Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для експедитора

Інструкція з охорони праці для експедитора

Інструкція з охорони праці для експедитора

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До роботи експедитором допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними до виконання даної роботи, які пройшли стажування, навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи, пройшли вступний і первинний інструктаж на робочому місці, допущені до самостійної роботи.

1.2. Експедитор повинен знати:

- інструкцію з охорони праці для експедитора;

- правила навантаження, транспортування і розвантаження різних вантажів;

- режим зберігання вантажів;

- оформлення приймально-здавальної документації;

- інструкцію з охорони праці при ручному переміщенні вантажів;

- інструкцію про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках;

- правила пожежної безпеки;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила особистої гігієни;

- небезпечні та шкідливі виробничі фактори, пов'язані з виконуваними роботами.

1.3. Повторна перевірка знань проводиться не рідше 1 разу на 12 місяців, повторний інструктаж проводиться не рідше 1 разу в 3 місяці.

1.4. Протипожежний інструктаж проводиться під час вступного, первинного на робочому місці та періодично під час повторного інструктажів не рідше 1 разу на 6 місяці.

1.5. При зміні правил по охороні праці, модернізації устаткування, пристосувань, інструменту, застосування нових матеріалів, зміну факторів, що впливають на безпеку праці, при перерві в роботі більше 30 днів експедитор проходить позаплановий інструктаж.

1.6. При порушенні правил, норм, інструкцій, за вимогою контролюючих  організацій, введенні в дію нових правил, установці нового обладнання експедитор проходить позачергову перевірку знань.

1.7. Експедитор проходить попередній перед прийомом на роботу і періодичний медичні огляди.

1.8. На експедитора можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- легкозаймисті речовини;

- гази та інші токсичні речовини;

- устаткування, інструмент, пристосування;

- падіння в результаті необережних дій;

- підвищений шум, вібрація;

- недостатня або підвищена освітленість робочої зони (місця);

- рухомі машини, механізми;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря та інші кліматичні впливи.

1.9. Експедитор зобов'язаний:

- дотримуватися вимог цієї інструкції, норм, правил і вимог з охорони праці;

- правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;

- проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці і перевірку знань вимог охорони праці;

- негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про ситуацію, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок або про погіршення свого здоров'я;

· знати правила і порядок поведінки при пожежі;

· вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

· не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

· палити в спеціально відведених місцях;

· не допускати розпиття спиртних напоїв в робочий час;

· вміти надавати першу медичну допомогу постраждалим;

· утримувати робоче місце в чистоті;

· утримувати в чистоті спецодяг, спецвзуття.

1.10. Забороняється користуватися інструментом, пристосуваннями, устаткуванням, поводження з якими експедитор не навчений і не проінструктований.

1.11. За порушення вимог інструкції експедитор несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи експедитор зобов'язаний надіти та застебнути спеціальний одяг на всі гудзики, не допускаючи звисаючих кінців одягу. Не заколювати одяг шпильками, голками, не тримати в кишенях одягу гострі предмети.

2.2. Для безпечного виконання робіт перевірити зовнішнім оглядом:

- достатність освітленості робочих місць;

- перевірити стан оснащення для отримання вантажів;

- перевірити наявність і відповідність документації на одержуваний вантаж;

- стан підлоги та інших поверхонь, відсутність на них не огороджених прорізів, відкритих люків, трапів тощо;

- стійкість штабелів складованих матеріалів, тари;

- відсутність обривів повітряних ліній електропередач.

2.3. Про виявлені несправності обладнання, інші неполадки повідомити безпосередньому керівнику і приступити до роботи тільки після їх усунення.


3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Експедитор виконує тільки ту роботу, яку доручив керівництвом.

3.2. На місці робіт експедитор керує навантажувально-розвантажувальними роботами на автотранспорт і навпаки, відповідає за вибір найменш безпечного способу навантаження, розвантаження і переміщення вантажів.

3.3. Стежить, щоб вантаж який переноситься жінками не перевищував 16 кг, а чоловіками 50 кг.

3.4. Для переміщення і підйому вантажів вагою понад 50 кг та на висоту понад 3 м слід застосовувати вантажопідіймальні механізми.

3.5. Експедитор здійснює контроль за пересуванням вантажів у складах і на території магазину, використовуючи відповідні проходи і не порушуючи огорожі та складений вантаж.

3.6. Стежить, щоб на шляху переміщення вантажів були закриті люки, спранів перекриття.

3.7. Стежить за справністю тачок, візків (рокл), прокладок під вантажем.

3.8. При переміщенні вантажу по горизонтальній площині знаходиться ззаду або збоку вантажу.

3.9. При укладанні вантажу на візок (роклу) стежити за тим, щоб вантаж лежав стійко і не міг впасти від випадкових поштовхів в дорозі, розташовувати вантаж так, щоб він не міг зачепитися під час руху візка за зустрічні предмети.

3.10. Перебувати на безпечній відстані від машин, що маневрують.

3.11. При русі автомобіля заднім ходом не перебувати між бортом кузова і естакадою.

3.12. Під час руху автомобіля по території організації, дебаркадеру (рампи) не перебувати на підніжці або крилі автомобіля.

3.13. Перед виходом із-за стоячого автомобіля, кута будівлі, з воріт, слід зупинитися і продовжити шлях, тільки переконавшись у відсутності транспорту, що рухається.

3.14. Не перебігати дорогу перед рухомим автомобілем, іншими транспортними чи навантажувальними засобами, пропускати рухомий або маневруючий транспорт, механізми.

3.15. У вузьких проходах між автомобілями (особливо з працюючими двигунами) дотримуватися обережності.

3.16. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, слід:

- навантаження і розвантаження вантажів проводити з урахуванням його категорії та ступеня небезпеки;

- вибирати спосіб навантаження і розвантаження який відповідає вимогам безпечного виробництва робіт;

- товари у скляній тарі ставити тільки на міцні, стійкі підставки;

- переносити вантажі тільки в справній тарі;

- вантажі на транспортні засоби встановлювати (укладати) так, щоб під час транспортування не відбувалося зміщення і падіння, в необхідних випадках закріпити вантаж;

- для фіксації вантажу в автомобілі, застосовувати дерев'яні або металеві опори, опорні рами, щити;

- при транспортуванні тарно-штучних вантажів застосовувати пакетування із застосуванням піддонів, контейнерів і інших пакетувальних засобів;

- при навантаженні вантаж неправильної форми та складної конфігурації розміщувати на транспортному засобі так, щоб його центр ваги займав найнижче положення.

3.17. При укладанні вантажу в кузов автомобіля, слід:

- завантаження кузова автомобіля проводити від кабіни до заднього борту, розвантаження в зворотному порядку;

- при навантаженні навалом вантаж розташовувати рівномірно по всій площі підлоги кузова і так, щоб він не височів над бортами;

- штучні вантажі, що перевищують борта кузова, пов'язувати такелажем;

- ящикові, бочкові та інші штучні вантажі укладати щільно і без проміжків так, щоб при русі (різкому гальмуванні, рушанні з місця або на крутих поворотах) вони не переміщалися по підлозі кузова;

- проміжки між вантажами заповнювати міцними прокладками і розпірками;

- кожен вантаж окремо закріплювати щоб уникнути його переміщення та перекидання;

- бочки з рідким вантажем встановлювати пробкою догори, кожен ряд бочок встановлювати на прокладки з дошок, а всі крайні ряди підклинювати, застосування інших предметів замість клинів не допускається;

- скляну тару з рідинами в ящики встановлювати стоячи;

- тару не завантажувати більше номінальної маси брутто;

- укладати вантаж у тару так, щоб він знаходився нижче рівня її бортів.

3.18. При укладанні не допускається:

- кріплення вантажу в кузові автомобіля дротом, металевими канатами;

- установка вантажу в скляній тарі в ящики один на одного установка (у два яруси) без міцних прокладок, що захищають нижній ряд від руйнування під час перевезення;

- щоб вантаж у кузові височів над проїжджою частиною дороги більш ніж на 3,8 м і мав ширину понад 2,5 м.

3.19. При наданні допомоги водієві при маневруванні автомобіля на обмеженій площі, вибрати позицію, що гарантує особисту безпеку, при супроводі вантажу, не їздити в кузові автомобіля.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні аварійної ситуації (ДТП, пожежа, поломка устаткування, нещасний випадок та ін) експедитор зобов'язаний:

4.1.1. Негайно повідомити безпосередньому керівникові про те, що сталося з ним або з його вини нещасний випадок, а також про будь-який нещасний випадок з участю інших працівників підприємства, свідком якого він був.

4.1.2. У разі виникнення пожежі, загоряння, поломки устаткування, нещасного випадку та інших аварійних ситуацій експедитор зобов'язаний:

- призупинити роботи;

- приступити до евакуації людей з небезпечної зони, покинути небезпечну зону самому;

- вжити заходів до ліквідації аварійної ситуації, гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;

- забезпечити збереження обстановки аварійної ситуації або нещасного випадку, якщо це не являє небезпеку для життя і здоров'я людей і не призведе до ускладнення аварійної обстановки;

- негайно повідомити безпосереднього керівника про те, що трапилося.

4.1.3. Експедитор зобов'язаний надати собі або іншому потерпілому при нещасному випадку на виробництві першу допомогу згідно «Інструкції про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках (№3),» доставити його в найближчий медичний заклад або, при необхідності, викликати бригаду «Швидкої допомоги».

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

5.1. По закінченні роботи експедитор зобов'язаний:

- зібрати інструмент, пристосування, застосовані під час роботи, очистити їх від бруду і прибрати у відведені місця їх зберігання;

- провести прибирання робочого місця;

- зняти спецодяг, спецвзуття, очистити їх і прибрати на зберігання в шафу;

- вимити руки та обличчя з милом, по можливості прийняти душ;

- про всі неполадки, виявлені під час роботи, сповістити свого безпосереднього керівника.

Розробив:

Завідувач складу

Погодив:

Інженер з охорони праці


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.