Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні свинопоголів'я

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні свинопоголів'я

Крім цієї інструкції працюючі повинні виконувати вимоги техніки безпеки при роботі на механізмах, що приміняються на фермах, при роботі в рідинозбирачах, колодязях і т.д.

Загальні вимоги безпеки

1. До обслуговування свинопоголів'я допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли вступний і первинний на робочому місці інструктажі, навчання по охороні праці

До обслуговування свинопоголів'я кнурів допускаються особи не мо­лодші 18 років.

2.  Після стажування протягом двох днів під наглядом завідуючого фермою або досвідченого працівника і засвоєння ним безпечних методів роботи, завідуючий фермою оформляє допуск працівника до самостійної роботи.

3.  При обслуговуванні свинопоголів'я працюючі повніші проявляти обережність до шкідливих і небезпечних виробничих факторів: рухомі частини машин і механізмів; електричний струм; недостатнє освітлення; підвищена загазованість повітря; слизька підлога; незакриті траншеї, приямки; пожежна небезпека.

4. Не допускається знаходження в робочій зоні сторонніх осіб, особли­во дітей, розпивання спиртних напоїв, куріння, робота в стані алкогольно­го чи наркотичного оп'яніння.

5. Забороняється працювати на несправному обладнанні, користува­тися несправним інструментом.

6. Працюючі повинні знати і суворо виконувати правила пожежної безпеки, користування засобами сигналізації і пожежогасіння, не допу­скати використання пожежного інвентаря не за призначенням.

7. Проходи в приміщеннях, підходи до пожежного інвентаря, елект­ричних вимикачів, евакуаційні виходи повинні бути вільними.

8. Кнури повинні утримуватись в групових чи індивідуальних станках. Перегородки між станками повинні бути суцільними з міцного матеріалу висотою не менше 1,4 м. Годівниці повинні влаштовуватись так, щоб пра­цюючі могли роздавати корм з проходу, не заходячи в станок.

9. При досягненні кнурами злучного віку у них укорочують і затупля­ють їкла, а далі це проводять регулярно при їх відростанні.

10. При випасанні і прогулянці свиней обслуговуючий персонал пови­нен бути забечп^чений щитами розміром не менше 0,5x0,5 м і відрами з водою для втихомирення розлютованих кнурів.

11.  Про виявлені недоліки, несправності обладнання, відхилення від норми в поведінці тварин необхідно повідомляти завідуючого фермою і вживати заходів до їх усунення (за виключенням електрообладнання, усувати недоліки в ньому повинен електротехнічний персонал).

12. Забороняється:

проводити обслуговування, очищення машин і механізмів на ходу;

зупиняти рукою частини машин чи механізму, що рухаються по інерції;

включати в роботу машину зі знятими захисними кожухами і огород­женнями або якщо воно ненадійно закріплене;

надівати, знімати, поправляти чи ліквідовувати пробуксовування приводних пасів.

13.  Утримувати в чистоті робоче місце, тваринницькі приміщення, інвентар, обладнання. Перед прийманням їжі знімати спецодяг, мити з милом руки. Подряпини та інші пошкодження обробляти антисептичними розчинами, при необхідності накладувати бинтові пов'язки.

14. За порушення даної шстрз'кції винні притягуються до відповідальності згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Одягти спецодяг, заправити, щоб не було звисаючих кінців, волосся з а травити під головний убір.

2.  Оглянути робоче місце, наявність захисних кожухів небезпечних вузіів машин і механізмів, їх справність і надійність кріплення, наявність засобів пожежогасіння. Звернути увагу, щоб були вивішені застережні написи біля станків і секцій, де утримуються тварини зі злим і не­спокійним норовом.

3. Впевнитись в наявності і комплектності медаптечки.

Вимоги безпеки під час роботи

1. При підході до тварини обов'язково озватись спокійним голосом. Не можна грубо поводитись з тваринами.

2. Роздавання корму слід проводити тільки з кормового проходу.

3. Забороняється роздавати корм стоячи на транспортних засобах під час їх руху (возі, тракторному причепі і т.д.).

4. Не можна випускати з приміщення і впускати в нього тварин при включених транспортерах.

5. При використанні ламп для обігріву і опромінювання поросят до­тримуватись режиму експлуатації, не торкатись до нагрівальних при­ладів, користуватись захисними окулярами.

6. При прогулянці кнурів, необхідно проявляти підвищену увагу і обе­режність. Неспокійних і агресивних кнурів випускають на прогулянку кожного окремо.

7.  В групових станках для відокремлення чи фіксації тварин слід користуватися пересувними щитами. Перед заходом в груповой станок працюючий повинен надіти захисний циліндр, виготовлений з металевого листа, фанери чи міцного картону. Такий циліндр кріпиться до пояса працюючого . Він прикриває нижню частину тіла і ноги, не досягаючи до підлоги 5-6 ем.

8.  При проведенні зооветеринарних обробок свиней потрібно фіксувати в спеціальних станках, а при їх відсутності, тварин фіксують, в стоячому положенні за верхню щелепу з допомогою закрутки. Валяти свиней потрібно з допомогою вірьовки. Злим тваринам перед проведенням зооветеринарних міроприемств рекомендується вводити аміназин.

9. Підвищену обережність потрібно проявляти при обслуговуванні сви­номаток, які перед опоросом і під час годування поросят стають збудже­ними і агресивними.

10.  Приймаючи поросят під час опоросу потрібно діяти впевнено, рішуче, але не грубо і проявляти обережність.

11.  Чистити станки, в яких утримуються кнури потрібно при їх відсутності, а підсосних свиноматок відокремлювати пересувним щитом.

12. Очищати технологічне обладнання потрібно при виключеному дви­гуні, повній зупинці і фіксації робочих органів. На пусковому пристрої вивісити табличку "Не включати! Працюють люди!"

13. При відкриванні решіток над гноїтранспортерами, кришок, люків оглядових колодязів і т.д. потрібно користуватися спеціальними крючка­ми.

14.  Не можна перебувати разом з тваринами в неосвітленому приміщенні.

15. Перед в'їздом транспортного засобу в тваринницьке приміщення необхідно відкрити ворота і надійно закріпити їх в цьому положенні.

16. В період голольоду і т.д. слизькі місця перед воротами, дверями і на вигульному майданчику необхідно посипати піском, тирсою чи попелом.

17.  Не можна залишати поблизу свиней місткості з отруйними чи шкідливими речовинами.

18.  Вікна і світильники необхідно очищати від бруду регулярно, не рідше двох разів у місяць.

19. При використанні для перевезення свиней вантажних автомобілів, борти їх нарощують до висоти 1,8 м з сітчастою або глухою стелею. Заван­таження слід проводити використовуючи спеціальні трапи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Не можна торкатися до звисаючих, лежачих на землі чи виступаю­чих з стіни (підлога) проводів.

2.  При виявленні обірваних, пошкоджених проводів чи електрообл-дання потрібно негайно повідомити завідуючого фермою і чергового елек­трика і не включати в роботу електрообладнання до усунення несправності. Категорично забороняється самому усувати несправності електрообладнання чи електропроводки. Ремонт і технічне обслуговуван­ня електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персо­налу з кваліфікаційною групою не нижче третьої.

3. При припиненні подачі електроенергії, при появі сторонніх шумів, аварії і т.д. необхідно виключити електроустановку і повідомити завідуючого фермою чи чергового електрика.

4. При травмуванні працюючого припинити роботу, усунути або нейт­ралізувати небезпеку, надати першу долікарську допомогу потерпілому, а при необхідності, відправити його в лікарню, повідомити завідуючого фермою.

5. При виникненні пожежі негайно повідомити начальника ПСО або в пожежну частину, завідуючого фермою, подати сигнал тривоги і присту­пити до гасіння підручними засобами та до евакуації тварин. Для виведен­ня свиней з станків і приміщення використовувати струмені води, щити. При цьому не можна стояти в дверях, проходах на шляху руху тварин.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Привести в порядок робоче місце.

2. Огляїгути тварин, стійла, обладнання, засоби угамування тварин.

3. Доповісти завідуючому фермою про виявлені під час роботи і при огляді недоліки.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________