Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при проведенні санітарних заходів

Інструкція з охорони праці при проведенні санітарних заходів

Загальні вимоги безпеки

1. До роботи з дезинфікуючими засобами допускаються особи не мо­лодші 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, вступний і первинний на робочому місці інструктажі по охороні праці.

2.  Проведення санітарних міроприемств дозволяється проводити тільки під контролем ветеринарного лікаря (.фельдшера), агронома-хіміка. При цьому не допускається присутність сторонніх осіб.

3. До роботи з пестицидами і особливо небезпечними речовинами пра­цюючі допускаються тільки по письмовому наряду-допуску

4 При проведенні санітарних заходів на працюючих можуть діяти слідуючі небезпечні і шкідливі фактори: хімічні речовини в повітрі робочої зони; пожежна небезпека.

5. Працюючі зайняті проведенням санітарних міроприємств повинні знати характер дії шкідливих факторів на організм людини, безпечні методи виконання робіт, правила техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії і особистої гігієни, надання долікарської допомоги.

Спецодяг, спецвзутя і інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними І примінятися за призначенням.

7.  Тривалість робочого дня з фосфорорганічними, сильнодіючими і високотоксичними речовинами — 4 години з допрацюванням двох годин на інших роботах не пов'язаних з отрутохімікатами, з рештою хімікатів тривалість робочого дня — 6 годин.

8. При проведенні санітарних міпронриєметв з використанням аеро­зольних генераторів необхідно мати під рукою засоби пожежогасіння

(вогаегасники, лопату, лом).

9. Не допускається присутність в робочій зоні сторонніх осіб, розпи­вання спиртних напоїв, куріння, робота в стані алкогольного чи наркотич­ного сп'яніння.

10. Працюючий повинен виконувати тільки ту роботу по якій пройшов інструктаж і на виконання якої отримав завдання, не перепоручати вико­нання своєї роботи іншим.

11. Установка для санітарної обробки слід розміщувати з підвітряної сторони приміщення, не загромаджувати проходи і проїзди. Знати розміщення і вміти користуватися засобами сигналізації і пожежо­гасіння.

12. При виявленні несправності обладнання, інструментів, при пору­шенні норм безпеки, пожежі, аварії чи травмуванні праціавників негайно повідомити про це керівника робіт (завідуючого фермою, бригадира і т.д.).

13. Особи, що порушують вимоги даної інструкції притягуються до відповідальності згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком і під час роботи

1.  Визначити порядок проведення санітарних міроприємств, пе­ревірити справність обладнання, виставити знаки безпеки, одягнути спе­цодяг.

2.  З приміщення видалити тварин, відключити електроенергію. Відключення повинен виконати спеціаліст-елсктрик.

3. Перевірити герметичність з'єднань фланців, штуцерів, справність манометра, запобіжні клапани повинні бути відрегульовані на робочий тиск і опломбовані.

4. Перевірити наявність і комплектність аптечки, в ній обов'язково повинні бути речовини для нейтралізації, приміняючих дезінфікуючих засобів.

5. Місце роботи забезпечити чистою водою, милом, рушником.

6.  Препарати для проведення санітарних обробок видаються в кількості, необхідній на одну робочу зміну.

7. Готування розчину дезинфікуючих засобів проводять в відведеному для цієї мети місці.

8. Об'єкти, де проводяться роботи особливо небезпечними препарата­ми, повинні охоронятись. Охорона розміщується на відстані не менше 50 м від об'єкта. На всіх підступах до місця роботи виставляється попереджу­ючі написи: 'Небезпечно — отруєно!" і "Вхід заборонено".

9. Аерозолі вводять в приміщення з навітряної сторони через вікно чи отвір в стіні не допускаючи розсіювання аерозолю за межі оброблюваного приміщення.

Л 0. При обробітку стін приміщення, стерегтися, щоб струмінь розчинку не потрапив на оголений провід електромережі, що може привести до ураження електричним струмом.

11.  Забороняється заходити в зону оброблену отруйними і силь­нодіючими речовинами, вживати їжу під час роботи з дезинфікуючими засобами, хімікатами і бактеріальними препаратами.

12. Роботи по внесенню порошкових дезинфікуючих засобів проводять в безвітряну погоду або при слабому вітрі, починаючи з підвітряної сторони обробляємої дільниці.

13. При роботі з використанням машин і обладнання, що працює під тиском, слідкувати за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску вище указаного в паспорті.

14. Готувати принади з антикоагулянтами і гостродіючими засобами слід в приміщенні з хорошою вентиляцією, витяжний шкаф чи на відкритому повітрі.

15. При роботі установок з двигунами внутрішнього згорання необхідно забезпечити видалення відпрацьованих газів за межі приміщення.

16. Агресивні рідини в скляній тарі можна переносити в корзинах з двома ручками заповнених стружкою.

17. Небезпечно ставати на кришки люків, перекриття канав не впев­нившись в їх надійності. Переходити через траншеї слід по містках з перилами.

18.  Не можна проводити запуск і зупинку апаратів і т.д. (крім аварійної зупинки) на яких ви не працюєте.

19. Не можна сідати, ставати, класти одяг і т.д. на захисні кожухи і огородження небезпечних вузлів машин і обладнання.

20. Розлиті на підлогу горючі та інші матеріали повинні негайно при­биратись.

21. Прибирання розлитих кислот і лугів, приготування дезинфікуючих розчинів виконують в протигазах з коробкою марки "В".

22. Не можна працювати на обладнанні зі знятими чи пошкодженими засобами захисту (кожухи, заземлення, блокіроки і т.д.).

23. Постійно контролювати і підтримувати нормальний хід техно­логічного процесу. Своєчасно повідомляти черговому електрику, слюсарю чи керівнику робіт про виявленні відхилення.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При виявленні пожежі працюючий повинен: негайно повідомити про це начальника ПСО, найближчу пожежну частину чи чергового райвідділу внутрішніх справ та завідуючого фермою; подати сигнал тривоги; Ігристу-пити до гасіння пожежі підручними засобами, про необхідності ор­ганізувати евакуацію людей і тварин з небезпечної зони,

2. Рухатись в задимленому приміщенні слід вздовж стін прикривши рот і ніс мокрим платком.

Якщо загорівся одяг, кого зривають або гасять, обгорнувши людину щільною тканиною (ковдра, кошмо, брезент і т.д.1

3.  При розриві шлангів, роз'єднання штуцерів і шлангів необхідно припинити подачу розчину і усунути несправність.

4.  При нещасному випадку необхідно надати першу допомогу по­терпілому про випадок повідомити керівника робіт, при необхідності потерпілого відправити в лікарню

Зберегти до повного розслідування на робочоїіу місці обставини і обладнання таким", якими вони були в момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю працюючих і не порушить безперервного технологічного процесу)..

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. По закінченні роботи установки апаратури, посуд, що використову­вався для приготування розчинів, не^бхі пно промити нейтралізуючим роз­чином та чистою водою,

2. Після приготування принад весь посуд, стіна, лотки і т.д., що були в контакті з отрутою чх культурами оаістерій ретельно миють гарячим 2% розчином соди.

3. По закінченню дератизаційних робіт збирають залишки принад і трупи гризунів. Трупи збирають лопатою, совком або руками в гумових рукавинях, закопують в землю на глибин}' не менше 0,5 м, з обробленням 10% сумішшю хлорного вапна 5% розминок лізолу або спалюють. Рештки принад спалюють.

4. Спецодяг після роботи необхідно скинути, витрусити, провітрити і просушити. Зберігятч спецодяг необхідно в спеціальних шафах.

5.  Гумові частини протигазів і респіраторів ретельно мить теплою всдою з милом, протирають ватнилі тампоном, змоченим 0,5% розчином маргацевокислого калію, знову промивають чистою водою, просушують при кімнатній температурі. Так само проводиться дезактивація гумового взуття і рукавицб.

6. Після роботи лице і руки необхідно вимити теплою водою з милом, прийняти душ.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________