Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при зніманні – укладенні цегли-сирцю з стрічкового конвеєра на люльковий

Інструкція з охорони праці при зніманні – укладенні цегли-сирцю з стрічкового конвеєра на люльковий

1.Загальні положення.

1.1. До роботи допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим. Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником виробничої дільниці після стажування під спостерігачем майстра, для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи).

1.2. Небезпечні фактори:

-          травми при укладуі цегли сирцю на люльки конвейєра;

-          падіння робітника на поверхні ;

-     падіння цегли-сирцю.

1.3.  Робітник  зобов’язаний:

-          додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

-          проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

-          вміти користуватися засобами індивідуального захисту;

-          вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

-          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з конвейєрами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

-     не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

Робітник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.4. Робітник повинен користуватися виданим йому спецодягом та ЗІЗ.

1.5. За порушення даної інструкції, робітник притягується до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Приступаючи до роботи, надіньте спецодяг і приведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

2.2. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.3. Приступаючи до роботи необхідно:

2.3.1. Оглянути всі робочі місця, розставити робітників по робочих місцях технологічного процесу. Проконтролювати правильність приймання зміни кожним робітником.

2.3.2. Проконтролювати справність роботи устаткування, лінії технологічного процесу і правильність приймання  зміни персоналом (наявність необхідних пристосувань на робочих місцях.

2.4.  Перед початком роботи необхідно :

2.4.1. Візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень обертових частин і небезпечних зон, провідників пристроїв, що заземлюються.

2.4.2. Перевірити справність устаткування. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторку до устаткування.

2.4.3. Проконтролювати, щоб були прибрані сторонні предмети на робочих місцях і шляхах переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.4.4. При виявленні несправностей і відмов у роботі устаткування, за вказівко майстра, прийняти необхідні заходи для усунення недоліків і нормальної роботи зміни.

2.4.5. Проконтролювати, щоб при вмиканні устаткування робітниками, не виникне небезпека для інших осіб, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

2.5. Огляньте підлогу на робочому місті, вона повинна бути чистою.

2.6. Включіть освітлення робочої зони.

2.7. При укладці цегли на піддони не допускати падіння цегли.

2.8. При виявленні несправностей обладнання та пристосувань, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконуйте самостійний ремонтконвейєра.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

-          не залишайте робоче місце і не допускайте присутності на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

-          працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

-          не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов’язки.

3.2. Підчас роботи необхідно бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.

3.3. При перекладанні цегли-сирцю з стрічкового конвейєра на люльковий бути обережним, фактор ризику – небезпека травм рук при укладанні цегли на люльковий конвейєр.

Забороняється поправляти укладку цегли на полці лбльки під час роботи люлькового конвейєра.

3.4. Цеглу-сирець слід укладати по відповідній схемі не деформуючи її, зазори між цеглинами обов’язково залишати 1,5 – 2 см.

3.5. Цегла-сирець, яка не відповідає технічним вимогам (по ширині), направляється на повторну переробку.

3.6. Утримуйте шляхи переміщення, що обслуговуються, в чистоті і стежте, щоб підлога в експедиції була рівною, і не захаращуватись випадковими предметами.

3.7. Перекладання цегли-сирцю виконувати парами.

3.8. Проводити рахунок перекладеної цегли.

3.10. При вказівці майстра проводити посипання цегли.

3.11. Постійно виконувати змінні завдання, цим забезпечити правильний режим роботи конвейєра.

3.12. По закінченні роботи (зміни),провести уборку робочого місця.

3.13. Про всі неполадки, які трапилися на зміні записувати в журнал, і обов’язково про це доповісти майстрові.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після зупинки конвейєра, в кінці зміни, провести уборку робочого місця (підлоги настилів, закріпленоє території в цеху.

4.3. При передачі зміни проінформувати змінника про всі несправності і неполадки в роботі і доповісти майстру.

4.4. Прийняти душ, спецодяг скласти в шафу.

5. Вимоги безпеки в аврійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці, що обслуговує комплексно-механізовану лінію можуть бути:

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках необхідно обезструмити устаткування і вжити заходів для усунення недоліків у його роботі.

5.2. При загорянні електроустаткування робітники повинні використовувати тільки вуглекислотні вогнегасники.

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі необхідно користуватися пінними вогнегасниками.

5.4. При нещасному випадку або раптовому захворюванні, що трапилося на виробництві, надати допомогу потерпілому.

5.5. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.

5.6.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “Швидку допомогу”.

5.7. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.8.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

Виконуйте інструкцію з охорони праці – цим збережете себе і інших від нещасного випадку.

РОЗРОБИВ