Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки для сівачів

Інструкція з вимог безпеки для сівачів


Загальні вимоги

1. До посіву проотруєного насіння допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, виробниче навчання , по 14 годинній програмі і отримали відповідне посвідчення для роботи з пестицидами, а також пройшли інструктажі — вступний і на робочому місці.

2. Медичний огляд, виробниче навчання і перевірка знань сівачів, працюючих з отрутохімікатами, проводяться не рідше одного разув 12 місяців.

3. До самостійної роботи працюючі допускаються після стажировки не менше 3 днів під керівництвом бригадира або досвідченого працівника і оволодіння практичними навиками роботи. Після перевірки знань і на­виків, дозвіл на самостійне виконання робіт дає керівник робіт з записом в журнал реєстрації інструктажу на робочому місці.

4. Відпочивати та приймати їжу в полі можна тільки в спеціально відведених місцях, які повинні позначатися віхами, чи прапорцями вдень і освітлюватись ліхтарями вночі. Відпочивати біля машин, в купах соломи, в траві і кущах забороняється. Місце відпочинку забезпечується питною водою, рукомойниками, милом, рушником, медаптечкою.

5. Заходити в зону, оброблювану чи оброблену пестицидами заборо­няється. Межа зони відмічається забороняючими знаками.

6. Особи, що порушують вимоги інструкції, притягуються до відповідальності згідно правилам внутрішнього розпорядку господарства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Отримати у керівника робіт інформацію про поле, наявність небез­печних місць і їх позначення, розміщення контрольно- попереджувальних борозн, ліній електропередач, про місця розміщення місць відпочинку, питної води, аптечки долікарської допомоги, ознайомитись з безпечним маршрутом руху до місця роботи.

2. Оглянути сівалку, переконатись у відсутності в насіннєвих ящиках. і тукових банках сторонніх предметів.

3.  Оглянути підножну дошку, наявність огородження сівача з боку спини і захищаючих від падіння під борони, котки і т.д. Поручні повинні бути надійно закріплені на сівалці.

4. Переконатись у наявності огороджень зубчатих і ланцюгових пере­дач, надійність кріплення маркерів в транспортному положенні, справність вузлів кріплення сівалки до навісних та причіпних пристроїв трактора.

5. Оглянути кришки насіннєвих ящиків і тукових банок. Вони повинні надійно фіксуватися в закритому положенні і виключати можливість самовільного відкривання під час руху аїрегата.

6. Перевірити справність двостороннього зв'язку з трактористом та наявність чистиків, крючків для прочищення висіваючих апаратів туко і насіннєпроводів, лопатки дчя розрівнювання насіння і мінеральних до­брив, комплекту інструментів для обслуговування агрегата в полі. Перед роботою в темний час доби перевірити справність освітлення і відрегулювати, щоб пряме і відбите світло не осліпляло сівача.

7.  Оглянути засоби індивідуального захисту, спецодяг, респіратор, пилезахисні окуляри, рукавиці. Упевнившись в їх справності і чи не закінчився строк придатності до експлуатації патронів респіраторів та відповідність їх пестицидам, якими протруєне насіння.

8.  При наявності несправностей та відсутності необхідних засобів захисту повідомити керівника робіт.

Одягти спецодяг. Не допускати розвівання волосся, зав'язок, кінців платка, шарфа і т.д.

Вимоги безпеки при виконанні робіт

1. При під'їзді трактора до сівалки заднім ходом для навішування її, чи причіплення, забороняється знаходитись між сівалкою і трактором. Слід стати збоку і подавати команди трактористу, як під'їхати. Після під'їзду і зупинки трактора виконати зчеплення.

2. Пуск в роботу і зупинка агрегата повинна узгоджуватись між трак­тористом і сівачами.

3. Заправку сівалки насінням і добривами, підняття і опускання мар­керів, очищення сошників, насінне і тукопроводів, змащування, усунення несправностей проводиться тільки після зупинки агрегата.

4. Засипати насіння і добрива в насіннєві ящики і тукові банки про­водять надівши респіратор, захисні окуляри, рукавиці. Стояти слід з надвітряної сторони від ящика чи банки. Розрівнювати насіння і добрива можна тільки лопаткою. Очищення сошників проводиться обережно, вра­ховуючи можливість опускання сівалки в разі аварії гідропідіймача.

5. Сходити з підножної дошки сівалки можна тільки після повної зупинки агрегата. Перед поворотом агрегата маркер переводиться з робо­чого в транспортне положення, його слід надійно зафіксувати в цьому положенні. Після повороту і зупинки агрегата, маркер переводять в робоче положення, при цьому слід стати так, щоб в разі падіння, маркер не наніс травми. Після цього сіяч стає на підножну дошку сівалки і дає сигнал трактористу їхати.

6. Під час руху агрегата забороняється:

— переходити з однієї сівалки на іншу;

— сідати на підножну дошку, насіннєвий чи туковий ящик.

7. Перед курінням, прийманням їжі, води і т.д. потрібно зняти індивідуальні засоби захисту, ретельно вимити з милом руки і обличчя, прополоскати рот водою.

Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

1. В разі несправності агрегат негайно зупиняють і усувають поломку.

2. Випресовку деталі слід проводити в захисних окулярах і користу­ватись наставками з м'якого металу.

3. При нещасних випадках потерпілому надається долікарська допо­мога, в разі потреби, потерпілий доставляється в лікарню. Про випадок повідомляється адміністрації. Місце нещасного випадку повинно зберігатись без змін до повного розслідування нещасного випадку. В разі, якщо є загроза працюючим, складається детальна схема місця нещасного випадку, проводиться фотографування з різних положень, після чого місце прибирають.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Залишки протруєного насіння здаються на склад по акту. Залиша­ти протруєне насіння без охорони заборонено.

2. Робочі органи і маркери переводяться в транспортне положення і фіксуються.

3. Перед відчепленням сівалки від трактора, під причіпний пристрій або раму сівалки на рівній площадці встановлюють надійні підпори.

4.  Знімають засоби індивідуального захисту. Гумову маску респіратора промивають теплою водою з милом, дезинфікують ватним тампоном, змоченим 0,5% розчином марганцевокислого калію і знову про­мивають чистою водою.

2.  Засоби індивідуального захисту здають на склад на зберігання. Обов'язково необхідно прийняти душ.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________