Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиніста будівельних підйомників

Інструкція з охорони праці для машиніста будівельних підйомників

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ МАШИНІСТА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДЙОМНИКІВ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.02-99 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів", СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

1.3. За даною інструкцією машиніст будівельного підйомника (далі машиніст) інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та машиніста.

1.4. Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції машиніст несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи на підйомниках допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і мають посвідчення машиніста підйомника, пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Машиніст повинен мати ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.8. Під час керуванні підйомником машиніст повинен мати при собі посвідчення на право керування підйомником.

1.9. У разі переводу з одного типу підйомника на інший або при перерві в роботі більше одного року машиніст повинен знову пройти навчання і атестацію.

1.10. Машиніст повинен:

1.10.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.10.2. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.10.3. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.10.4. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.10.5. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.11. Установка підйомника виконується згідно з планом виконання робіт (ПВР).

1.12. Щогла підйомника повинна кріпитись до елементів будівлі, яка споруджується, жорсткими металевими конструкціями або розтяжками зі сталевого канату, забезпеченого пристроєм для регулювання натягу. Дозволяється установка підйомника без закріплення щогли. В цьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість з урахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень.

1.13. Можливість кріплення підйомника до елементів будівлі повинна бути підтверджена проектно-будівельною організацією.

1.14. Обладнання приямка і шахти у будівельних підйомників не обов'язкове.

1.15. Для обслуговування механізмів, електрообладнання до них повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ.

1.16. Місця на верхній і проміжних зупинках платформи повинні бути обладнані в необхідних випадках приймальними площадками з перильною огорожею, яка забезпечує безпечне завантаження і розвантаження будівельних матеріалів.

1.17. Дозволяється платформу вантажних підйомників огороджувати з трьох боків за умов наявності пристрою, який запобігає можливому сповзанню вантажу за габарити платформи.

Висота огорожі повинна бути не менше 1000 мм з суцільною обшивкою знизу на висоту не менше 200 мм. Для платформ, на які виключається вихід людей висота огорожі може бути зменшена до 500 мм.

1.18. Платформи, призначені для підйому вагонеток або візків, повинні бути обладнані упорами або замками, які запобігають зрушенню вагонетки або візка з місця.

1.19. Платформа підйомника повинна бути обладнана уловлювачами, які можуть приводитись в дію за допомогою механічного зв'язку їх з несучими канатами.

1.20. Запас міцності канатів підйомників, на платформу яких виключається вихід людей, повинен прийматись не менше 5.

1.21. У вантажних підйомників дозволяється багатошарова навиття канатів на гладкий барабан; при відсутності канатоукладника кут набігання канату на барабан не повинен перевищувати 3°.

1.22. Гладенький барабан, а також барабан з канавками, призначені для однієї вітки канату, повинні бути з ребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром канату не менше, ніж на два його діаметри.

1.23. Підйомники повинні бути обладнані кінцевими вимикачами, які вимикають привод при переході платформою крайніх робочих положень не більше, ніж на 200 мм.

1.24. У вантажних підйомників апарат управління установлюється в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість вантажно-розвантажувальних майданчиків.

1.25. Робоче місце машиніста повинно бути захищено від атмосферних опадів, утеплено і, при необхідності, повинне мати достатньо міцне перекриття.

1.26. Гнучкий кабель, підвішений до платформи може закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його розгойдуванню.

1.27. До місця управління підйомником повинна бути підведена сигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і розвантаження.

1.28. Правила користування підйомником повинні бути вивішені на площадках, з яких проводиться завантаження або розвантаження платформи і повинні містити наступні данні:

1.28.1. Спосіб завантаження.

1.28.2. Спосіб сигналізації.

1.28.3. Заборону входу людей на платформу вантажних будівельних підйомників.

1.28.4. Інші вказівки по обслуговуванню підйомника.

1.29. Біля усіх місць завантаження і розвантаження платформи повинні бути зроблені написи, які вказують вагу граничного вантажу, який дозволяється піднімати і опускати.

1.30. Крім машиніста, підйомник повинні обслуговувати робітники. Старший робітник після завантаження платформи матеріалами подає сигнал "підйом". На кожному поверсі повинен знаходитись робітник, відповідальний за підйом вантажу. Він же подає сигнал зупинки і опускання.

1.31. Робітники, які обслуговують підйомник, повинні добре знати сигнали підйому, зупинки і опускання платформи.

1.32. Перед вводом підйомника в експлуатацію (після монтажу, який проводиться згідно з ПВР) необхідно провести технічне опосвідчення шляхом огляду підйомника, статичного та динамічного випробування і перевіркою роботи захисних пристроїв.

1.33. Під час огляду визначають стан підйомника, перевіряється робота механізмів, заземлення, стан електропроводки, пульта керування, уловлювачів, кінцевих вимикачів і наявність огорожі.

1.34. Під час перевірки уловлювачів платформа встановлюється в нижнє положення на опору, канати послабляються, після чого опора видаляється і платформа вільно падає. Шлях проходження платформи з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі не повинен перевищувати 100 мм.

1.35. Кінцевий вимикач перевіряється підйомом платформи на повну висоту до тих пір, поки важіль не доторкнеться до неї. При справному кінцевому вимикачі електродвигун повинен відключитися, а гальмові колодки затягнутись.

1.36. Надійність роботи всіх запобіжних пристроїв перевіряється не рідше, ніж один раз на 10 днів.

1.37. Кріплення канату до платформи підйомника повинно бути виконано надійно і виключати можливість його перетирання і заїдання.

1.38. На підйомнику повинні бути розміщені добре видимі написи: "Інвентарний номер", "Вантажопідйомність, не більше...", "Під платформою не стояти". Попереджувальний напис "Підйом! Вихід людей на платформу заборонений" вивішується в місцях прийому вантажу.

1.39. Площа, яка знаходиться під платформою, що підіймається або опускається, є небезпечною зоною і доступ до неї заборонений.

1.40. Небезпечна зона при висоті будівлі 20 м повинна бути не менше 7 м, а при висоті до 100 м - не менше 10 м. Небезпечна зона повинна бути огороджена, на огородженні повинен бути добре видимий напис "Вхід в небезпечну зону заборонений".

1.41. При роботі в нічний час зона роботи підйомника повинна добре освітлюватись.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Щоденно перед початком роботи машиніст повинен ретельно оглянути механізми підйомника, лебідки, гальм, огорожі обертаючих частин.

2.2. Оглянути кінцеві вимикачі, обмежувачі висоти підйому вантажу, уловлювачі, заземлення.

2.3. Перевірити огородження небезпечної зони, наявність попереджувальних написів, інструкції з безпечної експлуатації підйомника.

2.4. Випробувати вхолосту дію всіх механізмів підйомника.

2.5. Підйомник не може бути допущеним до роботи, якщо:

2.5.1. Не пройшов технічного опосвідчення.

2.5.2. Несправно працюють гальма, відсутні або несправні обмежувачі підйому вантажу, уловлювачі, кінцеві вимикачі, заземлення.

2.5.3. У вантажного канату мається знос, заломи, оплавлення, корозія.

2.5.4. Пульт керування знаходиться в несправному стані.

2.5.5. Мається перекіс направляючих блоків, внаслідок чого може виникнути зіскольження канату.

2.5.6. Відсутня огорожа вантажної платформи і вантажного канату між щоглою і барабаном лебідки.

2.5.7. Настил вантажної платформи не очищений від сміття, бруду, а взимку від снігу і льоду.

2.5.8. Не закриті чи пошкоджені струмоведучі частини електрообладнання.

2.5.9. Відсутнє заземлення.

2.5.10. Не огороджена небезпечна зона, відсутнє освітлення робочої зони підйомника в вечірній час.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Піднімати і опускати вантажну платформу машиніст повинен тільки за сигналом робітників, обслуговуючих підйомник.

3.2. Якщо машиністу необхідно відлучитися від підйомника, він повинен опустити платформу, відключити підйомник від джерела живлення і закрити пульт керування на замок.

3.3. При завантаженні платформи матеріалами необхідно слідкувати за рівномірним їх укладанням і не допускати, щоб вага вантажу перевищувала вантажопідйомність підйомника.

3.4. Перед підйомом платформи з матеріалами необхідно попереджувати робітників, які обслуговують підйомник, що необхідно вийти з небезпечної зони.

3.5. При підйомі платформи з матеріалами її спочатку необхідно підняти на висоту 100 мм і, впевнившись в справності гальм і стійкості підйомника, продовжувати підйом на необхідну висоту.

3.6. Підйом платформи з вантажем і її опускання слід виконувати плавно, без ривків.

3.7. Необхідно слідкувати і не допускати тертя вантажного канату об конструкції і предмети. Рух канату при підйомі і опусканні платформи повинен бути вільним. При сповзанні його з блоків і при їх пошкодженні підйомник необхідно негайно зупинити.

3.8. При різкому падінні напруги в мережі або несправності в електрообладнанні слід виключити рубильник і повідомити про це електрослюсаря.

3.9. Під час підйому і опускання платформи машиніст повинен слідкувати щоб віконні і дверні прорізи були закриті.

3.10. При несправності вантажної платформи машиніст підйомника повинен опустити її, а якщо це зробити неможливо, то необхідно прийняти заходи по запобіганню самовільного її падіння і негайно сповістити про це механіка.

3.11. Машиністу підйомника забороняється:

3.11.1. Працювати при швидкості вітру більше 12 м/сек і температурі навколишнього середовища нижче -25°С.

3.11.2. Піднімати вантаж, вага якого невідома або перевищує встановлену вантажопідйомність.

3.11.3. Підіймати і опускати матеріали в вечірній і нічний час без достатнього освітлення зони роботи підйомника.

3.11.4. Працювати на підйомнику з несправним заземленням.

3.11.5. Проводити чистку, змащення механізмів, поправляти канати на барабані електролебідки під час роботи.

3.11.6. Відволікатись під час роботи від своїх прямих обов'язків і займатися сторонніми справами.

3.11.7. Передавати управління підйомником іншим особам.

3.11.8. Міняти несправні плавкі запобіжники навіть при знятій напрузі.

3.11.9. Використовувати підйомник для підйому та опускання людей, а також дозволяти їх вихід на вантажну платформу під час розвантаження матеріалів.

3.12. Дрібні штучні, сипучі вантажі і розчин слід піднімати в спеціальній інвентарній тарі. Тара з вантажем повинна встановлюватись на платформі рівномірно по всій площині.

3.13. Дрібний штучний вантаж допускається підіймати безпосередньо на платформі, якщо вона огороджена металевою сіткою з чотирьох боків.

Укладений вантаж повинен знаходитись нижче рівня огорожі і бортів не менше, ніж на 100 мм.

З.14. При завантаженні в тару сипких матеріалів і розчинів не допускати засмічування і забруднення направляючих  і катків, а також самої платформи. Підйом сипких матеріалів і розчинів без тари забороняється.

3.15. Піднімати довгомірні вантажі слід підйомниками з платформами, обладнаними спеціальними консолями (подовжувачами).

3.16. Консолі повинні надійно кріпитись до платформи і мати огорожу, яка попереджує сповзання і випадання вантажу.

3.17. Допускається підйом довгомірних вантажів в спеціальних контейнерах, встановлених на платформі підйомників. Конструкція контейнера повинна бути виконана з урахуванням запобігання сповзанню і випаданню вантажів.

3.18. Піднімати платформу, завантажену одночасно довгомірним вантажем і іншим вантажем (відра, бадді та інші), не допускається.

3.19. Піднімати великогабаритні матеріали необхідно за допомогою спеціальних пристроїв, які запобігають сповзанню і випаданню їх з платформи, або за допомогою спеціальних касет і контейнерів, встановлених на платформі.

3.20. Висота огорожі і бортів платформи (касет, контейнерів) повинна бути не менше 2/3 висоти вантажу, що підіймається.

3.21. Під час підйому на платформі великогабаритний вантаж не повинен впиратися в огорожу платформи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Опустити вантажну платформу підйомника в крайнє нижнє положення.

4.2. Залишати вантажну платформу в підвішеному стані забороняється.

4.3. Відключити головний рубильник, який живить підйомник і закрити ящик рубильника на замок.

4.4. Очистити настил платформи і територію навколо підйомника від сміття.

4.5. Ретельно оглянути електролебідку, гальма, вантажний канат.

4.6. Про всі помічені під час роботи підйомника несправності і порушення повідомити механіка і майстра (виконроба).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припинити роботу.

5.2. Огородити небезпечну зону і не допускати сторонніх.

5.3. Повідомити про те що сталося, майстра (виконроба).

5.4. При несправності підйомника прийняти заходи, щоб опустити платформу. Якщо це зробити неможна, прийняти заходи, які запобігають її самовільному падінню.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.6. Надання першої медичної допомоги:

5.6.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.6.2. Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.6.4. Надання першої допомоги при теплових опіках:

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.6.5. Перша допомога при кровотечі:

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.7. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.8. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт            ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.