Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для мастильника автомобіля

Інструкція з охорони праці для мастильника автомобіля

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ МАСТИЛЬНИКА АВТОМОБІЛЯ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила охорони праці на автомобільному транспорті”.

1.3. За даною інструкцією мастильник автомобіля (далі мастильник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та мастильника.

1.4. Власник повинен застрахувати мастильника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я мастильника з вини власника, він (мастильника) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. Дана інструкція регламентує основні вимоги безпеки при виконанні мастильно-заправних робіт.

1.6. До виконання обов'язків мастильника допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж з пожежної безпеки та інструктаж на робочому місці.

1.7. Мастильник повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій він проінструктований;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі;

- вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

- не захаращувати робоче місце, проходи, підходи та інше.

1.8. Помітивши порушення вимог безпеки іншими працівниками, мастильник повинен попередити їх про необхідність дотримання вимог охорони праці.

1.9. Про помічені порушення вимог безпеки на своєму робочому місці, а також про несправності обладнання, пристосувань, інструмента та засобів індивідуального захисту мастильник повинен повідомити своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до усунення цих порушень та несправностей.

1.10. Тривалість робочого часу мастильника не повинна перевищувати 40 год. на тиждень.

Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності, затвердженими адміністрацією та узгодженими із профспілковим комітетом.

1.11. Мастильник повинен знати, що найбільш небезпечними та шкідливими виробничими факторами, які діють на мастильників при виконанні мастильно-заправних робіт, є:

- мастильно-заправне устаткування;

- автомобіль, його вузли та деталі;

- мастильні матеріали.

1.11.1. Мастильно-заправне устаткування - застосування несправного устаткування приводить до травмування.

1.11.2. Автомобіль - у процесі роботи можливе падіння кузова самоскида, інших вузлів та деталей автомобілів.

1.11.3. Мастильні матеріали - тривале зіткнення з мастильними матеріалами незахищеної шкіри рук і тіла може привести до шкірних захворювань.

1.12. Забороняється користуватися інструментом, обладнанням та устаткуванням, поводженню з якими мастильник не навчений та не проінструктований.

1.13. Мастильник повинен працювати в спеціальному одязі, а у разі потреби використовувати інші засоби індивідуального захисту.

1.14. Відповідно до Типових норм безкоштовної видачі робітникам та службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту мастильнику видаються:

- комбінезон бавовняний;

- черевики шкіряні;

- фартух прогумований;

- рукавиці комбіновані.

1.15. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

1.16. Мастильник під час роботи повинен бути уважним, не відволікатися на сторонні справи і розмови.

1.17. Мастильник повинен дотримуватися правил особистої гігієни. По закінченні роботи, перед прийомом їжі або палінням необхідно мити руки з милом.

Для пиття користуватися водою зі спеціальних пристроїв (сатуратори, питні баки, фонтанчики тощо).

1.18. За невиконання даної інструкції мастильник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи мастильник повинен:

2.1.1. Підготувати та надягти необхідні для роботи засоби індивідуального захисту. Застебнути манжети рукавів спеціального одягу.

2.1.2. Оглянути та підготувати робоче місце, забрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходи.

2.1.3. Перевірити стан підлоги на робочому місці. Якщо підлога слизька або волога, вимагати, щоб її витерли або посипали тирсою, або зробити це самому.

2.1.4. Перевірити наявність та справність інструмента, пристосувань та обладнання, а також засобів пожежегасіння.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи мастильник повинен:

3.1.1. Виконувати мастильно-заправні роботи тільки на спеціальних місцях, призначених для цієї мети.

3.1.2. Під час зняття та установки деталей системи змащення правильно накладати ключ на гайку, не підтягувати гайку ривком.

3.1.3. У разі роботи під піднятим кузовом самоскида попередньо установити під нього додаткове інвентарне пристосування (упор, штангу, фіксатор).

3.1.4. Під час перевірки рівня мастила або рідини в агрегатах користуватися тільки переносним світильником напругою не вище 42 В, обладнаним захисною сіткою. Користуватися для цієї мети відкритим вогнем забороняється.

3.1.5. При зміні або долівці мастила або рідини в агрегати зливальні та заливні пробки відвертати тільки призначеними для цього ключами.

3.1.6. Відпрацьовані мастило, рідину зливати в спеціальну тару.

3.1.7. Несправні прес-масельнички замінити новими, але тієї ж конфігурації.

3.1.8. Важкодоступні місця автомобіля змащувати за допомогою наконечників із гнучкими шлангами або наконечників із шарнірами.

3.1.9. При необхідності провертання карданного вала робити це за допомогою спеціального пристосування, перед цим перевірити, чи виключене запалювання та чи перекрита подача палива (на автомобілі з дизельним двигуном), чи установлений важіль переключення передач (контролер) у нейтральне положення, та зафіксувати важіль стоянкового гальма.

3.1.10. Для роботи попереду та позаду автомобіля і для переходу через оглядову канаву користуватися перехідними містками, а для спуска в оглядову канаву та підйому з неї - спеціально встановленими там сходами.

3.1.11. При необхідності пуску двигуна звернутися до свого безпосереднього керівника. Перед пуском двигуна приєднати (включити) місцевий відсмоктувач відпрацьованих газів автомобіля (шланговий або безшланговий).

3.1.12. Всі агрегати з електроприводом, що застосовуються при змащуванні, підключати до мережі за допомогою вилки, що має подовжений заземлюючий контакт.

3.1.13. Використаний обтиральний матеріал забирати в спеціально встановлені для цієї мети металеві шухляди з кришками.

Пролиті на підлогу мастило або бензин негайно видаляти за допомогою тирси, дрантя тощо.

3.1.14. Стежити за тим, щоб шланги мастильно-за­прав­ного устаткування не перепліталися і не заважали ходити.

3.2. Забороняється:

- працювати без фіксуючих інвентарних пристосувань під піднятим кузовом самоскида;

- застосовувати прес-масельнички несправні або іншої конфігурації;

- провертати карданний вал за допомогою лому або монтажної лопатки;

- здійснювати пуск двигуна самому, якщо на це немає письмового дозволу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи мастильник зобов'язаний:

4.1.1. Відключити електрообладнання.

4.1.2. Упорядкувати робоче місце. Інструмент, пристосування та устаткування очистити від змащення та бруду і скласти у відведене для них місце.

4.1.3. Зняти засоби індивідуального захисту і скласти їх у призначене для них місце. Вчасно здавати спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту в хімчистку (прання) і ремонт.

4.1.4. Вимити руки з милом.

4.1.5. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, сповістити свого безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у випадку: поразки електричним струмом, вибуху, пожежі, опіків, пролиття нафтопродуктів та інше.

5.2. При виникненні аварійної ситуації слід негайно припинити роботу, відключити споживачі електроенергії, стиснутого повітря від мережі живлення, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати "швидку медичну допомогу".

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану, і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при кровотечі.

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.5. При попаданні етильованого бензину в очі слід негайно помити руки, а потім бинтом або ватою (по можливості стерильними) промити око фізіологічним розчином або чистою теплою водою (у крайньому випадку холодною).

5.4.6. При гострому отруєнні парами бензину потерпілого негайно виносять (виводять) на свіже повітря, розв'язують, розстібають одяг і терміново доставляють у лікарню.

5.4.7. При утраті свідомості, ослабленні подиху треба негайно викликати лікаря, а до його приїзду дати потерпілому подихати киснем, понюхати нашатирний спирт, робити йому на свіжому повітрі штучне дихання. Якщо потерпілий прийде до свідомості, треба напоїти його міцним чаєм або кавою. Не давати ліки, вино, горілку. У зимовий час перш, ніж вивести потерпілого на свіже повітря, його необхідно тепло укрити.

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. Нафтопродукти необхідно гасити порошковими або вуглекислотними вогнегасниками.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту