Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при первинній обробці молока

Інструкція з охорони праці при первинній обробці молока

Ця інструкція стосується працівників по обслуговуванню обладнання дня первинної обробки молока кріт машиністів холодильних установок

Загальні вимоги безпеки

1.  До роботи по первинній обробці молока допускаються особи не молодше 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли вступ­ний і первинний на робочому місці інструктажі по охороні праці і мають першу кваліфікаційну групу по електробезпеці.

2. Пісня відпрацювання 2-3 днів під наглядом механіка, завідуючий фермою оформляє допуск до самостійної роботи.

3. Працюючі повинні виконувати правила внутрішнього розпорядку, не допускати присутності в робочій зоні сторонніх осіб особливо дітей, розпивання спиртних напоїв, куріння, роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

4. Працюючий повинен викопувати тільки ту роботу по якій пройшов інструктаж і на виконання якої отримав завдання, не перепоручати свою роботу Іншим.

5. Працюючі по первинній обробці молока можуть потрапити під дію небезпечних і шкідливих виробничих факторів, по відношенню до яких повинні проявляти обережність: рухомі машини і механізми, рухомі части­ни обладнання, термічні фактори (пар, гаряча вода), підвищений рівень шуму, протяги недостатня освітленість робочої зони, слизька підлога, небезпека ураження електричним струмом, хімічна небезпека.

6. Спецодяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту, повинні зберігатися в спеціально відведених місцях з дотриманням правил зберігання примінятися справними і за призначенням.

7. В хімічних лабораторіях при приготуванні миючих розчинів, Ігри роботі з концентрованими кислотами і лугами необхідно користуватися фартуками і гумовими чоботами.

З розчинами кислот і лугів середньої концентрації необхідно працю­вати в гумових технічних рукавицях та захисних окулярах з неза-потіваючими плівками.

8. Приготування дезинфікуючих розчинів, прибирання розлитих кис­лот і лугів необхідно виконувати в фільтруючому протигазі з коррбкою марки "В".

9. В процесі роботи суворо дотримуватись електропожежобезпеки, не завалювати проходи, виходи, підходи до електровимикачів сировиною, тарою, відходами, матеріалами і продуктами.

10. Утримувати робоче місце в чистоті. Слизькі місця посипати тирсою.

11. Миючі і дезинфікуючі засоби зберігати в окремому приміщенні в маркірованій тарі з етикеткою.

12.  Працюючі повинні знати і вміти приміняти способи ліквідації небезпеки і надання долікарської допомога потерпілому.

13. При виявленні відхилень від норми безпеки, при аваріях і травму­ванні повідомляти завідуючого фермою.

14. За порушення даної інструкції винні несуть відповідальність згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.  Одягти спецодяг, оглянути робоче місце. Перевірити наявність і справність захисних огороджень, кожухів, захисного заземлення. Упевни­тись в надійності кріплення шлангів, заземлень, занулень.

2. Перевірити наявність і комплектність медаптечки.

3.  При огляді центробіжного насоса впевнитись, що на ньому немає сторонніх предметів. На короткий час включити насос вхолосту і впевни­тись в його справності.

4.  В пластинчатих охолоджувачах перевіряється стан гумових ущільнюючих прокладок. Перед пуском установки через всю систему про­пустити воду і впевнитись в її герметичності.

5. В пастерізаційно-охолоджуючих установках перевіряють стан гу­мових ущільнюючих прокладок. На паропроводі перевіряється справність манометра. Тиск пару слід підтримувати не вище указаного в паспорті. Перед пуском молокоочищувача необхідно відвести гальма і стопори в неробочий стан.

Перед пуском установки включити в роботу молокоочисних і, коли швидкість його обертів досягне необхідного числа обертів, пропустити через систему водд,', включивши при цьому в роботу молочний насос.

Переконатися в герметичності і справності установки.

6.  При огляді очисника-охолоджувача молока, центрифуги пе­ревірити рівень масла в картері. При збиранні барабана не дозволяється використовувати деталі від іншого барабана, зменшувати кількість тарілок в пакеті порівняно з кількістю указаною в паспорті та збирання

їх не по порядку номерів. Перед включенням електродвигуна центрифуги необхідно відключити гальма.

7.  В резервуарах-охолоджувачах молока необхідно перевірити на­явність і справність захисного заземлення електродвигунів і пускової апа­ратури; справність і герметизацію водяної сорочки; справність арматури, наявність і справність блокуючого пристрою на кришках резервуарів, забезпечуючих зупинку мішалок при відкриванні кришки.

8. В електроводонагрівачах перевірити: наявність і справність захис­ного заземлення, наявність ізолюючої підставки біля розбірного крана.

Не можна на корпус водонагрівача класти сторонні предмети (суши­ти халати і т.д.).

Не допускається включати в електромережу електронагрівач з по­шкодженою ізоляцією та знятими крипжами клемників. Біля водо­нагрівача повинна бути табличка з надписом про необхідність перед забором підключити електронагрівач від електромережі.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Не допускається: сідати, ставати, класти одяг і інші предмети на кожухи і інші огородження небезпечних вузлів машин і обладнання, захо­дити за огородження електроустановок, торкатися до оголених проводів і струмопроводних частин електрифікованих машин; знімати попереджу­вальні плакати і огородження, захисні кришки з електроапаратури, за­лишати включену машину без нагляду. Не заставляти доступ до електрообладнання.

2. Агресивні рідини в скляному посуді переміщують в міцних корзинах з двома ручками. Між посудинами і корзиною повинна бути прокладка з стружки.

3.  Відкривати кришку центрифуги можна тільки після того, як відключився електродвигун, на пульті керування погасла сигнальна лампа і центрифуга зупинилась.

4. При приготуванні розчинів лугів кусочки необхідно брати щипцями. Великі куски подрібнюють в спеціально відведеному місці, накривши щільною матерією. Виконують цю роботу в захисних окулярах, чоботах, і фартуку.

5. При митті і пропарюванні апаратури забороняється користуватися рваними шлангами, пускати пар і гарячу воду в шланг, скручений в бухту.

6. Миття резервуарів-охолоджувачів молока повинні проводити два чоловіки, один спускається в цистерну, другий повинен бути зовні і в разі потреби надати допомогу.

Перед виконанням цих робіт, щоб не сталася подача в цистерну пару, миючих розчинів, води іншими особами, необхідно перекрити крани і вентилі трубопроводів, виключити насоси і вивісити таблички "Не вклю­чати! Працюють люди!"

7.  Випускати масло, відкривати циліндри, демонтувати апарати і виконувати інші небезпечні роботи необхідно тільки в протигазі з короб­кою "КД" і гумових рукавицях.

8. Електронагрівачі повинні підключатись до водопроводу холодної і гарячої води діелектричним шлангом довжиною не менше 2 м. Категорично забороняється ставити запірні вентилі на виході гарячої води.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При виявленні несправності обладнання, пристроїв, а також при порушеїіні норм безпеки, пожежі, аварії припинити роботу і негайно повідомити завідуючого фермою.

2. Пролиті на підлогу розчини кислот і лугів необхідно нейтралізувати: кислоти — содою, луги — розбавленою кислотою, після чого ретельно промити водою.

3. При виявленні електричної напруги на неструмоведучих частинах обладнання необхідно його негайно відключити від електромережі, повідомити завідуючого фермою і викликати електромонтера.

4. При виникненні пожежі негайно повідомити начальника ПСО чи пожежну частину і завідуючого фермою, подати сигнал пожежної тривоги і приступити до гасіння пожежі. Електрообладнання необхідно відключити. Гасити електрообладнання необхідно сухим піском або по­рошковим вогнегасником.

5.  При нещасному випадку необхідно надати першу допомогу по­терпілому, повідомити завідуючого фермою, при необхідності потерпілого відправити в лікарню. Місце нещасного випадку слід залишити в незмінному стані до повного розслідування нещасного випадку, якщо це не загрожує небезпекою іншим працюючим.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. По закінченню роботи зупинити обладнання, звільнити від зали шків продукту, промити, продезинфікувати і підготувати до роботи.

2. Оглянути все обладнання, при виявлені несправностей доповісти завідуючого фермою.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________