Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при скиртуванні соломи, стогуванні сіна

Інструкція з вимог безпеки при скиртуванні соломи, стогуванні сіна

Загальні вимоги безпеки

1. До роботи скиртоправами допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд на проведення роботи на висоті, навчання, вступний і інструктаж по охороні праці на робочому місці.

2.  Не допускається присутність в робочій зоні сторонніх, куріння, робота в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також у хвороб­ливому чи втомленому стані.

Працюючий повинен виконувати тільки ту робот}', по якій пройшов інструктаж і на яку виданий наряд, не передоручати свою роботу іншим.

3. Слід знати, де знаходяться засоби пожежогасіння і вміти користу­ватися ними. Використовувати пожежний інвентар для інших цілей забо­роняється.

4. При виявленні несправностей обладнання, пристроїв, інструменту, а також при порушенні норм безпеки, пожежі, аварії чи травмування працюючих, негайно повідомляти про це керівника робіт.

5. Необхідно знати і приміняти способи усунення небезпеки і надання першої долікарської допомоги потерпілому.

Забороняється самостійне усунення несправностей електропроводки і електрообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електроприладів дозволяється тільки електроперсоналу з кваліфікаційною групою не нижче третьої.

6. При обслуговуванні машин і обладнання кількома особами назна­чається старший і робота виконується під його керівництвом.

7. Не допускається робота стогомета на вузькій колії та з несправною сигналізацією.

8. Відпочивати, приймати їжу і курити можна тільки у відведених для цієї мети місцях. Місце для куріння повинне бути очищене від стерні і знаходитись на відстані ЗО дт від майданчика для скиртування, позна­чається прапорцями і написом "Місце для куріння".

9. Працюючі на скиртуванні повинні мати справний інструмент, бути забезпечені приставними чи мотузковими драбинами. 10. Скиртування дозволяється проводити тільки в світлий час доби і при силі вітру не більше 6 м в секунду. Забороняється скиртувати під час грози.

11. Майданчик відведений для скиртування (стогування) повинен бути горизонтальний, вільний від сторонніх предметів, мати під'їздні шляхи і знаходитись від повітряних ліній електропередач на відстані не менше ЗО м від будівель і оборюватись смугою шириною не менше 3 м. Після завершення кожної скирти (стогу) вони також оборюються.

При наявності поблизу повітряної лінії електропередач, в'їзд і виїзд з _майданчика для скиртування планують паралельно лінії електропередач.

12. Площа основи скирти повинна бути не більше 300 м2 відстань між скиртами в парі — не менше 20 м, між парами — 100 м.

13. Місця постійного скиртування соломи, стогування соломи, стогу­вання сіна необхідно обладнати блискавозахистом.

14.   Стогоклади з метою збільшення їх стійкості, повинні врівноважуватись вантажем, навішуваним на передню частину трактора або навісну систему в залежності від способу навішування навісного облад­нання.

Трактори з стогокладами слід ставити на максимальну ширину колії коліс (передніх — 1800 мм, задніх — 2100 мм).

15. Кінці канатів тягових тросів повинні бути ретельно заправлені і на довжину 0,5 м обшиті брезентом або іншим щільним матеріалом.

Не дозволяється приміняти волокуші з діаметром стальних канатів менше 18 мм

Вимоги безпеки перед початком робіт

1. Оглянути засоби індивідуального захисту, інвентар. Пересвідчитись в наявності і комплектності засобів пожежогасіння, аптечки.

Старший скиртоправ повинен отримати засоби сигналізації або сви­сток.

2. При скиртуванні методом затягування соломи на скирту тракто­ром, перед початком скиртування необхідно намітити місце під скирту, провести повздовжню осьову лінію, по якій буде рухатись трактор і про­орати поперечну обмежуючу борозну, місце зупинки трактора при стягу­ванні волокуші на скирту. Місце ІКшеречної обмежуючої борозни визначається в залежності від довжини троса і висоти скирти.

Скиртувати таким способом без осьової лінії і поперечної обмежуючої борозни забороняється.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Кількість скиртоправів на скирті не повинна бути більше 6 чоловік і знаходитись не ближче 1,5 м від краю скирти.

2. Керівництво діями тракториста, що подає солому на скирту покла­дається на старшого скиртоправа.

3. При подачі соломи стогокладом скиртоправ повинен знаходитись не ближче 3 м від грабельної решітки. Не можна йтояти під піднятою грабельною решіткою.

4.  Знаходитись людям на скирті під час обідньої перерви і після закінчення роботи не дозволяється.

5. По досягненні висоти скирти 2 м необхідно навколо неї настелити соломи шириною 2 м і висотою 1 м для пом'якшення удару на випадок падіння працюючого.

6. Забороняється піднімати на скирту і знімати з неї людей з допомо­гою стогоклада. Для підйому і спуску слід використовувати приставні або мотузкові драбини, які в верхній частині повинні кріпитись канатом, другий кінець якого закріплюється в нижній частині протилежної сторо­ни скирти металічним стержнем діаметром не менше 14 мм, довжиною 2 м введеним в скирту на глибину не менше 1 м.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.  На випадок травмування людей вжити заходи по наданню долікарської допомоги потерпілому, при необхідності відправити його в лікарню і повідомити бригадира, адміністрацію та профкомітет.

2. При загоранні трактора його слід відбуксирувати подалі від соломи подати сигнал тривоги і приступити до гасіння.

3. На випадок загорання соломи подати сигнал тривоги і приступити до гасіння пожежі..

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Після закінчення роботи стогоклад відгонять на місце стоянки

2. Працюючі повинні прийняти душ.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________