Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці під час виконання бетоння роботи

Інструкція з охорони праці під час виконання бетоння роботи

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД  ЧАС  ВИКОНАННЯ  БЕТОННИХ  РОБІТ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

1.3. За даною інструкцією бетонник інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та бетонника.

1.4. Власник повинен застрахувати бетонника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, бетонник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції бетонник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До самостійної роботи бетонником допускаються осо­би, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. До роботи з хімічними прискорювачами твердіння бетону особи віком молодше 18 років не допускаються.

1.8. Під час бетонування конструкцій із застосуванням електропрогріву бетонники повинні пройти додатковий інструктаж з безпечних способах роботи.

1.9. Бетонник повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.9.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром і по якій проінструктований.

1.9.4. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.10.6. Виконувати роботу згідно з планом виконання робіт ( ПВР) або технологічною картою.

1.10. Бетонник забезпечується спецодягом:

- брюки брезен­тові;

- куртка бавовняна;

- рукавиці комбіновані;

- чоботи гумові або черевики кожані;

- при торкретуванні додатково: куртка брезентова замість куртки бавовняної;

- на роботах з віброінструментом; рукавиці антивібраційні замість комбінованих;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка і брюки бавовняні на теплій підкладці, валянки.

1.11. На бетонника діють небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- захаращеність робочого місця;

- відсутність спеціальних пристроїв, інструмента та обладнання для ведення робіт згідно з технологією;

- підвищення шуму та вібрації в робочій зоні;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- недостатня освітленість робочої зони;

- шкідливі компоненти в складі застосованих матеріалів.

1.12. У ручному інструменті (скребки, лопати, трамбівки) рукоятки повинні бути справними та щільно насадженими, робочі поверхні не повинні бути збитими та затупленими.

1.13. Електрифікований інструмент та живильний провід повинні мати надійну ізоляцію. При одержанні електроінструменту необхідно шляхом зовнішнього огляду перевірити стан ізоляції проводу.

1.14. При переміщенні будівельного вантажу в тачках маса його не повинна перевищувати 160 кг.

1.15. В холодний період року необхідно користуватися приміщеннями для обігріву.

1.16.  Жінки до роботи з ручним вібратором не допускаються.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, отримати засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати завдання від майстра.

2.3. Робоче місце і проходи від нього очистити від сторонніх предметів, сміття, бруду, а в зимовий період - від снігу і льоду та посипати піском.

2.4. Отримати ручний та електрифікований інструмент, пе­ревірити його стан.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час подачі бетонної суміші конвеєром необхідно його верхній кінець розташовувати на вантажопідйомній площадці на довжину не менше 0,5 м.

3.2. Під час роботи конвеєра необхідно слідкувати за його стійкістю, а також за справним станом захисних навісів, огороджуючих конвеєр над проходами та проїздами.

3.3. Під час ковзання стрічки підкидати між стрічкою і барабаном пісок, глину, шлак та інші матеріали не дозволяється.

Для цього необхідно зупинити конвеєр та викликати чергового слюсаря.

3.4. Очищати ролики і стрічку конвеєра від налиплого бетону, а також натягувати і закріпляти стрічку можна тільки при виключеному електродвигуні. При цьому на пускачі необхідно вивісити попереджувальний напис: "Не включати", а запобіжники зняти. Знімати запобіжники може тільки електрослюсар.

3.5 Переходити через конвеєр необхідно по спеціальних містках з поручнями.

3.6. Під час підйому бетонної суміші кранами необхідно перевірити надійність кріплення бадді до гака крана, справність тари і секторного засуву. Відстань від низу бадді в момент вивантаження до поверхні, на яку її розвантажують, не повинна перевищувати 1 м.

3.7. Під час доставки бетону в автосамоскидах необхідно виконувати наступні правила:

3.7.1. В момент підходу самоскиду всі робітники повинні зна­ходитись на боці, протилежному тому, на котрому відбувається рух.

3.7.2. Не дозволяється підходити до самоскиду до повної його зупинки, стояти біля бункера укладальника і знаходитись під піднятим кузовом в момент розвантаження самоскида.

3.7.3. Піднятий кузов слід очищати від налиплих шматків бетону совковою лопатою або скребачкою з довгою рукояткою; не можна ударяти по кузову знизу.

Робітники, які проводять очистку, повинні стояти на землі. Стояти на колесах і бортах самоскида забороняється.

3.7.4 Не можна проходити по проїжджій частині естакад, на яких переміщуються самоскиди.

3.8. Перед укладанням бетонної суміші в опалубку необхідно перевірити:

3.8.1. Кріплення опалубки, підтримуючих лісів і робочих настилів.

3.8.2. Кріплення до опор завантажуючих лійок, лотків та хоботів для спуску бетонної суміші в конструкцію, а також надійність скріплення окремих ланок металевих хоботів друг з другом.

3.8.3. Стан навісних козирків чи настилу навкруги завантажувальних лійок.

3.9. Перед укладкою бетонної суміші в форми необхідно перевірити правильність та надійність монтажних петель.

3.10. Вкладати бетон в конструкції, розташовані нижче рівня його подачі на 1,5 м необхідно тільки по лотках ланкового хобота та віброхобота.

3.11. Під час укладки бетонної суміші з неогороджених площадок на висоті більше 3 м, а також при бетонуванні конструкцій, які мають ухил більше 20° (карнизи, ліхтарі, покриття), бетонник повинен працювати із застосуванням запобіжних поясів, закріплених за надійні опори.

3.12. Бетонувати стики збірних елементів на висоті до 5,5 м необхідно зі звичайних лісів, а при більшій - зі спеціальних риштувань.

3.13. Видача бетонної суміші в віброхобот повинна виконуватися за вказівкою виконроба або майстра за допомогою домовленої сигналізації.

3.14. При подачі бетонної суміші по віброхоботах необхідно, щоб:

3.14.1. Ланки віброхоботів приєднувалися до страхувального канату.

3.14.2. Вібратори були надійно з'єднані з хоботом.

3.14.3. Лебідки і сталеві канати для відтяжки хобота надійно закріплялись.

3.14.4. Нижній кінець хобота був закріплений. Міцність кріплення необхідно систематично перевіряти.

3.14.5. Під час вивантаження бетонної суміші ніхто не знаходився під віброхоботом.

3.15. Перед початком роботи необхідно ретельно перевірити справність вібратора і впевнитись у тому, що:

3.15.1. Шланг добре прикріплений і при випадковому його натягу обривів кінців обмотки не станеться.

3.15.2. Підвідний кабель не має обривів та оголених місць.

3.15.3. Заземлюючий контакт не має пошкоджень.

3.15.4. Вимикач діє справно.

3.15.5. Болти, які забезпечують непроникність кожуха, добре затягнуті.

3.15.6. З'єднання частин вібратора достатньо герметичні і обмотка електродвигуна добре захищена від попадання вологи.

3.15.7. Амортизатор на рукоятці вібратора знаходиться в справному стані та відрегульований таким чином, щоб амплітуда вібрації рукоятки не перевищувала норм для ручного інструменту.

3.16. Корпус електровібратора до початку роботи повинен бути заземлений.

3.17. Загальна справність електровібратора перевіряється шляхом пробної його роботи в підвішеному стані продовж 1 хв., при цьому не можна впирати наконечник в тверду основу.

3.18. Для живлення електровібраторів (від розподільного щита) слід застосовувати чотирижильний шланговий провід або проводи, замкнені в гумову трубку; четверта жила необхідна для заземлення корпуса вібратора, працюючого при напрузі 127 і 220 В.

3.19. Включати вібратор дозволяється тільки за допомо­гою рубильника, захищеного кожухом чи розташованого в ящику. Ящик повинен бути металевим.

З 20. Шлангові проводи необхідно підвішувати, а не прокладати по вкладеному бетону.

3.21. Тягти вібратор за шланговий провід чи кабель при його переміщенні забороняється.

3.22. У разі обриву проводів, які знаходяться під напругою, іскрінні контактів та несправності електровібратора необхідно припинити роботу і негайно сповістити про це майстра чи виконроба.

3.23. Робота з вібраторами на драбинах, а також на нестійких риштуваннях, настилах, опалубці та ін. забороняється.

3.24. Під час роботи з електроприладами необхідно одягнути гумові діелектричні рукавички і боти.

3.25. Для запобігання падінню вібратора необхідно прикрі­пити його до опори конструкції сталевим канатом.

3.26. Притискувати руками переносний вібратор до повер­хні ущільнюваного бетону забороняється. Переміщати вібратор вручну під час роботи дозволяється тільки за допомогою гнучких тяг.

3.27. Під час роботи вібратором з гнучким валом необхідно забезпечити пряме направлення вала; в крайньому випадку з невеликими плавними вигинами. Не дозволяється утворення на валу петель для уникання нещасного випадку.

3.28. Під час тривалої роботи вібратор необхідно через кожні півгодини виключати на п'ять хвилин для охолодження.

3.29. Під час дощу вібратори необхідно укривати брезентом чи прибирати в приміщення.

3.30. Під час перерв в роботі, а також при переході бетонника з одного місця на інше вібратор необхідно виключати.

3.31. Під час поливки бетону чи опалубки бетонник, працюючий з вібратором, не повинен допускати попадання на нього води.

3.32. Під час роботи віброплощадки повинен бути забезпечений ретельний нагляд за станом кінцевих вимикачів і за пристроєм для підйому віброщита. Особливу увагу необхідно звертати на надійну роботу замка затвору траверси в верхньому положенні.

3.33. Для зменшення шуму при роботі віброагрегата необхідно кріпити форми вібруючих машин та систематично перевіряти щільність всіх кріплень.

3.34. Опускатися в приямок віброплощадки під час її роботи не дозволяється.

3.35. Стояти на формі чи на бетонній суміші при її ущільненні, а також на віброплощадці, вібровкладинах чи на рамі формувальної машини при їх роботі забороняється.

3.36. До початку роботи з хімічними прискорювачами твер­діння бетону бетонник повинен пройти спеціальний інструктаж по безпечному поводженню з хімікатами, а також медичне обстеження. Слід пам'ятати, що хлористий кальцій, який застосовується як прискорювач схоплювання і твердіння бетону, небезпечний для шкіри обличчя і рук, а хлорне вапно та його водні розчини є сильними окислювачами, спроможними виділяти газоподібний хлор.

3.37. Приготовляти хлоровану воду слід в окремому приміщенні, яке знаходиться не ближче 500 м від жилих будівель.

3.38. Під час роботи з хлористим кальцієм та при застосуванні хлорного вапна і хлорованих сумішей необхідно надягти респіратор чи протигаз і гумові рукавички.

3.39. Використовувати хлорований кальцій як прискорювач допускається тільки в розчиненому стані. Під розчинення хлорованого кальцію слід користуватися черпаками з довгими рукоятками.

3.40. Під час електропрогріву бетону працюючі поблизу дільниць, які прогріваються, повинні бути попереджені про небезпеку ураження електричним струмом.

3.41. Дільниці бетону, які прогріваються, повинні бути огороджені, а в нічний час добре освітлені. Огорожу встановлюють на відстані не менше 3 м від границі дільниці, яка знаходиться під струмом. На границях дільниць слід вивісити попереджувальні плакати та написи "Небезпечно", "Струм увімкнено", а також правила надання першої допомоги при ураженні струмом.

3.42. Роботи по електропрогріву бетону повинні виконуватись під наглядом досвідчених електромонтерів. Перебування людей на дільницях електропрогріву і виконання будь-яких робіт забороняється, за винятком вимірювання температури. Вимірювати температуру може тільки кваліфікований персонал, при цьому необхідно застосовувати захисні засоби.

3.43. Електропрогрів залізобетонних конструкцій повинен виконуватись при напрузі не вище 110 В.

3.44. В зоні роботи по електропрогріву обов'язково повин­на бути сигнальна лампочка, розташована на видному місці, яка запалюється при включенні струму на дільниці. Починаючи з цього часу, на робочій дільниці можуть знаходитись тільки особи, які обслуговують установку.

3.45. Робітники, які проводять електропрогрів, повинні працювати у діелектричному гумовому взутті і гумових рукавичках, інструмент повинен мати ізольовані рукоятки.

3.46. Перед бетонуванням слід впевнитись в тому, що дільниця, яка прогрівається, не знаходиться під струмом.

3.47. Під час бетонування на погано освітлених дільницях дозволяється користуватися переносними лампами напругою не більше 12 В.

3.48. Перед вивантаженням бетонної суміші бетонник повинен впевнитись у правильності розташування арматури і електродів. Відстань між електродами і арматурою повинна бути не менше 5 см. Бетонну суміш необхідно вивантажувати дуже обережно, не зсовуючи електроди.

3.49. Поливати бетон допускається тільки після зняття напруги з прогріваючої конструкції.

3.50. Перед електропрогрівом бетону, для кращого контакту з дротом, виступаючі кінці електродів необхідно очистити від бетонної суміші. Після закінчення електропрогріву кінці електродів, виступаючі з бетону, необхідно зрізати.

3.51. Працювати на ділянці, де проводиться електропрогрів бетону, не дозволяється.

3.52. Заміряти температуру бетону необхідно в діелектричних калошах і рукавичках. При цьому необхідно бути обережним, не підходити впритул до конструкції, а також спиратись на неї. Роботи виконують, при можливості, однією рукою, тримаючи другу за спиною чи збоку.

3.53. Торкатися водопровідних труб, кранів, колонок та інших відкритих частин водопровідних ліній, які знаходяться при електопрогріві під напругою, а також води, яка витікає з них, забороняється.

3.54. Перевіряти наявність напруги на частинах електроустановки рукою забороняється. Для цього слід застосовувати струмошукачі або контрольні лампи, які мають на кінцях проводів наконечники.

3.55. Ходити або перевозити бетон в зоні електропрогріву, який знаходиться під напругою, дозволяється тільки по спеціально збудованих сходах і риштуваннях.

3.56. Під час електропрогріву монолітних конструкцій, які бетонуються частинами, незабетонована арматура, зв'язана з дільницею, що прогрівається, повинна бути ретельно заземлена.

3.57. Під час роботи на висоті, пов'язаної зі зведенням залізобетонних труб, елеваторів і тому подібних конструкцій, включення напруги для електропрогріву дозволяється тільки після вилучення людей із зони прогріву.

3.58. Заміряти температуру бетону в зоні прогріву слід за допомогою дистанційних приладів або при виключеній напрузі.

3.59. Виконувати будь-які роботи усередині замкнених залізобетонних конструкцій (трубопроводів, тунелів і інше), які знаходяться під напругою, забороняється. Ці роботи дозволяється виконувати після відключення напруги.

4. Вимоги безпеки

під час обслуговування вібромайданчиків

4.1. Перед початком роботи по виготовленню залізобетонних виробів на вібромайданчиках, столах та інших вібраційних установках необхідно перевірити:

4.1.1. Справність аварійних вимикачів і, в першу чергу, вимикачів, що відключають вібраційні установки.

4.1.2. Роботу сигнальних пристроїв.

4.1.3. Справність блокування люка входу (спуску) в траншею (приямок) вібромайданчика.

4.1.4. Наявність мастила в підшипниках дебалансів (при відсутності мастила виникає шум високих тонів).

4.1.5. Міцність кріплення дебалансів до вібромайданчика. Нещільність кріплення дебалансів, крім шуму, може призвести до відриву його від майданчика і виходу зі строю всієї вібромашини, а при деяких обставинах до нещасного випадку.

4.1.6. Відсутність людей в траншеї (приямку) вібромайдан­чика.

4.1.7. Надійність фіксації віброзанурюючого щита у верхньому положенні.

4.1.8. Справність вібромашини пробним пуском її вхолосту на нетривалий час.

4.2. Для зменшення дії шуму на організм слід користуватись спеціальними глушителями - антифорами-заглушками, які не пропускають шуму високих тонів.

4.3. Починаючи роботу, слід одягти спеціальне взуття з віброгасною підошвою.

4.4. При відсутності на формувальному агрегаті механізмів по автоматичному розрівнюванню бетонної суміші слід користуватися спеціальними шкрябчаками чи розрівнювачами з віброізольованою рукояткою.

Користуватися для розрівнювання суміші лопатами та іншими інструментами з дерев'яними чи металевими ручками забороняється, так як при цьому вібрація буде передаватися по рукоятці.

4.5. Під час роботи віброобладнання не дозволяється наявність сторонніх предметів на вібромайданчику, віброщиті і фор­мі, які можуть бути додатковим джерелом шуму.

4.6. Особливо необхідно слідкувати за справним станом форми, кріпленням на ній деталей і окремих елементів. Кріплення клинів, осей, шпинделів та іншого кріплення за допомогою ланцюгів, а також вільна затяжка деталей форм, при котрій шайби знаходяться в незатягнутому стані, не допускається.

4.7. Для усунення шкідливої дії вібрації на організм працюючих розрівнювання бетонної суміші і оброблення верхньої поверхні виробу необхідно виконувати тільки зі спеціальних залізобетонних пасивно-віброізольованих площадок.

4.8. Настили-площадки не повинні з'єднуватись з працюючим вібромайданчиком, тому під час роботи необхідно слідкувати, щоб бетонна суміш не попадала між ними. У випадку їх заклинення бетоном, арматурою чи сторонніми предметами необхідно очистити ці дільниці і постійно слідкувати за їх чистотою.

4.9. При обслуговуванні вібромайданчика необхідно слідкувати за наявністю та справністю огорож на передачі до дебалансів; вона повинна бути огороджена міцним кожухом.

4.10. При встановленні на вібромайданчик форми, щоб не було зсуву, її необхідно міцно закріпити спеціальними притискувачами (замками) чи за допомогою магнітних плит.

4.11. Розподіляти бетонну суміш вручну по формі дозволяється тільки при виключеному вібромайданчику інструментом з віброізольованою рукояткою.

4.12. Необхідно слідкувати, щоб бетонна суміш, а також негабаритний заповнювач не попадали в механізм вібромайданчика, що може привести до виходу з ладу чи заклинення пасивно-ізольованої площадки.

4.13. При ущільнені бетонної суміші за допомогою вібромайданчика становитися ногами чи однією ногою на вібріруючу форму (майданчик) не дозволяється. Забороняється знаходитись чи виконувати будь-які роботи на сирій масі під час роботи вібромайданчика, а також утримувати монтажні петлі, утоплять в масу бетону каркаси чи кінці арматури та інше.

4.14. Не допускається збільшувати масу віброзанурюючого щита встановленням на нього незакріпленого додаткового ван­тажу.

4.15. Під час віброущільнення бетонної суміші становитися на віброзанурюючий щит забороняється.

4.16. Очищати віброзанурюючий щит чи виконувати ремонтні роботи дозволяється тільки після виключення вібрації.

4.17. Під час виконання ремонтних робіт в приямках вібромайданчика необхідно зняти напругу, а на пульті керування вивісити плакат "Не включати – працюють люди".

4.18. Про всі види ремонтних робіт на обладнанні необхідно сповіщати машиніста вібромайданчика.


5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Відключити устаткування.

5.2. Перевірити устаткування і привести його в належний стан.

5.3. Протерти і змазати поверхні машин, механізмів, що труться.

5.4. Зібрати всі такелажні засоби, інструмент, пристрої, очистити їх від бруду і скласти у відведене для них місце.

5.5. Прибрати робоче місце.

5.6. Помити обличчя, руки з милом, при змозі, прийняти душ.

5.7. Доповісти майстру про всі несправності, які мали місце під час роботи.

6. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

6.1. Негайно припинити роботу; виключити напругу; не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

6.2. Повідомити про те, що сталося, майстра.

6.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

6.4. Надання першої медичної допомоги.

6.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

6.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

6.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

6.4.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

6.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

6.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

6.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт            ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту