Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для мідника

Інструкція з охорони праці для мідника

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ МІДНИКА


1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці ", ДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила охорони праці на автомобільному транспорті".

1.3. По даній інструкції мідник інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та мідника.

1.4. Власник повинен застрахувати мідника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, він (мідник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції мідник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи мідником допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Мідник повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі;

- подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром та по якій проінструктований;

- утримувати робоче місце в чистоті та порядку;

- не виконувати вказівки які суперечать правилам безпеки.

1.8. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на мідника:

- захаращення робочих місць;

- відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання;

- підвищена загазованість робочої зони;

- підвищена температура поверхні обладнання, матеріалів;

- підвищена або знижена температура, вологість повітря робочої зони;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- недостатня освітленість робочої зони;

- шкідливі компоненти в складі матеріалів, що застосовуються, які діють на шкіру, органи дихання та слизові оболонки органів зору та дихання;

- термічні фактори (вибухи паливних баків, ємностей з-під легкозаймистих і горючих рідин, паяльних ламп, опіки кислотою, припоєм, полум'ям);

- падіння радіаторів і паливних баків;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (аерозолю свинцю, парів кислот, вуглецю оксиду).

1.9. Мідник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту:

- костюм віскозно-лавсановий;

- фартух брезентовий;

- рукавиці комбіновані;

- окуляри захисні.

Постійно зайнятому на зовнішніх роботах взимку додатково видається: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці.

1.10. Мідницькі роботи повинні виконуватися у спеціально відведеному приміщенні, яке оснащене устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

1.11. У приміщенні, де виконуються мідницькі роботи, повинні завжди знаходитися розчини для нейтралізації кислоти: посудини з 5-10%-ним нейтралізуючим розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2-3%-ним розчином питної соди (для очей).

1.12. Приміщення для виконання мідницьких робіт повинно бути обладнаним припливно-витяжною та місцевою вентиляцією.

1.13. На обладнанні та пристроях, які при роботі виділяють пил, пари або гази, необхідно встановлювати місцеві відсоси.

1.14. Роботи пов'язані з виділенням шкідливих випаровувань, а також роботи по зачищенню деталей перед пайкою або лудінням повинні виконуватись в місцях, обладнаних місцевими відсосами.

1.15. Травлення кислотою повинно проводитись в небиткої кислотостійкій тарі і тільки в витяжній шафі (не дозволяється користуватись скляною тарою). При травленні опускати в кислоту одночасно велику кількість цинку не дозволяється.

1.16. Флюс та матеріали для його виготовлення необхідно зберігати у витяжній шафі в кількості, яка не перевищує добову потребу.

1.17. Палити на мідницькій дільниці заборонено.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.2. Підготувати робоче місце, підібрати необхідний інструмент, обладнання та необхідні матеріали.

2.3. Паяльні лампи перед початком роботи і періодично, не рідше одного разу на місяць, повинні підлягати огляду та перевірці на герметичність з наступною реєстрацією в спеціальному журналі. Несправні лампи необхідно здати в ремонт.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Мідницькі роботи повинні проводитися при працюючій вентиляції.

3.2. Робочі місця під час проведення паяльних робіт повинні бути очищені від горючих матеріалів.

3.3. Під час пайки паливних баків і ємностей з-під легкозаймистих та горючих рідин необхідно: злити залишки палива через зливний отвір, промити їх гарячою водою, пропарити парою, знову промити гарячою водою з каустичною содою, просушити гарячим повітрям до повного видалення слідів легкозаймистих та горючих рідин.

3.4. Пайку необхідно проводити при відкритих пробках.

3.5. Дозволяється виконувати пайку, попередньо заповнивши ємність гарячою водою або безперервно подаючи інертний газ (азот, відпрацьовані гази від карбюраторного двигуна).

3.6. Для заповнення ємності відпрацьовані гази необхідно подавати шлангом, який обладнаний іскрогасником. Шланг приєднують до вихлопної труби автомобіля, двигун якого працює на малих обертах колінчастого валу.

3.7. Пайку необхідно виконувати при безперервному поданні відпрацьованих газів протягом всього часу пайки. Для видалення газів із ємності або паливного баку можуть бути використані спускні отвори.

3.8. Паяти радіатори, паливні баки та інші великі деталі необхідно на спеціальних підставках (стендах), які обладнані піддонами для стікання припою.

3.9. Прочищаючи трубки радіатора шомполом, не слід тримати руки на протилежній стороні трубки.

Забороняється вводити шомпол в трубку до упору рукоятки.

3.10. Відремонтовані радіатори повинні бути випробувані на герметичність стиснутим повітрям у ванні з водою.

3.11. Тиск стиснутого повітря при випробуванні радіатора не повинен перевищувати величини, яка вказана в технологічній документації для конкретної марки автомобіля.

3.12. При роботі з паяльною лампою необхідно додержуватись таких вимог:

3.12.1. Перед розпалюванням перевірити її справність.

3.12.2. Резервуар лампи не повинен мати тріщин і запайок легкоплавкими припоями.

3.12.3. Пробка наливного отвору повинна бути закручена до відказу.

3.12.4. Розбирати паяльну лампу можна лише після стравлювання стиснутого повітря.

3.12.5. Гасити полум'я паяльної лампи слід тільки запірним вентилем.

3.12.6. Розпалювати паяльну лампу необхідно тільки наливаючи пальне через ніпель пальника.

3.12.7. Не можна застосовувати бензин для ламп, призначених для гасу.

3.12.8. Лампу, яка горить, необхідно тримати під витяжною шафою та не відлучатись з робочого місця.

3.13. При роботі з паяльною лампою забороняється:

3.13.1. Розпалювати несправну паяльну лампу.

3.13.2. Заливати лампу пальним більше ніж на 3/4 ємності її резервуару.

3.13.3. Використовувати для заправлення етильований бензин.

3.13.4. Заправляти паяльну лампу пальним, виливати пальне або розбирати паяльну лампу ближче ніж 3 м від відкритого вогню.

3.13.5. Заливати пальне в неохолоджену лампу.

3.13.6. Випускати стиснуте повітря через наливний отвір лампи, що горить, або при неохолодженому пальнику.

З.13.7. Підвищувати тиск у резервуарі лампи при накачуванні повітря більш допустимого робочого тиску згідно з паспортом.

3.13.8. Працювати з лампою, яка не пройшла періодичну перевірку.

3.14. У разі виявлення просочування палива, деформації резервуару лампи та інших несправностей необхідно негайно припинити роботу з нею.

3.15. При використанні газових пальників при паянні необхідно додержуватись вимог "Правил безпеки систем газопостачання України".

3.16. Свинець і кольорові метали необхідно плавити тільки у витяжній шафі. Посудину з розплавленим металом забороняється ставити на сиру підлогу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Виключити, загасити обладнання, яке використовувалися у роботі.

4.2. Ретельно прибрати робоче місце; пристрої, обладнання, матеріали покласти в спеціально відведене для цього місце.

4.3. Впевнитись, що після роботи в приміщенні дільниці не залишились тліючі матеріали, предмети, деталі.

4.4. Зняти спецодяг, помити лице, руки теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.5. Повідомити майстра про всі недоліки, які мали місце під час роботи.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припинити роботу, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. Відключити всі електроприлади.

5.3. Повідомити про те що сталося майстра.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Надання першої допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2.Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3.Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, після цього промити 2 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот  3%- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну частину та приступити до її гасіння первинними засобами пожежегасіння.

5.7. Виконувати всі вказівки майстра по усуненню небезпечної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт            ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.