Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для дріжджовика

Інструкція з охорони праці для дріжджовика

Інструкція з охорони праці для дріжджовика

1. Загальні положення

1.1. Інструкція призначена для навчання дріжджовика методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце дріжджовика - дріжджове відділення. Режим роботи - безупинний.

Дріжджовиком виконується така робота :

- ведення процесу розмноження дріжджів біохімічним методом для виробітки хліба.  Стерилізація живильних середовищ для рідких дріжджів і заквасок. Контроль за охолодженням і оцукрюванням;

- готування рідких дріжджів, заварок і заторів для виробництва поліпшених заварних сортів хліба.  Активація пресованих дріжджів. Контроль за консистенцією, якістю дріжджів і дріжджового молочка, їхньою температурою. Відбір проб, дозування, відпустка дріжджів на виробництво;

- обслуговування устаткування дріжджового цеху.  Регулювання погодинного режиму дозування живильних середовищ, води і повітря.

- санітарна обробка всіх ємностей. Облік, контроль за чистотою устаткування, посуди, інвентарю.

Приміщення дріжджового відділення відноситься до газонебезпечного.  Повітряне середовище виробничого приміщення дріжджового відділення перевіряється не рідше 1 разу на місяць на утримання СО2, при наявності якого в повітрі робочої зони більш 0, 5 %, а оксиду вуглецю С - 20 мг/м3 необхідно вжити заходів по підвищенню ефективності роботи приточно-витяжної вентиляції і провітрити приміщення.

Устаткування дріжджового відділення: ємності для заварки, ємності для рідких дріжджів, бачок для живильного середовища, бачки постійного рівня, заварювальні машини ХЗМ-300 (ХЗМ-600), автоваги ДМ-100, бункер для борошна, продуктопроводи, двигуни, насоси для перекачування дріжджів і заварок, робочий інвентар.

1.2. До роботи в дріжджовому відділенні допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання і практичну роботу з механізмами, перевірку знань по охороні праці, що пройшли медогляд і придатні по стану здоров'я, інструктаж із питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, навчання на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці і навчені прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому.

Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяця , перевірка знань щорічно.

1.3. Дріжджовик повинний :

1.3.1. - додержуватися вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства.

- не вживати спиртні напої, не з'являтися на роботі в нетверезому стані,

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

1.3.2. - знати засоби виміру температури дріжджів, засоби і правила дозування рідких дріжджів і дріжджового молочка, їхнє значення для готування хліба; методи органолептичного контролю виробництва рідких дріжджів;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;

1.4. Основними небезпечними чинниками на робочому місці дріжджовика є :

1.4.1. Підвищена концентрація вуглекислого газу (двоокису вуглецю), що виділяється в процесі бродіння дріжджів і, має питому вагу більше кисню, накопичується в низьких місцях, ємностях, траншеях, приямках, заміщаючи останній. При влученні людини в ці зони, відсутність кисню (який не можна визначити на запах, смак або колір) призводить до кисневого голодування, миттєвої утрати свідомості і при відсутності своєчасної допомоги, смерті.

1.4.2. Підвищена напруга електричного струму:

- оскільки дріжджове відділення має підвищену вологість, велика кількість заземленого устаткування, воно ставиться до категорії особливо небезпечних по поразці електрострумом;

- підвищена напруга електроструму, що може виникнути при порушенні ізоляції на корпусах електродвигунів, технологічного устаткування, електропроводці ; при улученні вологи на пускову апаратуру, при торканні до відкритих струмоведучих частин або електропроводів під напругою.

1.4.3. Обертові і деталі устаткування, що рухаються :

- лопати заварювальної машини ХЗМ-300;

- сполучні муфти електроприводів і робочих органів устаткування, шківи, що виступають кінці валів і інші обертові деталі, де можливе захоплення і намотування одягу, волосся;

- клиноременні передачі, де в точці набігання ременя на шків, виникає зона захоплення, і при попаданні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем.

1.4.4. Падіння людини на підлогу або інших шляхів переміщення через перебування на них сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання --- олій, рідин, тест, недогризків і шкірок овочів і фруктів і т.д.  і використання несправної або слизької підошви взуття.

1.4.5. Падіння з висоти при використанні для роботи випадкових предметів, несправних або невідповідним вимогам безпеки засобів підмащування.

1.5. Небезпечними виробничими чинниками є :

1.5.1. Підвищена вологість приміщення дріжджового відділення.

1.5.2. Недостатня освітленість на робочому місці ( при несправності або забрудненні світильників).

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене :

1.6.1. Недопущення підвищеної концентрації двоокису вуглецю забезпечується наявністю приточно-витяжної вентиляції.  Відсос газу повинний виконуватися вентиляцією з нижніх точок приміщення. У входу і на ємностях нанесені знаки (написи) “Обережно вуглекислий газ”, “Не працювати без засобів захисту”.

1.6.2. Для попередження поразки електрострумом усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Включати устаткування при обірваних або погано закріплених провідниках ланцюга заземлення не дозволяється. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти який можуть тільки особи електротехнічного персоналу. Електроустаткування дріжджового відділення встановлюється тільки влагозахищеного виконання.

1.6.3. Огородження всіх обертових частин і деталей машин, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон знімати і працювати при відсутності яких забороняється.  На кришці заварювальної машини ХЗМ-300 установлюється блокування, що відключає двигун при її відкриванні.

1.6.4 Нанесення написів на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6.6. Для попередження падіння з висоти передбачені огородження площадок і містків, спеціальні підставки для обслуговування ємностей, машин і іншого устаткування дріжджового відділення.

1.7. При отриманні травми негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Дріжджовик повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, ковпак або косинка, фартух х/б ДЕРЖСТАНДАРТ ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.020-85, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84), брудний одяг вчасно здавати в пральню;

1.9. Недотримання  вимог  даної  інструкції  є  порушенням  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  і  спричиняє  за  собою  відповідальність у встановленому  порядку.

2. Вимоги  безпеки  перед  початком  роботи.

2.1. Прийом  і  здача  зміни  при безупинній  роботі  провадиться  за  15  хвилин до  початку  зміни.

2.2. Приступаючи до роботи надінь спецодяг і приведи його в порядок , оглянь робоче місце, прибери непотрібні предмети.

2.3. Перед початком роботи необхідно:

2.3.1. Перевірити справність пускової апаратури, заварювальної машини, насосів на яловому ході, справність блокування кришки заварювальної машини шляхом її відкриття.  При спрацьовуванні блокування пуск двигуна після закриття кришки повинний бути передбачений тільки пускачем.  Вмикання його блокуванням не допускається.

2.3.2. Переконайся візуально в наявності, справності і надійності огороджень обертових частин, передач і небезпечних зон устаткування, цілісності і надійності кріплення провідників заземлення. Переконайся в наявності написів на пускачах.

2.3.3. Включити і переконатися в ефективності роботи приточно-витяжної вентиляції, піднеси паперову стрічку до усмоктувального повітряводу і справності світильників.

2.3.4. Перевірити справність східців, огороджень, площадок, відсутність сторонніх предметів, розливів рідин і інших речовин на шляхах переміщення.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступаючи до роботи, повідомте майстру або начальнику зміни.  Робити самостійно ремонт, наладку устаткування забороняється.

2.5. Перед вмиканням у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека  для інших робітників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки  під  час виконання  роботи.

3.1.  Не  залишай  робоче  місце  і устаткування, що  обслуговується без  нагляду,  не  довіряй  його іншій особі  без  дозволу  начальника  зміни.

3.2. Перед заповненням бачків постійного рівня дріжджами, перевір наявність вільного обсягу в них.

3.3. Перед промиванням ємностей необхідно звільнити їх від дріжджів або заварки, цілком заповнити водою ємності, потім звільнити від води і залишків дріжджів або заварки і приступити до миття ємностей.  Робота проводиться бригадою з двох людин.

3.4. При засміченні продуктопроводів і переливних труб відключи подачу рідини, викликай слюсаря для усунення закупорки.

3.5. Очищення і промивання ємностей робити користуючись шкребками і щітками з довгими ручками. Щоб уникнути ядухи через наявність вуглекислого газу нахилятися і спускатися усередину ємності не дозволяється .

3.6. При необхідності роботи в ємності її можна проводити тільки по наряду-допуску або з дозволу, що оформляється в спеціальному журналі, оскільки ці роботи належать до особливо небезпечних і виконуються тільки бригадою, після цільового інструктажу і при наявності відповідних засобів захисту.

3.7. Для обслуговування устаткування, що знаходиться на висоті використовувати тільки передбачені підставки (драбини). Застосування для цих цілей випадкових предметів не допускається.

3.8. При випадкових розливах рідких дріжджів, живильної суміші необхідно негайно їх прибрати.

3.9. Проби для аналізу рідких дріжджів відбирають тільки з крана. Брати  проби безпосередньо  з  ємностей  не  дозволяється.

4. Вимоги  безпеки  по  закінченні  роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в належний санітарний стан устаткування, площадки, підлогу.

4.2. Здати робоче місце змінному дріжджовику з повідомленням про спливання технологічного процесу і роботи устаткування.

4.3. Прибрати виробничі відходи в спеціальні ємності у відведених місцях.

4.4. Прийняти душ і спецодяг скласти в шафу.

4.5.  Про  усі  виявлені  порушення  в  процесі  роботи  повідомити  начальнику  зміни  і  змінному  дріжджовику.

5.  Вимоги  безпеки  в  аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації  конструкцій будівель, пожежі, ушкодженню здоров'я, травмуванню і загибелі людей. Такими обставинами можуть бути :

5.1.1. Накопичення і висока концентрація СО2 у ємностях і помешканні.

5.2.1.  Поява напруги на поверхні устаткування.

5.2.2.  Гідравлічні удари в трубопроводах і сторонні стукоти в трубопроводах.

5.2.3. Пожежа в цеху, інші непередбачені ситуації (землетруси, грозові розряди й ін.)

5.3. При виникненні таких ситуацій слідує :

5.3.1. Стежити за ефективною роботою вентиляційних систем.  Не опускатися самостійно в ємності. При виявленні людей, що знаходяться без свідомості в ємностях, не спускатися до них, а негайно повідомити керівництву і спробувати витягти людини за допомогою мотузки, гачків і інших пристосувань. Спускатися можна тільки при наявності шлангового протигаза, рятувального пояса і страхувальної мотузки за участю не менше двох людина.

5.3.2.  При появі напруги на поверхні устаткування, сторонніх стукотах, гідравлічних ударах, зупинити устаткування і повідомити керівництву цеху.

5.3.3. При пожежі й інших ситуаціях, що загрожують здоров'ю і життю зупинити устаткування і покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися біля центрального входу в будівлю.

УЗГОДЖЕНО:

Спеціаліст служби з охорони праці

Юрисконсульт

Керівник підрозділу


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.