Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для вагаря бурякопункту

Інструкція з охорони праці для вагаря бурякопункту

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.До роботи вагарем, допускаються  особи, яким виповнилось 18 років, що пройшли медичне обстеження, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань.

1.2.Вагар повинен проходити повторний інструткаж на робочому місці 1 раз в 3 місяці. Повторна перевірка знань проводиться комісією заводу 1 раз на рік.

1.3.Вагар під час роботи повинен виконувати всі вимоги внутрішнього розпорядку.

1.4.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на вагаря:

-недостатнє освітлення;

-наїзд автотранспорту;

-падіння на слизькій платформі вагів;

-електричний струм.

1.5.Відповідно „Нормам безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань”, вагарю видається халат бавовняний, рукавиці.

1.6.Виконувати вимоги протипожежної безпеки.

1.7.При нещасному випадку необхідно повідомити нач.бурякопункту та прийняти заходи по наданню потерпілому долікарської допомоги.

1.8.Вагар бурякопункту повинен дотримуватись вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.9.Вагарю забороняється приступати до роботи в нетверезому, хворобливому стані та стані наркотичного сп’яніння.

1.10.Не дозволяється покидати робоче місце без дозволу керівника.

1.11.При порушенні даної інструкції винні несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Одягти спецодяг.

2.2.Перевірити стан настилу автовагів:

забезпеченість знаками безпеки;

освітлення платформи вагів;

наявність відбійних брусів настилів;

наявність журналу приймання-передачі зміни;

наявність інструкцій по техніці безпеки.

2.3.Перевірити справність:

вагового обладнання;

звукової та світлової сигналізації;

освітлення.

2.4.Під час приймання зміни ознайомитись із станом робочого місця.  Перевірити  стан заїзду та виїзду із платформи вагів.

2.5.При виявленні недоліків в роботі вагів доповісти нач.бурякопункту для прийняття мір по їх  усуненню.

2.6.Про виявлені недоліки зробити запис в журналі приймання зміни.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Вагар повинен утримувати робоче місце в чистоті, вагове обладнання в справному вигляді і добре знати будову автовагів.

3.2.Робоче місце вагаря повинно бути добре освітлене.

3.3.Настили вагів потрібно регулярно очищати від бруду та сміття.

3.4.Вагар повинен не допускати до вагів не габаритний автотранспорт, та той, що перевищує вантажопідйомність вагів.

3.5.Слідкувати, щоб автотранспорт заїзджав на платформу вагів після виїзду зваженого автомобіля після дозволяючого сигналу.

3.6.Під час роботи слідкувати за станом настилу вагів, справності сигналізації, знаків безпеки, не допускати сторонніх на платформи вагів.

3.7.При виявленні несправності вагів доповісти начальнику бурякопункту.

3.8.Вагарю заборонено:

-знаходитись на платформі вагів під час заїзду чи виїзду автотранспорту (проводити очистку настилу тільки обов’язково виставивши з боку руху транспорту переносну захисну  загорожу);

-покидати робоче місце без причини;

-зважувати транспорт на гусеничному ходу;

-зважування транспорт в умовах недостатнього освітлення.

3.9.Всі роботи по техобслуговуванні, регулюванні проводяться при відключених автовагах, ваговими майстрами.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Прибрати робоче місце. Зберігати інвентар у відведеному для цього місці.

4.2.Передати робоче місце наступній зміні в чистому та охайноу вигляді, з відміткою про це в журналі.

4.3.Очистити настили вагів від бруду та сміття.

4.4.Про всі несправності та зауваження доповісти начальнику бурякопункту.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.При виникненні аварійної ситуації потрібно провести відключення автовагів (виключивши ваги, виставивши з боку заїзду автотранспорту переносні захисні огорожі).

5.2.Пр  виникненні аварійної ситуації аварії вагар повинен доповісти про це начальнику бурякопункту.

5.3.При виникненні ситуації із загрозою для життя вагар повинен покинути небезпечну зону і повідомити керівника.

5.4.При виникненні пожежі (при ознаках горіння) необхідно повідомити керівника та приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.5.При нещасних випадках необхідно поставити до відома керівника, визвати лікаря чи невідкладну допомогу (медпункт).

5.6.До прибуття невідкладної допомоги потрібно надати першу долікарську допомогу потерпілим.

РОЗРОБИВ


 

Помощь специалисту