасосної установки або штукатурною станцією.

1.6. Якщо недоцільно влаштовувати  риштування  або підмостки, штукатур під час роботи на висоті зобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом. Місця закріплення карабіна  повинні бути вказані майстром (виконробом).

1.7. Пиловидні матеріали (цемент , вапно, гіпс, крейду і т. п.) зберігати  у

щільно закритих контейнерах, ящиках, ларях . Якщо у паперових мішках - у сухому приміщенні.

1.8. Строповку складованих матеріалів вантажопідйомними механізмами має право проводити спеціально навчений з відповідним посвідченням  стропальника робітник

1.9. Дерев'яні ручки інструментів повинні бути з твердих порід дерева,

гладенько обробленими, підігнаними і надійно закріпленими на   робочій частині 3абороняється використовувати ручний інструмент, якщо він має:

- вибоїни, сколи робочої частини;

-          зayceниці і гострі ребра у місцях тримання руками;

-          тріщини і сколи на задній частині.

1.10. Bантaжi на риштуванні і підмостках повинні розміщатися у відповідності до вивішеної на робочому мicцi схеми розміщення і величини навантажень, що допускається на настил риштування і підмостків. Скупчення людей на настилах в одному місці не допускається.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи  штyкaтypy необхідно:

- оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали; звільнити проходи;

перевірити справність інструменту і пристосувань;

- переконатися у справності сигналізації між робочим місцем штукатура - оператора і робочим місцем машиніста розчинонасосноі установки або штукатурної станції;

- перевірити справність настилів риштувань, підмостків, пересувних столиків, наявність і справність огорожі.

2.2. Під час виконання роботи в приміщенні, яке має електропроводку-викликати електрика для відключення електроживлення.

З. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Приступати до внутрішніх штукатурних робіт після влаштування і остаточного закріплення перегородок, сантехнічних блоків, віконних і дверних коробок.

3.2. Виконувати штукатурні роботи: у неосвітлених або затемнених місцях забороняється.

3.3. На драбинних маршах необхідно використовувати спеціальні підмостки з різновисокими опорами або висувними стояками, що встановлюються на ступені. Забороняється з цією метою використовувати приставні драбини.

3.4. Якщо штукатурні роботи виконуються на висоті 1 м і більшій над

землею або перекриттям, то необхідно використовувати інвентарні засоби підмощування.

3.5. Виконувати роботи на декількох   ярусах по одній вертикалі без проміжних захисних настилів забороняється.

3.6. Проміжок між робочим настилом риштувань, підмостків і стіною будівлі не повинен перевищувати 150 мм. його необхідно закривати зйомними дошками.

Настили риштувань, підмостків, драбин під час роботи і після її закінчення необхідно очищати від будівельного сміття. Забороняється захаращувати проходи до драбин, риштування і підмосткам.

3.7. Під час роботи взимку риштування і підмостки, робочі місця і підходи до них необхідно очищати від снігу і зледеніння, посипати піском і шлаком.

3.8. Штукатурний розчин необхідно приймати у бункер штукатурної станції (агрегату) або на спеціально обладнану площадку.

3.9. Забороняється проводити очистку кузова самоскида від розчину стоячи у кузові. Цю роботу необхідно виконувати скребками або лопатами з довгими ручками, стоячи на землі.

3.10. Під час нанесення розчину на поверхню вручну методом накидання знаходитися збоку від місця набризкування.

3.11. Наносячи набризк на ґрунтовку за допомогою штукатурної  станції необхідно тримати форсунку на відстані 0,7-1,5 м. під кутом 60-90 ° до оброблюваної поверхні.

Не залишати без догляду форсунки розчинопроводу, що знаходитъся під тиском. У разі припинення подачі розчину через форсунки або несправності розчинопроводу необхідно перекрити вентиль на розчинопроводі і дати сигнал для зупинки розчинонасоса.

3.12. Під час переходу з одного робочого місця на інше розчинопроводи переміщати тільки після повного зняття тиску.

3.13. Очищення розчинного і повітряного наконечників форсунки і видалення розчинних пробок необхідно проводити тільки після повного зняття тиску і відключення розчинонасоса від мережі.

3.14. Штукатури, які не беруть участь у продувці розчинонасосу стиснутим повітрям або промивці його водою, повинні покинути робочу зону, віддалившись на віддаль понад 10 м.

Забороняється підтягувати гайки на хомутах, муфтах стиків розчинопроводів, що знаходяться під тиском.

3.15. Штукатурення внутрішніх укосів зовнішніх отворів проводити при наявності огорожі отворів на весь час проведення робіт .

3.16. Якщо відсутні зовнішні риштування штукатурити зовнішні віконні і дверні укоси необхідно з огороджених балконів, автомобільних вишок і мальок.

3.17. Під час виконання штукатурних робіт мокрим способом у зимовий час необхідно ретельно просушувати приміщення. Для цього потрібно використовувати калорифери, газові горілки, електрокалорифери.

3.18. Використовувати для висушування приміщень їх опалення мангали, жаровні, бочки і інші ємності, наповнені горящим коксом або вугіллям забороняється.

3.19. Особи, які обслуговують калорифери різних типів, повинні пройти навчання і суворо виконувати протипожежні правила, які викладені в інструкціях по експлуaтaцiї даних установок.

3.20. Під час сушіння поштукатурених приміщень поєднання високої вологості повітря з високою температурою приміщення (25 °  і вище) може шкідливо відобразитися на здоров’ї працюючих. Перебування у таких примiщeннях понад 3 години в день не рекомендується.

3.21. До роботи з хлористим вапном і хлористими сумішами допускаються робітники не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження.

3.22. Забороняється наливати воду у посуд з кислотою. Розчинення кислоти проводиться лише шляхом наливання кислоти у воду тонким струменем.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Під час виконання штукатурних робіт на неогороджених настилах: засобів підмощування на висоті понад 1,3 м над 3емлею або робочим настилом - роботи припинити і доповісти майстрові.

4.2. Під час poботи на засобах підмощування у разі виникнення грози або посиленні вітру до 15 м/с штукатурні роботи припинити.

4.3. При виявленні  послаблень кріплень риштування роботи припинити і доповісти майстровi.

4.4. У нещасному випадку важливо до прибуття швидкої допомоги   надати першу допомогу потерпілому. Для цьогo у бригаді, ланці на будівельній площадці повинно  бути укомплектована аптечка, яка постійно поповнюєтъся.

4.5. При ударах - забезпечити потерпілому спокій удареної кінцівки, на місцях удару накласти холодний компрес. При ударах з садном не потрібно класти примочки, а змастити садно йодом і накласти пов'язку.

4.6. При вивихаx - зробити підтримуючу пов'язку , забезпечити нерухомість кінцівки, прикладати холодні примочки. Ні в якому разі не намагатися вправити кінцівкy без лікаря.

4. 7 . При переломах - накласти шину так , щоб вона захоплювала два найближчі до переломy сустави. Шини прибинтувати до кінцівки. При відкритих переломах необхідно, перш за все, накласти на кінцівку стерильну пов'язку з індивідуального пакету.

4.8. При кровотечі - негайно зупинити кровотечу. Для цьогo до рани притиснути тампон з марлі і кінцівку підняти. Moжнa попepeдньо притиснути судини пальцями, а потім накласти джгут. Його накладаютъ  лише на кінцівки, де судини легко притиснуютъся до кісток. Залишати  джгут на кінцівці дольше двох годин не дозволяється, так  як в іншому випадку можливе відмирання тканини.

4.9. При засмічуванні очей – промити  очі струменем води або розчином борної кислоти. Не можна терти очі рукою.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботн

5.1. Забороняється залишати інструменти і пристосування на риштуваннях і підмостках.

Механічні інструменти і механізми відключити від мережі.

5.2. Очистити рухомі частини механізмів після повної їх зупинки.

5.3. Ручний інструмент і пристосування очистити від залишків матеріалів і прибрати у відведене місце.

5.4. Привести у порядок робоче місце і проходи.

5.5. Спецодяг, спецвзуття і індивідуальні засоби захисту очистити від бруду  повісити у відведене місце.

5.6. Ретельно вимити обличчя і руки з милом, не використовувати розчинники, займисті рідини .

5.7. Про всі помічені під час роботи недоліки доповісти майстрові (виконробові).

Розробив


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту