Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для пекаря

Інструкція з охорони праці для пекаря

Інструкція з охорони праці для пекаря

(ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕКАРНИХ ШАФ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До роботи по обслуговуванню електропекарних шаф допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, виробниче навчання, вступний та первин­ний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

Пекар виконує таку роботу Веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів  під  керівництвом  пекаря  вищої кваліфікації. Змазує та укладає вироби па лотки, вагонетки, транспортер. Відбраковує вироби. Відвозить вагонетки з готовою продукцією та підвозить порожні вагонетки для завантаження. Перевіряє стан лотків. Змазує вручну форми.

Пекар повинен знати: основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів; тривалість випікання виробів, що виробляються, ознаки їх готовності; способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер.

1.2. Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охо­рону праці;

особисто вживати посильних заходів щодо усунення небезпечної виробничої ситуації;

виконувати вимоги інструкції підприємства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи. якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.3. В робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних виробничих факторів:

підвищеної температури поверхні печі, листів та іншого інвентарю;

електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ізоляції струмо­приймачів).

1.4. Працівник повинен додержуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

дотримуватись технологічної дисципліни;

дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, при­строїв,   матеріалів,   спецодягу   та   інших   засобів індивідуального захисту (313), передбачених для цієї спе­ціальності, зберігати їх у спеціально відведених місцях;

утримувати в чистоті своє робоче місце та територію підприємства.

1.5. Не допускається:

присутність у робочій зоні сторонніх осіб;

розпиття спиртних напоїв, робота в стані алкогольного сп'яніння;

паління на робочому місці. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених і

обладнаних місцях.

1.6. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуйтесь таких вимог:

не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли нав­чання;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт або ліквідуйте їх самі, якщо це входить у ваші обов'язки;

не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними ого­родженнями;

не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте елек­троустаткування, не наступайте на електропровода;

будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту;

не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов’язки.

1.7. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.8. При виконанні роботи використовуйте спец-, санодяг і спепвауття:

халат бавовняний або костюм для пекаря;

халат або косинку бавовняні;

тапочки храмові;

рушник бавовняний.

1.9. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу при опіках, ураженні електричним струмом. Отримавши травму, повідомте безпосереднього керівника робіт самі або через товариша.

1.10. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте в гардеробній;

роботу виконуйте в чистому спецодязі (санодязі);

приймайте їжу в кімнаті приймання їжі, або в спе­ціально відведеному приміщенні.

1.11. Вивчіть правила користування первинними засо­бами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.12. За порушення вимог інструкції підприємства працівник притягається до дисциплінарної, адміністра­тивної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзи­ки, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями по­передньої зміни щодо технічного стану устаткування.

Перевірте:

справність контрольно-вимірювальних приладів, тер­морегуляторів ;

справність дії вентиляційних пристроїв;

справність візків для відвезення і підвезення форм.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного зазем­лення, освітлення.

2.4. Перевірте відсутність сторонніх предметів усере­дині електропекарних шаф.

2.5. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Тримайте своє робоче місце в чистоті, своєчасно збирайте з підлоги розсипаний дрібняк.

3.2. Регулювання температури терморегулятором проводьте поступово і плавно.

3.3. Дотримуйтесь обережності при посадці і вибиранні форм.

3.4. Переміщайте візок з формами повільно, стежте, щоб шлях пересування був вільний. Візок штовхайте в напрямі "від себе".

3.5. Розташовуйте візки з формами таким чином, щоб не завалювати підхід до електропекарської шафи.

3.6. Стежте за показаннями приладів температурного режиму.

3.7. Внутрішній огляд, очистку і ремонт устаткування проводьте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений поперед­жувальний плакат: "Електродвигун не вмикати — пра­цюють люди!".

При огляді і ремонті користуйтесь переносною елек­тролампою напругою не вище 12В з арматурою в захище­ному виконанні.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При загорянні обмоток у електропекарній шафі:

негайно зніміть напругу з електропекарної шафи;

вимкніть витяжний вентилятор.

4.2. При загорянні ізоляції проводів:

негайно вимкніть шафу від живлення електрострумом;

приступіть до гасіння вуглекислотним вогнегасником.

4.3. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте мед­працівника або "Швидку допомогу".

4.4. Дії працюючого щодо надання долікарської медич­ної допомоги при опіках, ураженні електричним струмом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

.5.1. Після закінчення роботи вимкніть устаткування і очистіть його.

5.2. Прибирання електрошафи проводьте тільки при знятій напрузі.

5.3. При чищенні електрошафи не користуйтесь водою.

5.4. Усуньте помічені недоліки в роботі устаткування. При неможливості їх усунення повідомте безпосереднього керівника робіт.

5.4. Зніміть спецодяг, прийміть душ.

УЗГОДЖЕНО:


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту