Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для лаборанта дорожньої лабораторії

Інструкція з охорони праці для лаборанта дорожньої лабораторії

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  ЛАБОРАНТА  ДОРОЖНЬОЇ  ЛАБОРАТОРІЇ

1. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи в дорожній лабораторії допускаються особи, які досягли 18 років, мають посвідчення на право виконання лабораторних робіт та визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Лаборант дорожньої лабораторії, вступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці лаборант повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Лаборант після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого лаборанта, який призначається наказом (розпорядженням) по дорожній організації.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці  повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Лаборант повинен працювати у спецодязі, передбаченому Типовими галузевими нормами: халаті бавовняному, фартуху прогумованому з нагрудником та в рукавичках гумових. Спецодяг повинен бути справний і відповідати зросту і розміру робітника.

1.6. Працювати з кам’яновугільними в’яжучими матеріалами необхідно в захисних окулярах, спецодязі і з респіратором для захисту органів дихання.

1.7. Респіратори щодня після роботи слід старанно промити в теплій воді з милом і продезінфікувати ватним тампоном, змоченим у спирті або 5%-ному розчині марганцевокислого калію. Після дезінфекції лицевої частини необхідно знову промити його в чистій воді і висушити.

1.8. Приміщення, де встановлені лабораторні прилади і обладнання, має бути освітлене відповідно до норм та обладнано вентиляцією, що забезпечує належне очищення повітря.

1.9. Лабораторні прилади і обладнання слід розміщувати так, щоб до кожного з них був вільний доступ.

1.10. Шнурова електропроводка допускається тільки в опалювальних сухих приміщеннях. Горизонтальні ділянки внутрішньої проводки мають розміщуватись на висоті не менше 2,5 м від підлоги. При прокладенні проводу на меншій висоті він має бути закритий для захисту від можливих дотиків і механічних пошкоджень.

У вологих місцях електропроводи з метою їх захисту від вологи повинні бути вміщені на висоті до 1,5 м (до вимикача) в металеву оболонку.

1.11. Електричні установки слід включати тільки за допомогою рубильника. Включення шляхом з’єднання кінців проводів або накладання їх на контактні частини рубильника забороняється. Всі рубильники повинні мати захисні кожухи, а запобіжні коробки ­– ізольовану кришку. Металеві кожухи повинні бути заземлені.

1.12. Забороняється приступати до роботи з хімічними речовинами, не ознайомившись з їх властивостями, способами їх зберігання, з правилами безпечного проведення лабораторних аналізів.

1.13. Робоче місце повинно бути упорядковане, не можна тримати на столах реактиви, посуд, прилади, які не стосуються роботи, що виконується.

1.14. Забороняється зберігання харчових продуктів, прийняття їжі в приміщенні лабораторії та користування для цієї мети лабораторним посудом.

1.15. Хімікати треба зберігати у відведеному для них місці в щільно закритому посуді з чіткими написами на етикетках.

1.16. У лабораторії повинен бути металевий ящик для зберігання відходів. Зливати рідкі відходи в каналізаційну мережу забороняється.

1.17. Для гарантії пожежної безпеки лабораторії необхідно мати вуглекислотні вогнегасники та інші засоби гасіння пожежі (ящик з піском, вода, плити азбестові, кошма та ін.).

Біля вогнегасників повинні бути вивішені правила користування ними. Забороняється використовувати воду для гасіння, коли загоряються бітуми, гас та електропроводка.

1.18. На робочих столах забороняється проводити роботи, пов’язані з виділенням шкідливих та отруйних газів і пари. Ці роботи треба проводити тільки у витяжних шафах.

1.19. В робочому приміщенні лабораторії можна мати тільки добовий запас органічних та неорганічних вогненебезпечних матеріалів, концентрованих кислот і лугів, який повинен зберігатись у витяжній шафі.

1.20. Не можна захаращувати приміщення лабораторії та проходи ящиками та іншими ємностями з пробами будівельних матеріалів. Для проб, які надходять у лабораторію, має бути виділене спеціальне приміщення, де вони зберігаються під номерами у встановленому порядку.

1.21. У лабораторії треба додержуватися такого порядку зберігання і видачі хімікатів:

– хімікати і запасні розчини зберігаються в лабораторії та її коморі;

– хімікати видаються виконавцям тільки в розчинах за встановленими нормами;

– сірчана, оцтова, соляна кислота, а також ректифікований і метиловий спирт видаються для роботи з дозволу начальника лабораторії в кількості, потрібній для виконання завдання;

– лаборанту, який одержав розчин отруйних хімікатів, забороняється передавати його іншим працівникам.

1.22. Лаборантові забороняється самому усувати несправності в електрообладнанні, а також міняти плавкі запобіжники.

1.23. Забороняється залишати без нагляду включене електрообладнання.

1.24. В лабораторії повинна бути аптечка з медикаментами, необхідними для надання долікарської медичної допомоги.

1.25. Особлива обережність потрібна в роботі з небезпечними для здоров’я хімічними реактивами, не можна допускати попадання їх на поверхню тіла.

1.26. Не дозволяється перебування сторонніх осіб у лабораторії.

1.27. Сильні кислоти і луги повинні зберігатися у скляному посуді з притертими пробками, посуд ставлять у залізні ящики в спеціально відведених для них приміщеннях.

1.28. Легкозаймисті хімікати зберігають у спеціальному приміщенні далеко від нагрівальних приладів.

1.29. Забороняється зберігати разом речовини, хімічна взаємодія яких може викликати вибух або пожежу.

1.30. Забороняється працювати з піском співробітникам, які мають шкірні хвороби та хвороби очей.

1.31. Перш, ніж приступити до роботи на пресовому обладнанні, необхідно пересвідчитись у його справності. Забороняється працювати на несправному пресі.

1.32. Необхідно щодня перевіряти зовнішнім оглядом наявність заземлення електрообладнання, справність кабелів та місця їх приєднання.

1.33. При роботі на пресі або іншому обладнанні необхідно знати та дотримуватися виконання вимог Інструкції по експлуатації.

1.34. Електроплиту треба тримати в повній чистоті і справності. Забороняється тримати конфорки незавантаженими при включенні на максимальну потужність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Лаборант повинен надіти спецодяг і перевірити наявність предметів індивідуального захисту.

2.2. Перед початком роботи на пресі необхідно вибрати відповідний пристрій, взявши до уваги характер випробування, форму і розміри випробуваного зразка.

2.3. Встановлюючи зразок, додержуватися основних правил: вісь зразка повинна якомога точніше прилягати до осі затискного пристрою.

2.4. Забороняється переключати діапазони, коли робоча стрілка силовимірника показує навантаження.

2.5. Перед початком роботи на термостаті (сушильна шафа) необхідно переконатись у тому, що шафа справна.

Забороняється залишати включений прилад без нагляду.

Забороняється вміщувати в камеру легкозаймисті речовини.

2.6. Не допускається робота на термостаті без термометра.

2.7. Огляд і ремонт термостата проводиться тільки після зняття напруги.

2.8. Забороняється спрямовувати горличка, відкриваючи склянки з кислотами, лугами та іншими отруйними і шкідливими хімікатами, на себе.

Лужні метали і гідрати їх окисів дозволяється брати тільки за допомогою пінцетів або фарфорових ложок.

Папір, на якому зважувались хімікати, після використання слід знищити.

2.9. Перед ущільненням бетонної суміші вібратором перевірити його справність і переконатись у тому, що:

– шланг добре прикріплений і при випадковому його натягуванні обриву кінців обмотки не станеться;

– приводний кабель не має обривів і оголених місць, заземлюючий контакт не має пошкоджень;

– болти, які забезпечують непроникність кожуха, добре затягнуті;

– з’єднання частин вібратора досить герметичні й обмотка електродвигуна захищена від попадання вологи;

– амортизатор на держаку відрегульований так, що амплітуда вібрації не перевищує допустимих норм;

– вимикач діє справно.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Для підігрівання в’яжучих матеріалів у приміщенні забороняється застосовувати нагрівачі з відкритим вогнем.

3.2. Бітумну масу відігрівають при постійному перемішуванні, щоб не допустити пригоряння і викидання маси з ємності газами, що утворилися.

3.3. Пилоподібні наповнювачі слід засипати тільки в сухому вигляді і невеликими порціями.

3.4. При засипанні наповнювача в розплавлений бітум необхідно користуватись респіратором.

3.5. Щоб не допустити опіків, кидати в розплавлену масу куски бітуму треба особливо обережно.

3.6. Біля місця приготування бітумних мас забороняється палити, зберігати легкозаймисті речовини, перебувати в промасленому одязі.

3.7. Після виконання завдання лаборант повинен зразу ж повідомити начальника лабораторії про витрату розчину і здати йому залишок. Відпрацьовані розчини слід знищувати з додержанням усіх запобіжних заходів щодо охорони навколишнього середовища.

3.8. Забороняється:

– тягнути вібратор за шланговий провід при його переміщенні;

– притискати руками переносний вібратор до поверхні ущільнюваного бетону.

3.9. Шлангові проводи необхідно підвішувати, а не прокладати по укладеному бетону.

3.10. При роботі з віброплощадкою включати її тільки при надійному закріпленні на ній платформи.

Стояти на формі або на бетонній суміші при її ущільненні на віброплощадці, вібровкладишах або на рамі формувальної машини, а також спускатися в приямок віброплощадки при її роботі забороняється.

3.11. Вібратор через кожні півгодини зупиняти для охолодження двигунів.

3.12. Виключати вібратор тільки за допомогою рубильника, захищеного кожухом і вміщеного в ящик. Металевий ящик має бути заземлений.

3.13. Відбираючи проби матеріалів на місці ведення робіт, необхідно бути уважним до транспорту, що проходить, і працюючих механізмів. Необхідно встановлювати попереджувальні знаки або надписи, а робоче місце обгороджувати бар’єрними огорожами.

3.14. Працювати на дорозі необхідно в сигнальному жилеті.

3.15. Забороняється відпочивати в зоні працюючих механізмів, лежати і сидіти на проїжджій частині дороги та поблизу від місць руху механізмів і транспорту.

3.16. Забороняється виходити за встановлені огорожі робочої зони будівельної ділянки, на відкриту смугу руху транспорту.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи в лабораторії необхідно впорядкувати робоче місце, відключити електрообладнання, відключити подачу газу на газопроводі, прибрати реактиви, прибрати і скласти пристрої та засоби індивідуального захисту у призначене для цього місце.

4.2. По закінченні ущільнення бетонної суміші вібратори і шланги очистити від бетонної суміші і бруду. Очищати вібратор тільки після відключення його від мережі.

4.3. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

4.4. Про всі несправності, помічені під час роботи, доповісти начальнику лабораторії.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей в роботі обладнання лабораторії слід негайно припинити роботу до повного їх усунення.

5.2. В разі виникнення пожежі, вогнище необхідно гасити піском, порошковими та вуглекислотними вогнегасниками.

5.3. В разі, якщо швидка ліквідація пожежі власними силами неможлива, слід негайно викликати спеціальну пожежну команду.

5.4. При появі в лабораторії запаху газу необхідно виключити газ, провітрити приміщення і встановити причину його виникнення. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених несправностей.

5.5. Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витоку газу в газопроводі та газових приладах. Перевіряти витікання газу дозволяється мильним розчином.

5.6. При нещасному випадку лаборант дорожньої лабораторії повинен уміти надати першу медичну допомогу і, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу, а також повідомити адміністрацію про те, що сталося.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.