Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиністів вантажопідіймальних кранів

Інструкція з охорони праці для машиністів вантажопідіймальних кранів

Інструкція з охорони праці для машиністів вантажопідіймальних кранів

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.До самостійної роботи машиніста кранів допускають осіб, які досягли  18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці, (вступний та первинний на робочому місці), спеціальне навчання, перевірку знань та стажування на робочому місці, перевірку знань з техніки безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін, мають посвідчення на право керування краном.

1.2.Повторний інструктаж на робочому місці машиніст крану зобов’язаний проходити 1 раз  у 3 місяці. Повторна перевірка знань проводиться комісією підприємства після перепідготовки (навчання) 1 раз у 12 місяців.

1.3.Для підвищення вантажу на гак крану, яким керують з кабіни, повинен призначатися стропальник.

1.4.У випадку, коли зона роботи погано проглядається з кабіни кранівника, для передачі сигналів машиністу крану призначається сигнальник із числа стропальників особою, відповідальною за проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

1.5.Кранівник зобов’язаний додержуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.

1.6.Забороняється приступати до роботи в хворобливому стані та стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

1.7.Машиністи кранів і стропальники повинні скласти екзамен по відповідній програмі кваліфікаційній комісії.

1.8.Атестованому машиністу кранів всіх типів кранів видається відповідне посвідчення про атестацію, підписане представником комісії і представником місцевого органу держнаглядохоронпраці. Під час роботи машиніст крану і стропальник повинні мати при собі відповідне посвідчення.

1.9.Повторна перевірка  знань машиністів крану, стропальників проводиться кваліфікаційною комісією підприємства:

-періодично, 1 раз на рік;

-при переході з одного підприємства на інше;

-на вимогу осіб, відповідальних за роботу кранів на підприємстві, або інспектора держнаглядохоронпраці.

1.10.При переводі машиністів кранів з крану одного типу на другий проводиться їх навчання по скороченій програмі і після перевірки практичних знань вони можуть працювати самостійно.

11.11.Машиністу крану забороняється виводити з дії прилади безпеки (підклинювати  контактори, відключати обмежувач висоти підйому вантажу і вантажопідйомності).

1.12.На кожному крані, який перебуває на роботі, повинна бути табличка з зазначенням реєстраційного номера, вантажопідйомністю І датою наступного випробування, а також вахтовий журнал.

1.13.Машиніст крану повинен знати встановлений порядок обміну сигналів з стропальниками, безпечні методи строповки вантажу.

1.14.Уміти визначати придатність до роботи канатів, стропів, траверс, тари і т.п.

1.15.Знати встановлений „Правилами безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”  порядок роботи кранів поблизу лінії електромереж.

1.16.Машиністу крану повинна бути присвоєна кеваліфікаційна група по електробезпеці не нижче „11”, видане свідоцтво, підписане головним енергетиком.

1.17.Згідно з „Нормами безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань” в залежності від ділянки виробництва та роботи, яку він виконує машиністу крану належить: костюм бавовняний,черевики шкіряні, взимку додатково – куртка ватна, брюки ватні, валянки.

1.18.Машиніст крану зобов’язаний своєчасно проходити протипожежні інструктажі, знати місце знаходження засобів протипожежного захисту та вміти ним користуватися.

1.19.Машиніст крану повинен знати методи та вміти надавати першу (долікарську)  допомогу потерпілому при нещасному випадку.

1.20.Особи, що порушили вимоги інструкції несуть персональну відповідальність згідно з правилами чинного законодавства.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Перед тим, як стати до роботи, машиніст крану пересвідчується у справності всіх механізмів, металоконструкцій та інших частин.

2.1.1.Оглянути механізми крана, їх кріплення і гальма, а також ходову частину, тягові і буферні пристрої.

2.1.2.Перевірити наявність і справність огорож механізмів.

2.1.3.Перевірити змащення передач, підшипників і канатів, а також стан мастильних пристосувань і сальників.

2.1.4.Оглянути у доступних місцях металоконструкцію і з’єднаня секцій стріли та елементів її підвіски (канатів, розтяжок, блоків, серг, тощо), а також металоконструкцію і зварні шви ходової рами (шасі) та поворотної  частини.

2.1.5.Оглянути в доступних місцях стан канатів та їх кріплення на барабані, стрілі, грейфері, а також укладку канатів у рівчаках блоків і барабанів.

2.1.6.Оглянути гак та його кріплення в обоймі, грейфер а також ланцюги і кільця його підвіски.

2.1.7.Перевірити справність додаткових опор (висувних балок, домкратів), стабілізаторів, а у козлових кранах – також рейкових захватів.

2.1.8.Перевірити комплектність противаги і надійність її кріплення.

2.1.9.Перевірити наявність і справність устаткування та приладів безпеки на крані (обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту всіх кінцевих вимикачів, показчика вантажопідіймальності у залежності від вильоту стріли, показчика нахилу крану, тощо).

2.1.10.Перевірити справність освітлення крана, буферних ліхтарів і фар.

2.2.Машиніст крану разом із стропальником повинен перевірити справність знімних вантажозачіпних пристроїв і наявність на них клейм або бірок із позначенням вантажопідіймальності, дати випробування і номера.

2.3.При прийманні працюючого крану його огляд треба проводити разом з машиністом крану, який здає  зміну. Для огляду крану начальник цеху зобов’язаний надати на початку зміни необхідний час.

2.4.Огляд крану повинен здійснюватися тільки при непрацюючих механізмах.

2.5.При  огляді крану машиніст крану повинен користуватися переносною лампою з напругою не більше 42 В.

2.6.Після огляду перед пуском крану в роботу машиніст крану, пересвідчившись у дотриманні необхідних габаритів наближення, зобов’язаний випробувати механізми на холостому ходу і перевірити при  цьому справність дії;

2.6.1.Механізмів крану та електричної апаратури;

2.6.2.Приладів і пристроїв безпеки;

2.6.3.Гальм;

2.6.4.Справність кранових колій;

2.6.5.Протиугонних захватів і тупіковий упор.

2.7.При виявленні під час огляду і випробуваннях крану несправностей чи недоліків, які перешкоджають безпечній роботі і неможливості їх усунення своїми силами кранівник, не приступаючи до роботи, доповідає про це особі, відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

2.8.Машиніст крану не повинен ставати до роботи на крані у разі наявності таких несправностей:

2.8.1.Тріщин або деформацій в металоконструкціях крану.

2.8.2.Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах, тощо), а також при відсутності шплінтів і затискачів у місцях кріплення канатів або ослаблення їх кріплення.

2.8.3.Стріловий і вантажний канати мають кількість обривів  дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановлені Правилами норми, обірвану сталку чи місцеве пошкодження.

2.8.4.Механізми підіймання вантажу або стріли мають дефекти (несправності), що загрожують безпечності роботи крана.

2.8.5.Деталі гальма механізму підіймання вантажу або стріли мають пошкодження.

2.8.6.Гаки мають зношення в зіві, що перевищує 10% первинної висоти перерізу, несправні запобіжні замки, що запобігають повільному випаданню знімного вантажозахоплювального пристрою, порушене кріплення його в обоймі.

2.8.7.Несправні або відсутні прилади та пристрої безпеки (обмежувач вантажопідіймальності або вантажного моменту, сигнальні прилади, кінцеві вимикачі механізмів, блокування, тощо).

2.8.8.Пошкоджені або неукоплектовані додаткові опори, пошкоджені або відсутні рейкові захвати, пошкоджені або відсутні протиугонний захват, тупікові упори , несправні кранові колії, стабілізатори.

2.8.9.Відсутня огорожа механізмів і голих струмоведучих частин електроустаткування, забруднене скло кабіни кранівника.

2.9.До початку роботи машиніст крану зобов’язаний пересвідчитися в достатній освітленості робочої зони: при роботі автомобільного крану зафіксувати пристрій (стабілізатор) для зняття навантаження ресор.

2.10.Здійснивши приймання крану, машиніст крану робить відповідний запис про результати приймання у вахтовому журналіі після одержання завдання від особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами, стає до роботи згідно з одержаним нарядом.

2.11.Підключення електричних кранів до  джерела живлення повинне здійснюватися електромонтером. Виконувати це підключення машиністу крану не дозволяється.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Перед початком роботи машиніст крану повинен перевірити наявність і справність посвідчення на право проведення робіт у стропальника., якщо стропальник вперше стає до роботи з ним. Якщо для стропування вантажів призначені робітники, які не мають посвідчення стропальника, машиніст крану не повинен ставати до роботи, а вимагати від адміністрації  атестування стропальників.

3.2.Під час роботи машиніст-крану не повинен відволікатися від своїх прямих обов’язків, а також здійснювати чистку, змащування і ремонт механізмів.

3.3.При обслуговуванні крану машиністом а також при наявності на крані стажиста, жоден з них не має права відходити від крану навіть на короткий час, не попередивши про це один одного.

У разі відлучення машиніста, стажисту або іншим особам керувати краном не дозволяється.

Входити на кран і сходити з нього під час роботи не довзоляється.

3.4.Перед тим як здійснити будь-який рух кермом, машиніст крану зобов’язаний пересвідчитися, що в зоні роботи крану немає сторонніх людей.

3.5.При раптовому припиненні постачання струму до електричного крану машиіст крану повинен поставити штурвал або рукоятки контролерів у нульове положення і вимкнути рубильник у кабіні.

3.6.При включенні механізмів машиніст крану повинен подати попереджувальний сигнал. Ця вимога повинна виконуватися також, якщо у роботі механізмів крану була перерва.

3.7.Пересуваня крану під ЛЕП повинно здійснюватися при опущеній стрілі (у транспортному положенні). Знаходження стріли у будь-якому робочому стані у цьому випадку забороняється.

3.8.Машиніст крану зобов’язаний  встановлювати кран на додаткові (виносні) опори, якщо це вимагається за характеристикою крана, при цьому він повинен стежити, щоб опори були справні і під них підкладені міцні та стійкі підкладки або вимощені клітки зі шпал.

3.10.Забороняється перебування машиністу-крану в кабіні крана  при встановленні його на додаткові  опори і при  переведенні їх у транспортне положення.

3.11.Установлення кранів для виконання будівельно-монтажних робіт повинно проводитися згідно з проектом виконання робіт, з вимогами якого мають бути під розписку ознайомлені машиністи кранів, котрі керують кранами під час виконання робіт.

3.12.Машиніст крану повинен установлювати стріловий самохідний кран на спланованому і підготовленому майданчику з урахуванням категорії І характеру грунту. Установлювати крани для роботи на свіжонасипаному, невтрамбованому грунті, а також на майданчику з нахилом, що перевищує вказаний в їх паспорті, не дозволяється.

3.13.Установлювати стрілові самохідні крани на краю укосів, котлованів або канав можна за умови дотримання відстаней, згідно таблиці, яка повинна бути в кабіні машиніста крану.

3.14.Спільна робота по переміщенню і підійманню вантажу двома або кількома кранами допускається в окремих випадках і повинна здійснюватися згідно з проектом або технологічною картою, розробленими спеціалізованою організацією.

3.15.При підійманні і переміщенні вантажу  машиніст крану повинен керуватися такими вимогами:

3.16.1.Виконувати роботу краном тільки за сигналом стропальника. Якщо стропальник подає сигнал, діючи всупереч інструкції, то машиніст крану за таким сигналом  не повинен здійснювати маневр краном. За пошкодження спричинені дією крана внаслідок виконання неправильно поданого сигналу, несуть відповідальність як машиніст крану так і стропальник, який подав неправильний сигнал.

Обмін сигналами між стропальником і машиністом крану повинен здійснюватися за встановленим на підприємстві порядком.

Сигнал „Стій!” машиніст крану зобов’язаний виконувати незалежно від того, хто його подає.

3.16.2.Визначати за показчиком вантажопідіймальності вантажопідіймальність для кожного вильоту стріли, при роботі крана на ухилі.

3.16.3.Перед підійманням вантажу попередити стропальника та всіх, хто знаходиться біля крану про необхідність покинути зону підіймання вантажу, а також про можливе опускання стріли.

Переміщення вантажу можна здійснювати лише за відсутності людей у зоні роботи крана. Зазначені вимоги машиніст крану повинен виконувати також при підійманніі переміщенні грейфера.

3.16.4.При навантажені і розвантаженні вагонеток, автомашин і причепів по них, залізничних піввагонів і платформ робота крану дозволяється тільки у разі відсутності людей на транспортних засобах, у чому машиніст крану повинен попередньо пересвідчитися.

3.16.5.Встановлювати гак підіймального механізму над вантажем так, щоб при підійманні виключався скісний натяг вантажного канату.

3.16.6.При підійманні вантажу необхідно попередньо підняти його на висоту не більше 200-300мм для перевірки правильності стропування вантажів і надійності дії гальм.

3.16.7.При підійманні вантажу відстань між обоймою гака та блоками на стрілі повинна  бути не менше ніж 500мм.

3.16.8.Вантажі, які переміщуються у горизонтальному напрямку, необхідно попередньо підняти на 500мм вище за предмети, що зустрічаються на шляху.

3.16.9.При підійманні стріли слід стежити щоб вона не підіймалася вище положення, відповідного найменшому робочому вильоту.

3.16.10.При підійманні, опусканні та переміщенні вантажу, що знаходиться поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагону, автомашин, верстату або іншого обладнання попередньо пересвідчитися у відсутності стропальника (зачіплювача) та інших людей між вантажем, що підіймається, опускається або переміщується, та зазначеними частинами будинку, обладнанням, транспортними засобами, а також у неможливості  черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони, вагони, тощо.

3.16.11.Підіймання і переміщення дрібноштучних вантажів повинно здійснюватися у спеціально призначеній для цього тарі, при цьому має виключатися можливість випадання окремих антажів.

Підіймання цегли у піддонах без огорожі дозволяється при навантаженні і розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, а також за умови виведення людей із зони переміщення вантажу.

3.16.12.Перед підійманням вантажу з колодязя, канави, траншеї, котлована, а також перед опусканням вантажу з них попередньо пересвідчитися при опусканні порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

3.16.13.Укладання і розбирання вантажу повинно здійснюватися рівномірно, без порушення встановлених для складування вантажів габаритів і без завалюваня проходів.

3.16.14.Уважно стежити за канатами: у випадку спадання їх із барабанів або блоків, утворення петель, виявлення пошкоджень канатів необхідно припинити роботу крану.

3.16.15.Встановлювати кран або здійснювати переміщення вантажів на відстані ближче 30 м від крайнього проводу ЛЕМ з напругою понад 42В машиніст карну може тільки за наявності наряду-допуску, що визначає безпечні умови такої роботи.

3.16.16.Вантаж, який переміщується краном і не має спеціальних пристроїв (петель, римів, цапф) має бути застроплений (обв’язаний).

3.16.17.При роботі крану з грейфером, призначених для сипких і кускових матеріалів не дозволяється проводити перевалку матеріалу, найбільший розмір кусків якого перевищує 300мм, а насипна маса перевищує встановлену для даного грейфера.

Перевалка штучного вантажу може здійснюватися лише спеціальним грейфером.

3.16.18.Робота грейферних кранів допускається лише за умови відсутності в зоні їх дій людей, у тому числі підсобних робітників, які обслуговують кран. Підсобні робітники можуть бути допущені до виконання своїх обов’язків тільки під час перерви у роботі крана, після того як грейфер  буде опущений на землю.

3.16.19.Виконання робіт на території, небезпечній у вибухо і поженому відношенні або з отруйними, їдкими вантажами машиніст крану  може здійснювати тільки після одержання спеціальної вказівки від особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажу кранами.

3.16.20.При роботі стрілового самохідного крану відстань між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні і габаритами будівель або штабелями вантажів чи іншими предметами повинна бути не  менше 1 метра.

3.17.При підійманні і переміщенні вантажів машиністу крану забороняється:

3.17.1.Допускати до стропування вантажів осіб, які не мають посвідчення стропальників (зачіплювачів), а також застосовувати знімні вантажозачіпні пристрої, що не мають клейм або бірок із зазначенням його номера, вантажопідіймальності і дати випробування. Машиніст крану у цих випадках повинен припинити роботу краном і довести до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17.2.Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопідіймальність крана для даного вильоту стріли. Якщо машиніст крану не знає маси вантажу, то він повинен одержати такі відомості в особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17.3.Опускати стрілу з вантажем до вильоту, при котромув антажопідіймальність крана буде меншою за масу вантажу що підіймається.

3.17.4.Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з вантажем.

3.17.5.Підтаскувати вантаж канатів, а також пересувати залізничні вагони, платформи, вагонетки або візки за допомогою гака.

3.17.6.Відривати гаком або грейфером вантаж засипаний землю чи примерзлий до землі, закладений іншими вантажами, укріплений болтами або залитий бетоном.

3.17.7.Звільняти краном заземлені вантажем знімні вантажозачіпні пристрої (стропи, ланцюги, траверси, захвати тощо).

3.17.8.Підіймати залізобетонні і бетонні  вироби масою понад 500 кілограмів, що не мають маркування та позначки про фактичну масу.

3.17.9.Підіймати:

-залізобетонні вироби з пошкодженими петлями;

-вантаж, стропування (обв’язка, зачіплювання) якого не відповідає схемам безпечних методів стропування;

-вантаж, підвішений за один ріг дворогого гака;

-вантаж у переповненій вище бортів тарі;

3.17.10.Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.

3.17.11.Підіймати вантаж із людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що вирівнюється масою людей або підтримується руками.

3.17.12.Передавати керування краном особам, які не мають прав на керування краном, а також допускати до самостійного керування учнів і стажистів без спостереження за ними.

3.17.13.Здійснювати навантаження і розвантаження автомашин при перебуванні водія або інших осіб у кабіні.

3.17.14.Підіймати балони із стиснутим або зрідженим газом, не укладені в спеціальні контейнери.

3.18.Машиніст крану зобов’язаний зупинити роботу крану:

3.18.1.При наближенні блискавки, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крану та зазначену  в його паспорті, при цьому машиніст крану повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготівника щодо запобігання угону крана вітром.

3.18.2.При недостатній освітленості місця роботи крану, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, машиніст крану погано розрізняє сигнали стропальника або переміщуваний вантаж.

3.18.3.При температурі повітря нижче допустимої мінусової, позначеної в паспорті крана.

3.18.4.При закручуванні канатів вантажного поліспаста.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.По закінченні роботи крана машиніст крану зобов’язаний додержуватись таких вимог:

4.1.1.Не залишати вантаж або грейфер у підвішеному стані.

4.1.2.Поставити кран у призначене для стоянки місце, загальмувати його, козловий кран поставити на захвати.

4.1.3.Установити стрілу і гак у положення визначене інструкцією заводу-виготівника з монтажу та експлуатації крана.

4.1.4.Зупинити двигун, вимкнути рубильник електричного крана у кабіні, якщо кран живиться від зовнішнього джерела. Поставити всі рукоятки контролерів у нульове положення. Рубильник перед гнучким кабелем повинен бути вимкнений і запертий на замок.

4.1.5.Не залишати козловий кран на ділянці колії, що має ухил.

4.2.При роботі крану в кілька змін машиніст, який здає зміну повинен сповістити свого змінника про всі неполадки в роботі крана і здати зміну, зробивши у вахтовому (змінному) журналі відповідний запис. Замкнути на замок кабіну крана. Прибрати кран, витерти і змастити механізми.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.Якщо під час дії крану трапиться аварія або нещасний випадок машиніст крану зобов’язаний довести про це до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, а також особи відповідальної за утримання вантажопідіймального крана у справному стані. При травмуванні звернутися в медпункт та надати потерпілому долікарську допомогу.

5.2.При виникненні на крані пожежі машиніст зобов’язаний негайно приступити до її гасіння, викликавши одночасно через членів бригади, що обслуговує кран пожежну охорону. При пожежі на електричному крані насамперед треба вимкнути рубильник, що подає напругу на кран. Про випадок повідомити особу відповідальну за утримання крана в справному стані.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.