Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора

Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора

Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

До самостійного управління екскаватором допускають осіб, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), спеціальне навчання і перевірку знань у кваліфікаційній комісії, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін та одержали допуск- посвідчення на право управління екскаватором.

1.2. Повторний інструктаж машиніст екскаватора повинен проходити 1 раз у 3 місяці, повторну перевірку знань правил, інструкцій з охорони праці після попередньої перепідготовки – через 12 місяців.

1.3. Машиніст екскаватора повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку. Не знаходитися на роботі в хворобливому стані, стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

1.4. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть проявляти дію на машиніста екскаватора під час виконання робіт:

- наїзд транспорту;

- незахищені рухомі елементи машин;

- недостатнє освітлення робочого місця;

- запиленість та загазованість відпрацьованими газами;

- надмірно низька або надмірно висока температура повітря;

1.5. Згідно “Норм безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття” машиністу екскаватора належить: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані, взимку додатково: куртка на утепленій підкладці, штани на утепленій підкладці, валянки.

1.6.  При експлуатації екскаватора машиніст повинен дотримуватися вимог правил пожежної безпеки, а також дотримуватись вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.7. Особи, які порушили вимоги інструкції несуть дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства за винятком випадків, коли порушення вимог тягне кримінальну відповідальність.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи одягнути спеціальний одяг, що передбачений нормами.

2.2. Провести зовнішній огляд машини, перевірити:

- справність механізмів управління;

- гідравлічну та тормозну систему, блокуючі пристрої, освітлення і сигналізацію, контрольно-вимірювальні прилади, надійність кріплення захисних огороджень рухомих вузлів і деталей;

- справність замків дверей, наявність скла на вікнах кабіни.

2.3. Перевірити рівень масла в картері двигуна і наявність води в радіаторі.

2.4. Перед запуском двигуна необхідно:

-упевнитися в відсутності сторонніх предметів на рухомих деталях двигуна та наявності захисних огороджень;

- упевнитися, що важіль переключення швидкості знаходиться в нейтральному стані;

2.5. Перед включенням у роботу холодного двигуна екскаватора (взимку) необхідно передчасно залити у радіатор гарячу воду, а в картер- підігріте масло.

2.6. Забороняється користуватися відкритим полум’ям для підігрівання двигуна.

2.7. Перед початком руху та при маневрах машиніст екскаватора повинен подавати попереджувальні сигнали працюючим, що знаходяться в зоні виконання робіт.

2.8. Забороняється залишати екскаватор з працюючим двигуном.

2.9. Необхідно без навантаження, перевірити роботу механізмів, переключаючих пристроїв і гальма екскаватора.

2.10. При виявленні несправностей необхідно доповісти про це керівнику робіт для застосування заходів по їх усуненню.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАСВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Машиніст повинен працювати тільки на справній машині, виконувати вимоги інструкції з експлуатації та охорони праці.

3.2. Перед початком руху машиністу необхідно переконатися в відсутності на шляху перешкод, сторонніх предметів, після чого подати попереджувальний сигнал.

3.3. Виконувати роботи по навантаженню буряків і рухатися по території бурякопункту, кагатному полю тільки по установлених проїздах і дозволеною швидкістю. Знати і застосовувати прийняту систему сигналізації.

3.4. Отримавши розпорядження про умови роботи і порядок її виконання, машиніст продумує і затверджує з задіяними в роботі людьми дії і сигнали. Якщо виймати грунт потрібно в зоні можливого знаходження підземних комунікацій (кабелів, трубопроводів, колекторів) не приступати до роботи до отримання письмового розпорядження керівника робіт і його присутності на місці виймання землі. Проводити роботи під дротами діючої лінії електропередачі високої напруги – небезпечно. Не починати працювати, якщо місце праці недостатньо освітлене і немає достатньої видимості на місце роботи. До переміщення важіля,   запуск двигуна неможливий.

3.5. Під час праці включати важілі робочих  органів переміщення, поворота стріли, опускання ковша на землю тільки після того як машиніст буде бачити знаходження всіх членів бригади в зоні праці. В усіх випадках машиніст має подати звуковий сигнал  перед включенням екскаватора.

3.6. Перед тим, як включати механізми переміщення машиністу потрібно пересвідчитись, що шлях вільний і на рухомих механізмах немає предметів.

3.7. Під час роботи машиністу потрібно слідкувати:

- щоб ніхто не підходив до краю котлована;

- щоб не було навісних козирків землі в верхній частині котлована;

- не допускати переміщення ковша над працюючими і кабіною водія;

- щоб під час навантаження на автомобілі, робітники на них не знаходились.

3.8. Машиніст не має право використовувати які-небудь способи, прискорюючи роботу за рахунок порушення правил безпеки.

3.9. При перерві в роботі стрілу екскаватора потрібно відвести в сторону від котлована, а ківш опустити на землю.

3.10. Чистити, змащувати, регулювати і ремонтувати екскаватор необхідно тільки після його зупинки. При цьому двигун може бути виключений, ходові частини заторможені, ківш опущений на землю.

3.11. Під час роботи забороняється:

- змінювати виліт стріли при  заповненому ковшу;

- регулювати гальма при піднятому ковшу;

- проводити змащуванн, кріплення і ремонт рухомих частин;

- підійматись і опускатись на екскаватор;

- проводити підіймання і опускання людей в ковші;

- розвантажувати всілякі вантажі із вагонів, якщо там знаходяться люди;

- машиністу відлучатись від екскаватора з працюючим двигуном.

3.12. При роботі екскаватора як крану необхідно придержуватись нормативів норм навантаження, а також правил переобладнання екскаватора з звичайної роботи на кранову.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ  ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи опустити ковш на землю, поставити важелі в нейтральне положення і зупинити двигун. Очистити екскаватор від бруду, закрити кабіну на замок. При установці на короткочасну стоянку прийняти міри проти самовільного руху машини.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні аварійної ситуації (виникнення неполадок в роботі гальмової системи і т.п.) екскаваторщик повинен прикласти всі зусилля по ліквідації її. Якщо усунутИ аварійну ситуацію НЕ  вдається, то негайно сповістити керівника робіт.

5.2. При травмуванні надати потерпілому першу долікарську допомогу, звернутись в медпункт або швидку допомогу, повідомити безпосереднього керівника робіт.

5.3. У разі виникнення пожежі (спалаху палива) необхідно негайно перекрити надходження палива, вимкнути ключ запалення двигуна та вжити заходи по гасінню пожежі засобами пожежогасіння, наявними на робочому місці. Повідомити телефоном пожежну охорону та керівника робіт.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.