Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт”

Інструкція з охорони праці для тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт”

Інструкція з охорони праці для тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт”

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція призначена для навчання тістомісильників по обслуговуванню тістомісильної машини періодичної дії “Стандарт” методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.  Постійне робоче місце - тістомісильне відділення.  Режим роботи безперервний. Тістомісильником по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт” виконується така робота: ведення процесу готування тіста по всіх технологічних фазах на тістомісильних машинах періодичної дії “Стандарт”. Забезпечення роботи тістомісильних, опрокидувальних машин і дозувальної апаратури по встановленому режимі. Заміс опари, голівок, закваски тіста для вироблюваних на підприємстві виробів.  Дозування усіх видів необхідної сировини. Розкидка голівок.  Контроль за процесом шумування опари, голівки і тіста.  На невеличких хлібозаводах - підвіз, відвозка діж.

Ділянка тістоприготування розташована в приміщенні, яке відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення П-ІІа.

1.2. До роботи тістоводом допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання та перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим та пройшли стажування на робочому місці протягом від 2 до 10 змін.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяці.

1.3. Тістовод, що обслуговує тістомісильні машини “Стандарт” повинний:

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

- технологічний процес готування опари, голівок, заквасок і тіста на тістомісильних машинах періодичної дії; установлений технологічний режим і параметри готування тіста; процеси, що відбуваються при шумуванні; методи контролю і регулювання технологічного режиму; устрій, принцип роботи устаткування що обслуговується; методи визначення готовності опари і тіста; гатунку борошна й основних компонентів сировини; органолептичні методи оцінки якості сировини і тіста.

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати змінному робітнику своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт” є :

1.4.1. Місильний важіль, що рухається, обертова діжа, черв'ячний привід діжі.  При попаданні на ці органи можливі травми й ампутація кінцівок.

1.4.2.  Можливість травмування діжею, що рухається.

1.4.3.  Падіння діжі з діжоопрокидувача.

1.4.4.  Наявність вуглекислого газу (двоокису вуглецю), що виділяється при шумуванні тіста і маючи щільність (питому вагу) більше кисню накопичується в нижніх точках у т.ч. і в діжах, видаляючи кисень.  Попадання людини в це середовище спричиняє втрату свідомості від кисневого голодування і при відсутності своєчасної допомоги, смерть.

1.4.5. Обертові і деталі устаткування, що рухаються :

- з‘єднувальні муфти електроприводів і робочих органів устаткування, шківи, кінці валів що виступають і інші обертові деталі, де можливі захоплення і намотування одягу, волосся.

1.4.6. Клиноременні передачі, де в точці набігання ременя на шків виникає зона захоплення, і при влученні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем.

1.4.7. Підвищена напруга електроструму, що може виникнути при пошкодженні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці; при попаданні вологи на пускову апаратуру, при доторканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.8. Падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання - олії, рідин, тіста і т.п.  і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт” є :

1.5.1. Підвищений вміст борошняної пилюки (ГДК до 6 мг/м3, факт - ) який може викликати алергічну реакцію або захворювання пневмоконіозами.

1.5.2. Підвищений рівень шуму (ГДР- 80 дБА, факт - ), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.3. Підвищена температура, особливо в літній період року (по нормі-16-27°С, факт - ).

1.5.4. Недостатня освітленість на робочому місці через несправність або забруднення світильників.

1.6. Для захисту персоналу від небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене:

1.6.1. Місильний важіль і діжа закриваються кришкою, яка обладнана устроєм, що блокує та не дозволяє запустити машину при не плотно прикритій кришці. Черв'ячна пара, що призводить в обертання діжу, закривається огородженням.

1.6.2. Для запобігання травмування діжею, що рухається,  підлога у цеху виконана з мінімальними ухилами, без вибоїв і бугрів.  Повинний вестися контроль за справністю коліс діжі.

1.6.3. Для виключення можливості падіння діжі з діжеопрокидувача є кінцеві вимикачі максимального підйому і спуска діжі, механізм і блокування надійності закріплення діжі, що не припускають підйом незафіксованої діжі, устрій від самоповільного спуска.  Для недопущення перевантаження привід обладнано  захисним елементом.  Діжоопрокидувач має огородження небезпечної зони з блокуванням, що виключає підйом при відкритому огородженні, і аварійну кнопку “Стоп” для зупинки в екстрених випадках.

1.6.4.  Для видалення вуглекислого газу з приміщення є вентиляційні системи. Щоб уникнути нещасних випадків не дозволяється нахилятися усередину діжі.

1.6.5. Огородження всіх обертових частин і деталей машин, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон знімати і працювати при відсутність яких забороняється.

1.6.6. Нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.7. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням; включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти який можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.8. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Тістовод машин періодичної дії повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, фартух х/б ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.020-85, ковпак або косинка, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в прання;

1.9. Недотримання  вимог  даної  інструкції  є  порушенням  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  і  спричиняє  за  собою  відповідальність у встановленому  порядку.

2. Вимоги  безпеки  перед  початком  роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи необхідно:

2.2.1. Надіти спецодяг і привести його в порядок, не залишаючи кінців, що звисають, і не застебнутих частин.

2.2.2.  Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і пристосування, звільнити проходи.

2.2.3.  Перевірити наявність необхідної сировини.

2.2.4.  Перевірити справність необхідних пристосувань : шкребків, мірників, лопат.

2.2.5. Перевірити справність устаткування, дозувальної, контрольно-вимірювальної апаратури.

2.3. Перед початком роботи необхідно :

2.3.1. Візуально переконатися в наявності, справності, надійному кріпленні огороджень обертових частин і небезпечних зон, провідників устроїв, що заземлюють, написів на пускачах.

2.3.2. Перевірити справність устаткування і пускачів включенням на яловому ходу. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації, відчуття напруги при доторку до устаткування.

2.3.3. Перевірити справність блокування кришки тістомісильної машини, шляхом її підняття при включеному двигуні. При опусканні кришки запуск двигуна повинний бути передбачений тільки пускачем.

2.3.4. Перевірити наявність і справність пристосувань : шкребків, щіток, штовхачів, табличок “Не включати, працюють люди”.

2.3.5. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомте майстру або начальнику зміни.  Виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування забороняється.

2.5. Перед вмиканням у роботу устаткування переконайтеся, що при його пуску не виникне небезпека  для інших робітників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під  час  роботи.

3.1. Переміщення діжі робити тільки штовханням пере собою.

3.2. Не допускати перевантаження діжоопрокидувача. При порушенні його нормальної роботи, зупиніть кнопкою “Стоп” і викликайте начальника цеху.

3.3. При наявності вибоїв, відсутніх плиток і інших неполадок на шляхах переміщення діжі, несправності коліс негайно повідомте начальнику цеху.

3.4. При виході з ладу блокувань, кінцевих вимикачів, механізму фіксації діжі, зупиніть устаткування і повідомте керівництву цеху.  Продовжуйте  роботу тільки  по  його  вказівці.

4. Вимоги безпеки   по  закінченні  роботи

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно :

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою “Стоп”.

4.1.2. Повісити на пускачі табличку “Не включати, працюють люди”.

4.1.3. При зачищенні діжі користуйтеся шкребками, нахилятися усередину забороняється, щоб уникнути отруєння від вуглекислого газу.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні роботи встановіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. При передачі зміни повідомте змінному тістоводу про не усунуті неполадки і можливі відмови в роботі устаткування.

5.  Вимоги безпеки  в  аварійних  ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці тістомісильника по обслуговуванню тістомісильної машини “Стандарт” можуть бути :

5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, запаху гару, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках треба обезструмити устаткування і повідомити начальнику зміни.

5.1.2. - підвищена концентрація окису вуглецю. Тільки з'явиться запаху чаду включити витяжну вентиляцію, якщо вона не працює, повідомити начальнику зміни і покинути приміщення.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю --- неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій покинути цех через вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.

5.5.  Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати “швидку допомогу”.

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7.  В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт.

УЗГОДЖЕНО:


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.