Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для лаборантів (ст.лаборантів) сировинної лабораторії

Інструкція з охорони праці для лаборантів (ст.лаборантів) сировинної лабораторії

Інструкція з охорони праці для лаборантів (ст.лаборантів) сировинної лабораторії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До роботи в сировинній лабораторії допускаються особи, що досягли 18 років, пройшли медичний огляд, перевірку знань, ввідний інструктаж і інструктаж по т/б на робочому місці.

1.2. Повторний інструктаж по т/б проводиться один раз в 3 місяці.

1.3. Робітник сировинної лабораторії повинен знати:

а/свої обов’язки по заданій роботі;

б/правила поводження з реактивами, які приміняються в сировинній лабораторії;

в/місця відбору проб цукрового буряка і безпечні способи відбору їх;

г/ безпечні проходи до місць відбору проб;

д/надання першої допомоги при ураженні реактивами;

е/способи безпечного користування посудою, пристосуваннями та інструментом, які використовуються в сировинній лабораторії;

є/будову і принцип роботи обладнання, встановленого в лабораторії;

ж/інструкцію по т/б.

1.4. Робітник сировинної лабораторії повинен виконувати всі вимоги інструкції по т/б.

1.5. За невиконання вимог інструкції по т/б винні притягуються до відповідальності згідно правилам внутрішнього трудового розпорядку, як за порушення трудової дисципліни.

1.6. При виконанні робіт в сировинній лабораторії можуть проявити дії та привести до нещасного випадку слідуючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: падіння на брудній, слизькій підлозі, падіння предметів на людину, незахищені рухомі елементи ліній, визначення цукристості отруєння хімічними розчинами.

1.7.Відповідно до „Норм видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань „лаборанту належать засоби індивідуального захисту:

- халат бавовняний.

1.8. Лаборант повинен дотримуватись “Правил пожежної безпеки в Україні”.

1.9. При нещасному випадку необхідно повідомити начальника бурякопункту та надати потерпілрму невідкладну медичну допомогу або направити в медпункт.

1.10. Лаборант повинен дотримуватись санітарних норм та правил особистої гігієни.

1.11. Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства за винятком випадків коли порушення вимог тягне   кримінальну відповідальність

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути санітарний одяг, передбачений нормами.

2.2.  При прийманні зміни ознайомитися зі станом та режимом роботи обладнання.

2.3. Перевірити безпечність робочого місця:

- стан підлоги, яка повинна бути сухою, справною, чистою і не слизькою;

- достатність освітлення.

2.4. Перевірити справність:

- приладів ліній, та лабораторного обладнання;

- освітлення приладів;

- сигналізації;

- наявність і справність захисних огороджень, захисного заземлення.

2.5. Перевірити наявність і справність скіпового підіймача.

2.6. Ознайомитись з записами і розпорядженнями в журналі приймання –

здавання зміни.

2.7. При виявленні несправностей або порушень доповісти слюсарю КІП і завідуючому лабораторії для застосування заходів по їх ліквідації. Зробити запис в журналі приймання зміни.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройдений інструктаж по т/б.

3.2. Не користуватися реактивами, якщо на них немає відповідної етикетки.

3.3. Підтримувати порядок на робочому місці. Слідкувати, щоб підлога лабораторії була сухою і чистою. Тримати посуду і прилади в чистоті.

3.4. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце, не дозволяти їм користування реактивами, посудом.

3.5. Не включати і не виключати електроприлади мокрими руками.

3.6. Всі роботи, які виділяють шкідливі гази і пари, проводити в витяжній шафі.

3.7. Виконувати правила користування з кислотами і лугами: в тому числі не лити воду в концентровану сірчану/азотну-/кислоту. Сірчану/азотну/ кислоту необхідно добавляти у воду по стінкам посудини невеликими порціями, охолоджуючи посудину в холодній воді;

- з концентрованою соляною кислотою працювати під витяжною шафою;

- зважувати ядовиті речовини тільки в посуді, речовини брати ложечкою або пінцетом;

- посуд, в якому знаходилися кислоти, луги та інші хімічні речовини, ретельно промивати, щоб запобігти ядовитим виділенням;

- користуватися захисними окулярами, гумовими рукавицями, гумовим фартухом.

3.8. Перед приготуванням розчинів, луги  подрібнюються на шматки. Розбивати на чистому металевому листі в захисних окулярах, застебнутому халаті і в гумових рукавицях.

3.9.  Місце розливу концентрованої кислоти засипати піском або деревяною стружкою, зібрати їх, а потім замити розчином соди.

3.10. При відборі проб буряку з кагата остерігатися наїзду вантажо-розвантажувальних машин і автотранспорту.

3.11. При закладенні пробних сіток, взятті проб з кагат (замірах температури, користування драбинами, що відповідають правилам т/б) згідно інструкції.

3.12. Відбір проб з вагона проводити тільки при відцепленні локомотиву, якщо відцеплення неможливе -  обов’язково повідомити машиніста про відбір проб.

3.13. Не піднімати і не переносити вантажі більше 7 кг для жінок і 50 кг для чоловіків.

3.14. Не приймати, не зберігати продукти в приміщенні лабораторії, де проводяться роботи з шкідливими і ядовитими речовинами.

3.15. Не всмоктувати ротом кислоти, луги, розчини ядів, концентрований аміак, для цього необхідно користуватися бюретками, піпетками з вмонтованими грушами.

3.16. Не проводити ремонт обладнання інвентаря, не торкатися електричних дротів, проволоки, електрообладнання.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Привести в порядок робоче місце, розставити всі реактиви  на відповідні їхні місця. Помити підлогу, прибрати, привести в порядок всі інструменти, посуд.

4.2. Про всі недоліки і поломки обладнання повідомити зав. лабораторії, або робітнику який приймає зміну.

4.3. Оформити здачу зміни в журналі.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При аварійній ситуації старший лаборант зобов’язаний негайно зупинити роботу лінії при загрозі життя людей- вивести їх із приміщення.

5.2. При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння, сповістити керівника.

5.3. При травмуванні, отруєнні, захворюванні негайно надати допомогу потерпілому і направити його в медпункт або викликати швидку допомогу.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.