Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для кочегара виробничих печей

Інструкція з охорони праці для кочегара виробничих печей

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

для кочегарів виробничих печей.

1.Загальні вимоги.

1.1.Інструкція призначена для навчання робітників методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці.

Постійне робоче місце кочегара виробничих печей - хлібний цех, зона обслуговування по периметру печей-ФТЛ-2, печей ППЦ, печі БН 25. Кочегар виробничих печей виконує пуск, зупинку й експлуатацію під час роботи перерахованих вище печей, також веде постійний контроль за технологічним процесом випічки хліба, збору конденсату з печей і його відкачкою.

1.2. До роботи кочегаром виробничих печей допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання і перевірку знань у професійно-технічних училищах, учбово-курсових комбінатах, а також навчання і стажування на робочому місці. Пройшли медогляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, навчання електробезпеки по ІІ кваліфікаційній групі і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим. Перевірка знань кочегара виробничих печей провадиться 1 разів у рік. Повторний інструктаж 1 разів у 3 роки;

1.3. Кочегар виробничих печей повинен додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку.

При прийомі і здачі змін доповідати начальнику зміни, робити запис у змінний журнал, не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварії на печах.

Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, "Правила безпеки систем газопостачання України", правила безпеки при користуванні найпростішим підємнотранспортним устаткуванням, правила експлуатації печей, додержуватися вимог і правил по охороні праці при обслуговуванні і ремонті печей.

1.4.Вміти правильно користуватися засобами колективного й індивідуального захисту. Утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, закріплені печі, а також дотримувати чистоти в цехах і на території хлібокомбінату.

1.5. Необхідно бути обережним і уважним, виконувати тільки ту роботу, що передбачається посадовою інструкцією. Не доручати обслуговування печей стороннім особам, не змінюватися змінами.

1.6. Кочегар виробничих печей може піддаватися впливу таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів: підвищеної запиленості, загазованості робочої зони; підвищеної температури поверхонь обладнання-теплоносія; підвищеної температури повітря робочої зони; підвищеної яскравості світла; а також факторів, що впливають на людей у результаті можливого вибуху печі, устаткування, конструкцій будівлі, виходу з ушкодженого устаткування пару, води, газу і продуктів його горіння.

1.7. Кочегар виробничих печей повинен користуватися виданим йому спецодягом і спецвзуттям: черевики шкіряні, костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні. Робочий одяг утримувати в належному стані, брудний своєчасно здавати в пральню, а яка прийшла в негідність - ремонтувати або заміняти.

1.8. Необхідно виконувати встановлений протипожежний режим: користуватися відкритим вогнем, курити в спеціально відведених для цієї цілі місцях, розташованих поза виробничими приміщеннями й обладнаних урнами з водою. При виникненні пожежі повідомити про те , що трапилося , у пожежну охорону, якщо неможливо її загасити самотужки  і наявними засобами  пожежогасіння.

1.9. Забороняється вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин і поява на роботі в нетверезому вигляді.

1.10. При отриманні травми на виробництві необхідно негайно звернутися в медпункт і повідомити адміністрації про нещасний випадок, що трапився і причину, що викликала травму. Про всі замічені порушення негайно доводити до відома адміністрації підприємства.

1.11. За невиконання вимог даної інструкції, кочегар виробничих печей несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та карну відповідальність.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1.Перед початком роботи кочегар виробничих печей повинен ознайомитися з записами в оперативному журналі, оглянути і перевірити стан ГРУ, печей, системи скиду конденсату з печей, що обслуговуються. Перевірити наявність і справність на перерахованому вище устаткуванні, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики безпеки, запірну арматуру, газове устаткування.

Шляхом омилювання переконатися у відсутності наявності витоку газу на газовому устаткуванні.

2.2. Результати перевірки занести в змінний журнал і доповісти начальнику зміни.

2.3.0 усіх несправностях, що впливають на експлуатацію устаткування, доповісти головному механіку.

2.4.Розпалювання печей робити тільки з дозволу адміністрації хлібокомбінату з відповідним записом у змінному журналі.

2.5.Підготування печей до роботи провадиться відповідно до інструкцій з експлуатації виробничих печей.

2.6.При виявленні несправностей печей, ГРУ, системи збору конденсату, інструмента, засобів захисту й інших небезпечних факторів, що загрожують життю і здоров'ю працюючих, припинити роботу і повідомити головному механіку.

3.Вимоги безпеки під час роботи.

3.1.Виконувати роботу з експлуатації ГРУ, печей, системи збору конденсату з печей, робити укладку хліба з печі в контейнера, знаходячись у зоні обслуговування печей і спостерігаючи за роботою печей.

3.2.Розпалювання печі виконувати в суворій відповідності з інструкцією з експлуатації виробничих печей, розробленою для кожної печі окремо.

3.3.Перевіряється механічна частина печі, стан обшивки, приводу натягу стрічки, провадиться спробний рух стрічки.

3.4. Дистанційне управління варіатором проводиться під час руху стрічки.

3.5.Перевіряється робота вентиляторів.

3.6.Робота шиберів, ручок керування, заслінок, запірної арматури.

3.7. Підготовляється до роботи електрична схема.

3.8.Зробити огляд усіх приладів, вимірювальних пристроїв, органів, що регулюють, перевіряється справність заземлення.

3.9. Перевіряється величина газу, пару, води, що поступає.

3.10. Перевіряється герметичність газопроводу печі омилюванням.

3.11.Подача пару для зволоження заготівель продукції провадиться за 15 хв. до початку посадки тестових заготівель, попередньо зливається конденсат.

3.12.Попередньо продув газопроводи, провадиться розпалювання печі, її прогрівши.

3.13.Встановлюється необхідний час випічки.

3.14. Регулюються температурні режими, відповідно до режимних карт по зонах відповідно до гатунку хліба, що випускається.

3.15.При запалюванні горілок і їхнього регулювання зміна подачі суміші повітря-газ проводити поступово і плавно (піч БН-25).

3.16.Запалюючи горілки, не варто стояти проти оглядових отворів, вибухових клапанів, щоб не постраждати від випадкового викиду полум'я.

3.17.Якщо при запалюванні, у процесі розпалювання або роботи горілки відбувся відрив, проскакування або загасання полум'я, необхідно закрити подачу газу. Перед повторним запалюванням горілки - після усунення недоліків, топки і газоходи провентилювати, а всі операції по розпалюванню повторити як при першому розпалюванні.

3.18.При аварійному або короткочасному відключенні електроенергії перекрити подачу газу, відчинити свічу на продування газопроводів.

3.19.Відновити роботу ГРУ(якщо це необхідно).

3.20.Зробити запуск печей.

3.21.При аварійному відключенні ГРУ, зробити припинення печей, перекрити подачу газу, відчинити свічу на продування газопроводу.

3.22.З'ясувати причину відключення ГРУ, усунути, запустити ГРУ.

3.23.Зробити почергово розпалювання печей, контролюючи і регулюючи тиск газу після регулятора тиску, після розпалювання кожної із печей.

3.24.При розпалюванні печі і спостереженням за полум'ям горіння в топці використовувати захисні окуляри.

3.25.Під час роботи забороняється курити поза відведеними місцями, користуватися відкритим вогнем.

3.26.Догляд за піччю:

- у процесі експлуатації печі варто періодично проводити роботи з підтримки її в нормальному робочому стані.

- перевіряється натяг ланцюга і клинових ременів.

- перевірка механізмів устаткування, що провітрює.

- змащення підшипників.

- очистка світильників і навколишнього простору.

- очистка печі від борошняної пилюки.

- щоденно проводиться очищення простору забору повітря горілкою, газового устаткування, ГРУ.

3.27.Забороняється без відома кочегара виробничих печей яким-небудь особам, будь-яке регулювання печі, за винятком аварійного відключення.

4.Вимоги безпеки по закінченні роботи.

4.1.Зупинити піч:

- вимкнути управління горілкою.

- закрити головну засувку на трубопроводі подачі газу перед піччю і засувку перед регулятором тиску, відчинити продувну свічу між цими засувками.

- відключити подачу пару на запарювання.

- вимкнути освітлення печі.

- циркуляційний вентилятор на печах БН-25 виключається після спаду температури в пекарній камері менше 150 С.

- контурний вентилятор на печі ППЦ виключається сам. Не дозволяється виключати його за допомогою головного вимикача, тому що це може пошкодити опалювальну систему.

- через 20-30 хвилин виключити привід транспортера.

- вимкнути головний вимикач.

4.4.Порядок передачі змін відбувається шляхом обходу устаткування ГРУ, печей, системи конденсатозбору, запису про всі порушення і несправності в змінний журнал доповіді начальнику зміни про усі виявлені недоліки.

4.5.Упорядкувати робоче місце, прибрати сторонні предмети. Прийняти душ, спецодяг скласти в шафу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1.При виникненні аварійної ситуації (вибух, пожежа, значний виток газу), перекрити подачу газу, повідомити головному механіку, прийняти можливі заходи до усунення аварійної ситуації.

5.2.При виявленні витоку газу після перекриття подачі газу, зробити ретельне провітрювання приміщення, після чого необхідно повідомити головному механіку.

5.3.При наявності потерпілих надати першу медичну допомогу, викликати швидку допомогу.

5.4.Робота на печі повинна бути припинена автоматикою й пристроями захисту або діями обслуговуючого персоналу шляхом припинення подачі газу на установку при:

-загасанні контрольованого полум'я горілок;

-неприпустимому підвищенні або зниженні тиски газу;

-відключенні дуттьових вентиляторів або неприпустимих відхиленнях у подачі повітря для спалювання газу на горілках із примусовою подачею повітря;

-відключенні димососів або неприпустимому зниженні розрядження в топковому просторі;

-появі неплотностей в обмурівці, газоходах (печі фТЛ-2), запобіжно-вибухових клапанах;

-припиненні подачі електроенергії або зникненні напруги;

-несправності КІП, засобів автоматизації і сигналізації;

-виході з ладу захисних і блокувальних пристроїв;

-несправності горілок;

-появі загазованості, виявленні витоку газу на газовому устаткуванні і внутрішніх газопроводах;

-вибуху в топковому просторі, вибуху або загорянні пальних відкладень у газоходах.

5.5.При вибуху або пожежі в цеху обслуговуючий персонал повинен негайно перекрити подачу газу пристроєм, що відключає, установленому на введенні газопроводу в приміщення установок, що використовують газ, ужити заходів до ліквідації аварії. Повідомити головному механіку, якщо необхідно у пожежну частину.

5.6.При виході з ладу автоматики в системі конденсатозбору, ужити заходів до усунення несправності, при поломці насоса, що відкачує, перейти на інший.

5.7.При виявленні несправностей устаткування, пристосувань, інструмента, засобів захисту й інших небезпечних факторів що загрожують життю і здоров'ю працюючих, припинити роботу і повідомити головному механіку.

5.8. Про всі неполадки які мали місце під час роботи повідомити зміннику і керівнику.


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.