Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера

Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТА  БУЛЬДОЗЕРА

1. Загальні положення

1.1. До управління бульдозером допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право управління бульдозером, визнані придатними для цієї роботи медичною комісією.

1.2. Машиніст, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

Машиніст бульдозера повинен пройти до початку роботи первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт безпосередньо на робочому місці.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Машиніст бульдозера після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста бульдозера, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці машиніст бульдозера повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або пору­шен­ням вимог охорони праці, що не призвели до травми.

1.5. При використанні бульдозера як тягача для причіпного дорожнього механізму машиніст повинен дотримуватись техніки безпеки при буксируванні механізмів.

1.6. Машиніст бульдозера повинен знати інструкцію з експлуатації бульдозера, а також базової машини.

1.7. Бульдозер повинен бути в технічно справному стані, обладнаний звуковою та світловою сигналізацією, а також блокувальним пристроєм, що виключає запуск двигуна при включеній передачі швидкостей або включеному валі відбору потужності, укомплектований аптечкою медичної допомоги.

1.8. Бульдозер має бути закріплений наказом (розпорядженням) за певним машиністом. Забороняється приступати до роботи на незакріпленій машині або машині, закріпленій за іншим машиністом.

1.9. Перед введенням в експлуатацію відремонтованої машини і механізмів проводиться їх налагодження, огляд і випробування під наглядом механіка.

1.10. Машиніст бульдозера може приступити до виконання робіт в охоронній зоні (електричний кабель, газопровід і т.п.) тільки при наявності наряд-допуску, який визначає безпечні умови проведення робіт.

1.11. В разі роботи бульдозера в темний час доби (при поганій видимості) місце роботи рівномірно освітлюють. Усі перешкоди, бровка земляного полотна або схилу, виїмки, відвали ґрунту мають бути досить освітлені (не менше, ніж 15 лк) або позначені попереджувальними добре видимими знаками. Працювати на неосвітленій площадці забороняється.

Незалежно від освітленості робочого місця механізми управління і робочі органи машини повинні мати автономне освітлення.

1.12. Машиніст бульдозера повинен працювати у спецодязі і взутті, передбачених Типовими галузевими нормами: комбінезоні бавовняному, чоботах гумових. Комбінезон бавовняний і чоботи гумові повинні бути справні й відповідати зросту і розміру. Забороняється працювати у комбінезоні бавовняному, просоченому пально-мастильними матеріалами.

1.13. Про кожний нещасний випадок при виконанні бульдозерних робіт треба негайно повідомити майстра.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перш, ніж розпочати роботу, необхідно надіти спецодяг, перевірити справність систем сигналізації та електроосвітлення, наявність і справність потрібних інструментів.

2.2. Перед початком роботи машиніст бульдозера повинен перевірити технічний стан машини:

– справність двигуна, ходової частини;

– наявність, справність усіх огороджень на рухомих частинах;

– наявність та справність контрольних приладів, рівень мастила в гідросистемі, наявність води (антифризу) в системі охолодження, палива в баку;

– справність тросів, блоків, поліспастів, стан фрикційних муфт і гальм у бульдозера з канатно-блоковим управлінням;

- дію важелів управління на холостому ході і в робочому русі;

– наявність мастила у всіх рухомих з’єднаннях і, при потребі, змастити вузли згідно з вказівками в карті мащення;

– надійність затяжки всіх зовнішніх кріплень.

2.3. Дрібні дефекти необхідно усунути. При неможливості зробити це своїми силами слід повідомити механіка (майстра).

2.4. Машиніст повинен ознайомитися з фронтом робіт, технологією робочого процесу та особливостями ділянки, а також переконатись у відсутності на ділянці робіт сторонніх предметів, а при виконанні робіт по утриманню і ремонту автомобільних доріг перевірити наявність огороджень і попереджувальних знаків.

2.5. Заправляти бульдозер паливом, мастильними матеріалами дозволяється тільки після зупинки двигуна.

Забороняється при заправці бульдозера пально-мастильними матеріалами палити, наближатись до машини з джерелами відкритого вогню. В разі попадання палива при заправці на деталі бульдозера їх слід насухо витерти обтиральним матеріалом.

Якщо пально-мастильні матеріали пролилися на землю, треба засипати це місце землею (піском).

2.6. Забороняється зберігати в кабіні бульдозера легкозаймисті речовини.

2.7. Для полегшення запуску двигуна в зимовий період в системі охолодження слід використовувати рідини з низькою температурою замерзання (антифриз).

При використанні в системі охолодження антифризу маши­ніст бульдозера повинен дотримуватися вимог безпеки згідно з ДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила по охороні праці на автомобільному транспорті”.

В разі заправки системи охолодження двигуна антифризом машиніст бульдозера повинен користуватись спеціально призначеними для цієї мети засобами (посудом).

Забороняється переливати антифриз через шланг, засмоктуючи його ротом. Після роботи з антифризом слід старанно вимити руки водою з милом.

Забороняється користуватися вогнем для підігрівання двигуна, заводячи його; пускати двигун за допомогою буксирування бульдозера, а також експлуатувати бульдозер при наявності течі в паливній або мастильній системі.

Підігрівати мастило дозволяється тільки у спеціальних маслогрійках.

2.8. Перед пуском двигуна бульдозера треба переконатися в тому, що муфта зчеплення виключена, важіль коробки передач знаходиться у нейтральному положенні, машина загальмована і момент запалювання відповідає умовам пуску двигуна (немає небезпеки зворотного ходу колінчастого вала внаслідок раннього запалювання).

2.9. Забороняється виконувати роботи на бульдозерах, в яких є пристрій ручного запуску двигуна за допомогою пускового шнура. Це відноситься до старих моделей бульдозерів, які повинні бути обладнані електростартерним запуском двигуна.

2.10. Щоб не допустити опіків (обмороження) парою або гарячою водою (антифризом), що викидається з радіатора при перегріванні двигуна, кришу радіатора знімають в рукавицях, стоячи з навітряного боку.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи бульдозера забороняється:

– перебувати в зоні дії машини стороннім особам, які не працюють безпосередньо на машині;

– сходити з площадки управління і заходити на неї до повної зупинки бульдозера.

3.2. Бульдозер не повинен виконувати роботу в радіусі дії працюючих вантажопідйомних машин та екскаваторів.

3.3. Перед тим, як рушити бульдозер, машиніст повинен переконатися в тому, що проїзд вільний, а в зоні роботи машини немає людей, після чого дати попереджувальний звуковий сигнал.

3.4. Кабіна має бути вільна від предметів, що заважають роботі. Стороннім особам перебувати в кабіні бульдозера забороняється. Площадка управління, важелі, педалі повинні бути чисті й сухі.

3.5. В разі виявлення в розроблюваному ґрунті пнів або інших негабаритних предметів бульдозер необхідно зупинити і видалити їх спецмашинами з його шляху, щоб не допустити аварії.

3.6. Забороняється переміщувати ґрунт на підйом чи під уклон більше, ніж на 30°, і працювати на косогорах, що мають поперечний схил більше, ніж 30°. Під час руху бульдозера на підйомі та спуску не можна переключати передачі. На спуску машина повинна йти на першій передачі. При потребі слід пригальмовувати робочими органами.

При переміщенні ґрунту бульдозером на підйомі необхідно стежити за тим, щоб відвал не врізався в ґрунт.

3.7. Під час роботи при похилому положенні площадки робочого місця машиніста бульдозера, щоб не впасти, необхідно постійно триматись за держак механізмів управління.

3.8. При роботі та русі по насипах висотою більше 1,5 м бульдозер не повинен наближатись до бровки схилу ближче, ніж на 1 м, відвал не повинен висуватись за бровку насипу.

3.9. Переміщення та встановлення бульдозера поблизу виїмок (котлованів, траншей, канав та ін.) дозволяється при додержанні відстані від підошви схилу виїмки до найближчої гусениці не менше, ніж зазначено в табл. 1.

Таблиця 1

Глибина виїмки, м

Ґрунт (ненасипний)

піщаний  і гравійний

супісковий

суглинковий

глинястий

лісовий сухий

Відстань по горизонталі від підошви схилу

до найближчої опори, м

1

1,50

1,25

1,00

1,00

1,00

2

3,00

2,40

2,00

1,50

2,00

3

4,00

3,60

3,25

1,75

2,50

4

5,00

4,40

4,00

3,00

3,00

5

6,00

5,30

4,75

3,50

3,50

Якщо додержання зазначених відстаней неможливо, схил виїмки слід надійно укріпити.

3.10. Забороняється робота на бульдозері вздовж крутих схилів.

3.11. Забороняється робота бульдозера на глинястих ґрунтах під час дощу.

3.12. При роботі бульдозера в пересіченій місцевості або при переїздах поганою дорогою швидкість його не повинна бути вище другої швидкості трактора (5,9 км/год.).

3.13. Забороняється робити повороти із завантаженням або заглибленим відвалом.

3.14. Забороняється до зупинки двигуна проводити технічне обслуговування бульдозера між трактором і ножем або під трактором.

3.15. При виявленні несправностей, ускладненні умов роботи, що загрожують аварією, роботу на бульдозері необхідно припинити і доповісти про те, що сталося, механіку, майстру або іншому керівнику робіт.

3.16.  На бульдозері з гідравлічним управлінням запобіжний клапан гідросистеми повинен бути опломбований. Пломбу має ставити механік після перевірки клапана по контрольному манометру на величину максимально допустимого тиску в гідросистемі.

3.17. В процесі роботи необхідно стежити за справним станом шлангів та їх з’єднань, а також за тиском мастила в гідросистемі.

Забороняється працювати при тиску мастила, що перевищує максимально допустимий для даного типу машин.

3.18. Під час роботи бульдозера з канатно-блоковим управлінням не можна допускати перегрівання барабанів, стрічки гальма та фрикціонів лебідки. Робота без захисного кожуха у барабана лебідки забороняється.

3.19. В разі обриву каната барабан лебідки необхідно негайно виключити.

3.20. При роботі бульдозера, обладнаного ручними лебідками, піднімати і опускати робочий орган машини слід тільки після повної зупинки агрегату.

3.21. На машині з канатно-блоковою системою управління забороняється:

– направляти рукою канат під час намотування його на барабан лебідки;

– доводити поліспасти до упорів, щоб уникнути перенапруження каната;

– працювати з спрацьованими блоками та сколотими ребордами блоків.

3.22. Роботи, зв’язані зі встановленням навісного обладнання бульдозера на трактор, повинні виконувати не менше двох робітників після повної зупинки машин і під керівництвом механіка.

Піднімати важкі частини бульдозера необхідно тільки справними кранами, домкратами або талями.

3.23. Технічне обслуговування і ремонт машин слід виконувати в призначених для цього місцях (постах), обладнаних пристроями, необхідними для виконання встановлених робіт (оглядові ями, підіймальні механізми, естакади, поворотні стенди), а також необхідними приладами, пристроями, інвентарем та інструментом.

3.24. Усі роботи, зв’язані з обслуговуванням та ремонтом бульдозера, проводяться при повній його зупинці, опущеному відвалі та непрацюючому двигуні (крім робіт по регулюванню двигуна).

3.25. Якщо необхідно оглянути відвал бульдозера знизу, його слід опустити на спеціальні підставки. Забороняється перебувати під піднятим робочим органом бульдозера, який підтримується канатом або гідравлічним механізмом.

3.26. Роботи, зв’язані з іскроутворенням і високою температурою (зварювальні, пальні та ін.), не слід проводити на бульдозері, крім випадків, коли неможливо зняти деталь, яка потребує ремонту. Зварювальні та паяльні роботи необхідно виконувати на відстані не менше 10 м від машини.

3.27. При проведенні електрозварювальних робіт на бульдозері машиніст повинен вжити заходів, які виключають виникнення пожежі (злити і винести в безпечне місце дизельне паливо, мастильні матеріали тощо).

3.28. При потребі зупинки бульдозера на проїжджій частині вдень слід обгородити його знаком аварійної зупинки, а в темну пору доби або при поганій видимості – червоним миготливим ліхтарем, встановленим на відстані 20 м у населеному пункті та 40 м – за межами населених пунктів.

3.29. При короткочасних перервах у роботі дозволяється залишати бульдозер на ділянці робіт тільки за умов, що двигун виключений і машина загальмована. Залишати машину з працюючим двигуном забороняється.

3.30. Під час зупинок бульдозера при роботі відвал має бути опущений на землю.

3.31. Для ремонту, мащення та регулювання бульдозер має бути встановлений на горизонтальній площадці, двигун виключений, а відвал опущений на землю.

В разі аварійної зупинки бульдозера на похилій площині треба вжити заходів, що виключають довільний рух під уклон.

3.32. Під час грози машиніст повинен вийти з бульдозера і відійти у безпечне місце.

3.33. Якщо під час роботи виявлено підземні споруди, кабелі, труби та інші підземні комунікації і невідомі предмети, машиніст повинен негайно припинити роботу і доповісти керівникові робіт (виконробу, майстру).

Поблизу підземних споруд і комунікацій, ліній електропередачі дозволяється працювати тільки в присутності майстра або виконроба, зазначених у наряд-допуску.

3.34. При проїзді бульдозера під проводами діючих ліній електропередачі відстань у повітрі від найближчої частини машини до найближчого проводу під напругою повинна бути не менша, ніж зазначено в табл. 2.

Таблиця 2

Напруга лінії

електропередачі, кВ

До 1

1–20

35–110

150–200

330

500–750

Відстань, м

1,5

2,0

4,0

5,0

6,0

9,0

Проїзд бульдозером під проводами лінії електропередачі (поза дорогою) допускається в місці найменшого провисання проводу (ближче до опори), при цьому робочий орган бульдозера повинен бути в транспортному положенні.

3.35. Робота бульдозера в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі дозволяється при погодженні з організацією, яка експлуатує лінію. Охоронна зона вздовж повітряних ліній електропередачі – ділянка землі і простору між вертикальними площинами, що проходять через паралельні прямі, віддалені від крайніх проводів (при невідключеному їх положенні) на відстані, зазначеній в табл. 3.

Таблиця 3

Для ліній напругою, кВ

До 1

1–20

35

110

250

500

750

800

(пост.струм)

Відстань, м

2,0

10

15

20

25

30

40

30

3.36. Якщо неможливе додержання вищезазначених умов, з ліній електропередачі повинна бути знята напруга як на час роботи бульдозера, так і на час його переміщення.

3.37. При переїзді бульдозера через ріки та струмки бродом, глибина води не повинна перевищувати висоту гусениці. Вибране місце проїзду повинно мати тверду основу.

3.38. Рух по кризі або робота на ній здійснюється під безпосереднім керівництвом інженерно-технічного працівника дорожньої організації спеціальним наказом після обстеження стану крижаного покрову, визначення його міцності, огородження небезпечних місць із встановленням необхідних вказівних знаків (віхи, дорожні знаки, сигнальні вогні).

3.39. Під час руху бульдозера по кризі дверцята кабіни слід тримати відчиненими. Швидкість руху бульдозера по кризі не повинна перевищувати 10 км/год. Забороняються зупинки, ривки, розвороти, обгони. Забороняється перебувати в бульдозері людям (крім водія) під час переправи по кризі.

3.40. З’їжджати з берега на кригу без трапів дозволяється тільки в тому разі, якщо крига біля берега не має тріщин і розмивів, не зависає над водою і міцно з’єднана з берегом. Зависання криги слід перевірити через пробиті в ній лунки. Вода, що з’являється в них, має закривати нижню частину стінок пробитих лунок на висоту, що дорівнює 0,8–0,9 товщини криги. Якщо вода в лунках не з’являється або рівень її нижче від зазначеного, переправа в цьому місці забороняється.

3.41. Перш, ніж виїжджати на мости, треба спочатку з покажчиків і дорожніх знаків встановити вантажопідйомність моста.

Забороняється проїзд по мосту при відсутності знаків вантажопідйомності моста без дозволу керівника робіт (виконроба, майстра).

3.42. Переїзд бульдозера через залізничні колії дозволяється тільки у встановлених місцях. Зупинка, виключення зчеплення та переключення передач на переїзді забороняється.

3.43. При русі по дорогах слід додержуватись “Правил дорожнього руху”, швидкість руху не повинна перевищувати 10 км/год.

3.44. Звалювання дерев проводити:

– якщо діаметр дерева не перевищує 23 см;

– при наявності схилу – під уклон;

– максимально піднявши відвал, уперти його в дерево і включити першу швидкість, а при падінні дерева – дати задній хід.

Якщо дерево не піддається, треба знайти його коріння, підрізати його і другим заходом валити дерево. Звалювання сухостою забороняється. Забороняється звалювання дерев ударами відвала.

3.45. Корчуючи пень, його насамперед треба розхитати, порушити зв’язок коріння з землею. Потім відвал заглиблюють під корені або упираються ним у верхню частину пня (нижче зрізу на 20–25 см) так, щоб відвал не зсунувся вгору, і включають першу передачу.

3.46. При спільній роботі машин (бульдозерів, грейдерів, котків, скреперів та ін.), що йдуть одна за одною, необхідно додержувати відстань між ними не менше 20 м.

3.47. При експлуатації машин у зимовий час, крім суворого додержання заводських інструкцій, необхідно:

– перед запуском машини прогрівати двигун, щоб уникнути обриву ланок гусениць або поломки бортових передач, очистити гусениці від льоду;

– при тривалій стоянці машин без роботи в зимовий період в’їхати на дерев’яні щити або солом’яні мати;

– переконатися (шляхом обережного випробування) у відсутності в передавальних механізмах і системах управління примерзлих деталей (особливо фрикційних та гальмових стрічок); якщо виявлено примерзлі деталі, їх слід відігрівати;

– не допускати переключення швидкостей при пересуванні по глибокому снігу, щоб не зупинилась машина і не пробуксовували гусениці;

– повертати машину при пересуванні по глибокому снігу плавно і з можливо більшим радіусом, не зупиняючи руху гусениць; при поворотах необхідно виключити бортовий фрикціон і трохи пригальмувати гусеницю.

3.48. В машинах, призначених для роботи в гірській місцевості, регулювання та дію муфт включення і гальм необхідно перевіряти перед початком роботи і перед відновленням її після різних перерв. Залишаючи машину, машиніст повинен загальмувати її і виключити двигун.

3.49. На гірських ділянках з стрімкими схилами робота бульдозера у нічний час не дозволяється.

3.50. Транспортування машин здійснюється своїм ходом, на буксирі, на причепах-ваговозах по вулицях міст, населених пунктів і доріг та повинно відповідати вимогам Правил дорожнього руху України.

3.51. Переміщати бульдозери дозволяється тільки при повній справності після перевірочного огляду з піднятим відвалом. Машини повинні бути в транспортному положенні.

3.52. Перед транспортуванням машин на причепах-ваговозах під гусениці необхідно спереду і ззаду підкладати башмаки. Робочий орган слід опустити, а машину прикріпити до платформи за допомогою розчалок.

3.53. На крутих спусках або підйомах при транспортуванні бульдозерів на причепах-ваговозах необхідно, крім тягача, застосовувати інший автомобіль, який здійснює додаткове гальмування на спусках і допомагає буксирувати на підйомах. Перевозити машини на причепі-ваговозі під час ожеледі та при інших несприятливих дорожніх умовах забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи машиніст бульдозера повинен поставити бульдозер у спеціально відведене місце, заглушити двигун, виключити муфту зчеплення, поставити важіль коробки передач у нейтральне положення, загальмувати машину, опустити робочі органи на землю.

4.2. В холодну пору року необхідно злити воду з радіатора бульдозера і дати двигуну попрацювати без води 2–3 хвилини.

4.3. Машину необхідно очистити від пилу, бруду і оглянути, усунути дрібні дефекти.

4.4. Механізми бульдозера треба змастити згідно з картою змащення, заправити пально-мастильними матеріалами. Після цього мастильні матеріали і паливо слід прибрати на склад, а інструменти і обтиральний матеріал – у спеціальні ящики.

4.5. Про всі несправності, виявлені при огляді чи роботі бульдозера, машиніст повинен повідомити механіка або змінника і зробити запис в журналі приймання-здачі зміни.

4.6. По закінченні роботи машиніст повинен зняти спецодяг, очистити його від пилу та іншого бруду і повісити у відведене для зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При появі підозрілих шумів, тріску, скреготу та інших незвичайних явищ у двигуні, гідросистемі, тросо-блоковому управлінні або ходовій частині бульдозера слід припинити роботу і вжити заходів до усунення несправності.

5.2. Якщо виявлено течу в баках, паливо- та мастилопроводах, її негайно слід усунути. Патьоки витерти насухо.

5.3. Окремі частини бульдозера та електрообладнання можуть перегрітися понад норми. Виявивши запах горілого або дим, необхідно припинити роботу.

5.4. При розриві троса барабан лебідки має бути негайно виключений. При розриві шланга треба негайно виключити насоси і зупинити двигун.

5.5. Якщо виникне пожежа на бульдозері або біля нього, машиніст повинен перекрити крани паливопроводу. Гасити полум’я слід порошковим або вуглекислотним вогнегасником, піском, землею або накривати його брезентом, щоб перекрити доступ повітря до вогнища пожежі.

5.6. Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, необхідно викликати найближчу пожежну команду по телефону, радіо або будь-якими іншими засобами зв’язку.

5.7. Якщо машиніст при роботі на зимовому обслуговуванні автомобільних доріг потрапляє в метеорологічні умови, небезпечні для життя і здоров’я, він повинен негайно припинити роботу і повідомити про це керівництво по рації.

5.8. При нещасних випадках машиніст бульдозера повинен уміти надати потерпілому першу медичну допомогу та при невідкладних випадках викликати швидку медичну допомогу.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.