Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при проведенні запліднення сільськогосподарських тварин

Інструкція з охорони праці при проведенні запліднення сільськогосподарських тварин

Загальні вимоги безпеки

1.  До проведення робіт по штучному заплідненню та натуральному паруванню тварин допускаються особи, яким виповнилось 18 років і які не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, вступний та на робочому місці інструктажі по охороні праці.

2. Після відпрацювання 2-3 днів під наглядом завідуючого фермою і освоєння безпечних методів роботи, завідуючий фермою оформляє допуск до самостійної роботи.

3.  Працюючий повинен дотримуватись Правил внутрішнього розпо­рядку. Не допускати: присутність в робочій зоні сторонніх осіб, розпивання спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Виконувати лише ту роботу, по якій пройшов інструктаж по техніці безпеки і на виконання якої отримав завдання. Не перепоручати виконання своєї роботи іншим особам.

4. Якщо роботу виконує кілька працюючих, одного з них назначають старшим і робота виконується під його керівництвом.

5. Працюючі повинні проявляти обережність до можливих небезпеч­них і шкідливих виробничих факторів: агресивні тварини, недостатня освітленість, слизька підлога, можливість ураження електричним стру­мом, низькі температури, рідкий азот небезпечний можливістю обморо­ження і задухи персоналу.

6.  Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в спеціально відведених для цього місцях, використовуватися в справному стані і за призначенням.

7.  Ізолюючі та шлангові протигази необхідно зберігати за межами приміщень в повітрі робочої зони в яких можлива підвищена концентрація азоту і інших шкідливих речовин.

8.  Для застереження від вибухів і пожеж необхідно утримувати в чистоті і справності обладнання, не загромаджувати проходи і проїзди, знати де знаходяться засоби пожежогасіння та вміти користуватися ними. Суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки.

9. При виявленні несправності обладнання, інструменту, при порушенні норм безпеки, пожежі, аварії, травмуванні працюючих негайно повідомляти про це завідуючого фермою, адміністрацію та профком.

10.  Необхідно знати і уміти приміняти методи усунення небезпеки і надання першої долікарської допомоги потерпілому. Забороняється само­му усувати несправності електропроводки, електрообладнання і газової апаратури. Для виконання таких робіт необхідно викликати спеціальний персонал.

11.  Дотримуватись правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце, приміщення, інвентар, обладнання.

Перед прийманням їжі мити з милом руки. Пошкодження шкіри, подряпини обробляти антисептичними розчинами, при необхідності на-кладувати бинтові пов'язки.

12. Інструменти, посуд, матеріали в пункті штучного запліднення, а також спецодяг, взуття, санітарний одяг повинні зберігатися в спеціальних шафах.

13. За порушення даної інструкції винні несуть відповідальність згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перевірити справність засобів індивідуального захисту. Одягти спе­цодяг, заправити, щоб не було звисаючих кінців. При роботі з рідким азотом штани не слід заправляти в чоботи.

2. Перевірити справність ізоляції проводів, штепсельних вилок і елек­тричних розеток, освітлення робочого місця, наявність аптечки, води, мила і рушника біля умивальника.

3.  Оглянути станок для штучного запліднення, безпечність роботи фіксуючих пристроїв.

4. Перевірити наявність, упевнитись в справності приладів, інструментів і обладнання посудин Дьюара. Ознакою порушення герметич­ності посудини Дьюара являється утворення на поверхні інею. Пошкодже­ну посудину Дьюара експлуатувати забороняється.

Вимоги безпеки під час роботи

1. При підході до тварини слід озватися до неї спокійним голосом. Не допускати грубого поводження, причиняти біль, що може викликати за­хисний рефлекс і привести до нещасного випадку.

2. Поводження з плідниками повинне бути ласкаве, спокійне, впевнене, але не грубе. Грубе поводження, порушення розпорядку дня, нереіулярне проведення моціону призводить до появи в тварин норовистості, розвитку захисного рефлексу. Нерішуче і невпевнене поводження розвиває в тваринрефлекс переслідування людини. Особливо обережно слід поводитись з плідниками, що мають буйний норов.

3.  Перегонити тварин в манеж для природного парування слід з приміненням дистанційного керування твариною (палка- водило, повідки і т.д.).

4. При проведенні стерилізації матеріалів інструментів — приміняти засоби індивідуального захисту.

5.  При роботі з хімічними речовинами слід дотримуватись заходів безпеки, приміняти засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, ру­кавиці, халати). Не допускати потрапляння цих речовин на шкіру, одяг, їх випадкового змішування.

6. Приміняти тільки справний хімічний посуд і за призначенням.

7.  Штучне запліднення самок сільськогосподарських тварин не­обхідно проводити в спеціальних станках, обладнаних фіксуючим при­строєм. Підлога повинна бути неслизька, а проходи вільними.

8. При перенесенні і транспортуванні посудин Дьюара не доігускдти їх падіння, ударів, різких поштовхів, що може викликати пошкодження посудини, викид рідкого азоту і потрапляння його на відкриті частини тіла.

9.3 рідким азотом забороняється працювати одному.

10. При витягуванні ампул, соломинок чи гранул із спермою із рідкого азоту необхідно на 1-2 секунди затримати інструмент в верхній частині горловини посудини, при цьому залишки азоту випаровуються.

11. Для попередження вибухів посудин Дьюара забороняється ставити їх поблизу нагрівальних приладів. Забороняється використовувати посу­дини Дьюара, як тару для інших рідин та протирати внутрішню частину посудини обтиральним матеріалом органічного походження (ганчіркою і т.д.).

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Витікання рідкого азоту може привести до підвищення його концен­трації в приміщенні, викликати головний біль, втрату свідомості і навіть смерть від задухи. В таких випадках слід негайно включити вентиляцію, потерпілого винести з приміщення на свіже повітря, при необхідності надати допомогу (штучне дихання, непрямий масаж серця і відправити в лікарню).

2. При покритті верхньої частини горловини посудини Дьюара ін> • експлуатації її не допускається.

З.ІІри усуненні значного витоку рідкого азоту з посудини Дьюара слід користуватися ізолюючим чи шланговим протигазами. Користуватися фільтруючими протигазами і респіраторами не можна, так як вони не захищають при відсутності кисню.

4. При потраплянні рідкого азоту на шкіру необхідно обмити уражене місце чистою водою, одяг на який потрапив рідкий азот, слід зняти.

5. При появі у тварин із злим норовом (особливо биків) негативної реакції по відношенню до обслуговуючого працівника, необхідно замінити спецодяг. Буйна поведінка тварин може згаснути при переведенні її на нове місце чи при заміні обслуговуючого працівника. При різко вираженій непокорі тварини слід усмирити її водяним струменем, піною з вогнегасни­ка чи накшгувши на голову тварини підручні засоби (халат, ковдру і т.д.). Коли це не допоможе, слід сховатися в безпечне місце і чекати допомоги.

6.  При травмуванні   працюючого слід   нейтралізувати   небезпеку, надати першу допомогу потерпілому, повідомити завідуючого фермою, адміністрацію і профкомітет.

7. При виникненні пожежі негайно повідомити начальника ПСО чи пожежігу частину, завідуючого фермою, подати сигнал тривоги і присту­пити до гасіння підручними засобами.

8. В умовах сильного задимлення слід дотримуватись заходів безпеки: рухатися в приміщенні вздовж стін; для полегшення дихання рот і ніс прикривати мокрим платком, проходити через полум'я накрившись з головою верхнім одягом чи ковдрою, при можливості облитись водою і швидко прямувати до виходу.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Привести в порядок робоче місце, обладнання, інструмент. Навести порядок і чистоту в приміщенні. Посудини Дьюара поставити на місце їх зберігання.

2. Виключити нагрівні прилади і електроустановки.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________