Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для кагатників і підбиральників буряку по бурякопункту

Інструкція з охорони праці для кагатників і підбиральників буряку по бурякопункту

Інструкція з охорони праці для кагатників і підбиральників буряку по бурякопункту

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.До роботи кагатниками допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичне обстеження, ввідний інструктаж і інструктаж на робочому місці, спеціальне навчання і перевірку знань.

1.2.Повторний інструктаж на робочому місці проводиться один раз в три місяці, повторна перевірка знань – один раз в рік.

1.3.Кагатник для безпечного проведення робіт повинен знати і виконувати:

-правила підготовки кагатних полів, укладку, вкриття і розкриття кагатів в залежності від погоди;

-правила вирівнювання площадок, розмітку кагатів і їх розмірів;

-правила і способи укладки буряку в кагати, закладки контрольних сіток і заміру температури;

-способи чищення буряку від сторонніх домішок;

-правила установки, зняття термометрів і контрлльних сіток, нагляд за температурним режимом, зберігання буряку в кагатах;

-правила вапнування буряку;

-порядок передачу буряку в  переробку;

-правила користування спецодягом і іншими засобами особистого захисту;

-вимоги до організації і підтримання порядку на робочому місці;

-правила безпеки при очищенні механізмів і машин;

-правила надання першої допомоги потерпілим.

1.4.Кагатник повинен додержуватися всіх вимог інструкцій по т/б виданих йому на руки під розписку.

1.5.За порушення виробничої інструкції по техніці безпеки і виробничої санітарії винні притягуються  до відповідальності згідно правилам внутрішнього трудового розпорядку, як за порушення трудової дисципліни.

1.6.Забороняється допускати до роботи в хворобливому стані та стані алкогольного чи наркотичногосп’яніння.

1.7.Додержуватись вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.8.Кагатники та підбиральники повинні дотримуватись вимог „Правил пожежної безпеки в Україні”.

1.9.При нещасному випадку прийняти заходи по наданню долікарської допомоги та повідомити начальника бурякопункта.

1.10.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на кагатника під час виконання робіт на кагатному полі:

-падіння предметів (буряків) з висоти;

-наїзд автотранспорту;

-недостатнє освітлення робочого місця;

1.11.Згідно з нормами безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань кагатнику і підбиральнику видаються засоби захисту:

-сигнальні жилети;

-чоботи гумові;

-куртка  ватяна;

-рукавиці комбіновані.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Вдягнути засоби особистого захисту відповідно нормам (жилет сигнальний,чоботи гумові, рукавиці комбіновані, зимою ватну куртку).

2.2.Перевірити:

-наявність сигнальних жилетів у підсобних робітників;

-безпечність робочої дільниці;

-наявність на небезпечних зонах знаків безпеки;

-наявність під’їздів і проходів на території кагатного поля і до самих кагат;

-наявність схеми безпеки руху транспорту;

-безпечність території кагатного поля для відводу дощових і талих вод;

-задовільність освітлення;

-наявність журналу здачі змін і інструкцій по т/б.

2.3.Перевірити готовність:

-інструментів, котрі приміняються, пристосування і механізми;

-огороджень рухомих вузлів на механізмах, машинах, пристосувань для вкриття кагатів;

-перильних  огороджень (або закрити їх кришками);

-перехідних мостиків, трапів.

2.4.При виявленні поломок і інших недостатків доповісти зав.бурякопункту для прийняття мір, при необхідності записати в журнал прийому-здачі змін.

2.5.Перед початком роботи з вапном вдягнути індивідуальні захисні засоби (респіратор, захисні окуляри).

3.ОБОВ’ЯЗКИ КАГАТНИКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Всі роботи, що виконувалися на кагатному полі, проводяться по вказівках зав.бурякопунктом.

3.2.Перед закладкою кагати встановити застережні знаки „Небезпечна  зона”.

3.3.Слідкувати за:

-правильною закладкою буряку в кагати;

-звуками заїзжаючого  під навантаження або вивантаження автотранспорту;

-рухом навантажувально-розвантажувальних механізмів автотранспорту;

-вчасно підборкою буряку навкруг кагатів і порядком на робочому місці;

-дотримуватися правил вапнування буряку;

-рівномірно подачею буряку в переробку.

3.4.В період розвантаження буряку із автомашин і інших транспортних засобів буртоукладальними машинами кагатник повинен знаходитися в безопасному місці ( з межами небезпечної зони), роблячи відмітку в складних, організуючи роботу підбірників буряку.

3.5.При необхідності підбирати буряк в зоні роботи механізмів, при цьому механізми повинні бути призупинені.

3.6.Давати вказівки машиністам вантажно-розвантажувальних  машин про переїзд їх на нове місце роботи.

3.7.При приготуванні вапнякового молока дотримуватися правил безпеки, працювати в окулярах і респіраторах.

3.8.Слідкувати, щоб мішалка вапнякового молока була закрита кришкою...

3.9.Не допускати сторонніх осіб в зону для приготування вапнякового молока.

3.10.Щоб піднятися на кагати, необхідно примінити спеціальні трапи-сходи, перед цим перевірити їх справність і надійність.

3.11.Кагатнику забороняється:

-знаходитися в зоні роботи механізмів і машин;

-допускати розвантаження самосвалів в кагат;

-проводити очистку кузовів автомашин і тракторних навантажувачів в період їх роботи і при невиключених двигунах;

-допускати навантаження буряку із глибини кагата, для застереження обвалів.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1.При появі аварійних ситуацій, травмувані, отруєнні або при захворюванні поставити до відому нач.бурякопункту, а також звернутися за меддопомогою в медпункт або лікарню.

5.ОБОВ’ЯЗКИ КАГАТНИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1.Привести в порядок свою робочу дільницю, механізми, пристосування, інструменти склалсти у відповідні місця.

5.2.Записати в журнал прийома-здачі зміни всі недоліки, виявлені в період роботи. Змінний журнал передати керівнику робіт або черговому по кагатах для усунення зауважень, недоліків.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.