Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для верстатника-розпилювача, зайнятого подовжнім розкроєм пиломатеріалів

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ ВЕРСТАТНИКІВ-РОЗПИЛЮВАЧІВ,

ЗАЙНЯТИХ ПОДОВЖНІМ РОЗКРОЄМ

ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 1.1.10-1.04-01 “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”.

1.3. За даною інструкцією верстатник-розпилювач, зайнятий подовжнім розкроєм пиломатеріалів (далі верстатник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та верстатника.

1.4. Власник повинен застрахувати верстатника від нещасних випадків і професійних захворювань.

У випадку пошкодження здоров'я верстатника з вини власника, він (верстатник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції верстатник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи на деревообробних верстатах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, мають посвідчення, що дає право працювати на деревообробних верстатах; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж з пожежної безпеки та інструктаж на робочому місці.

1.7. Верстатник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі;

- виконувати тільки ту роботу, по якій він проінструктований та яка доручена керівником робіт;

- працювати тільки на верстаті, по правилах безпечної експлуатації якого він інструктований;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

- вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на верстатника:

- машини та механізми, що рухаються;

- рухливі частини виробничого обладнання;

- вироби, що пересуваються, заготівлі, матеріали;

- підвищений рівень шуму на робочому місці.

1.9. Джерела виникнення факторів:

- обертові дискові пили;

- механізми подачі заготівель, пиломатеріалів.

1.10. Дії факторів:

- можливе зіткнення рук працюючого з обертовими дисковими пилами;

- попадання рук під притискні ролики механізму подачі:

- зіткнення з частинами верстата, що рухаються та обертаються;

- зворотний виліт оброблюваного матеріалу, виліт дрібних обрізків, сучків;

- негативний вплив шуму на органи слуху.

1.11. Верстатник забезпечується засобами індивідуального захисту: костюм бавовняний; куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, та штани бавовняні на прокладці, що утеплює, для виконання зовнішніх робіт взимку; рукавиці комбіновані; окуляри захисні; засоби захисту органів слуху.

1.12. На робочому місці вивішується інструкція з безпечної експлуатації верстата та табличка з прізвищем робітника, відповідального за роботу верстата.

1.13. Усі рукоятки, кнопки, штурвали, маховики та інші частини управління обладнанням повинні мати написи про їх призначення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити гостроту заточення, рівномірність розведення зубів пили, переконатися у відсутності тріщин, зламаних зубів, зігнутості полотнини пилки. Дискові пили не допускається експлуатувати за відсутності хоча б одного зуба.

2.2. Перевірити правильність установки і кріплення пильного диска. Короткочасним включенням перевірити напрямок обертання пили. Пильний диск повинен обертатися назустріч матеріалу, що подається.

У верстаті з нижнім розташуванням пильного вала вершини зубів пили повинні виступати над площиною столу на відстань, яка дорівнює висоті пропила плюс не менше 10 мм, а у верстатах з верхнім розташуванням пильного вала повинні бути не нижче площини столу на 3...5 мм.

2.3. Перевірити наявність і справність огороджень пильних дисків і приводів верстата. Пильні диски не повинні торкатися огороджень.

Упори повинні бути гострими, не провертатися в напрямку, зворотному подачі матеріалів. Зазор між нижніми крайками упорів і поверхнею пристрою верстата, що подає, повинен бути не більше 2 мм; зазор між пластинками упорів - не більше 1 мм.

2.4. Перевірити стан дерев'яного вкладиша в столі верстата. Ширина щілини пропилу в дерев'яному вкладиші, виготовленому з деревини твердих порід, не повинна перевищувати 10 мм. Вкладиш повинен щільно входити в отвір столу верстата, а робоча поверхня його - лежати в одній площині з робочою поверхнею столу. Пильний диск не повинен торкатися крайок вкладиша.

2.5. Перевірити наявність і правильну установку розклинюючого ножа. Розклинюючий ніж встановлюють за диском пили на відстань між ножем і пилою не більше 10 мм по всій його довжині.

Висота ножа повинна бути не менше висоти робочої частини пили.

На багатопильних верстатах розклинюючі ножі встановлюють за крайніми пилками, а направляючі ножі - поза пил, розташованих між крайніми пилами.

2.6. Перевірити, щоб пили, встановлені на одному валу, мали однаковий діаметр, товщину, профіль зубів, розвід. Допускається встановлювати пили діаметром, що розрізняється не більше, ніж на 5 мм.

2.7. Перевірити короткочасним включенням дію: блокувальних пристроїв, огороджень інструмента, що ріже, та приводу верстата; аспіраційної системи; механізму для підйому завіси з упорів; механізму подачі. Перевірити дію гальмових пристроїв.

2.8. Переконатися в справності дії місцевих відсмоктувачів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед включенням верстата попередити осіб, які працюють поруч.

Подачу пиломатеріалів робити рівномірно, без поштовхів. Зменшити зусилля подачі за наявності в дошці тріщин, гнилизни і сучків. Допилювання заготівель при ручній подачі робити за допомогою штовхальника.

3.2. Стежити, щоб на верстаті не оброблялися дошки з цвяхами та іншими металевими включеннями.

3.3. На верстатах з механічною подачею обробляти деталі тільки по товщині заданого розміру, на висоту якого встановлені притискні ролики.

3.4. Стежити, щоб довжина оброблюваного матеріалу була більше відстані між осями передніх і задніх посилкових роликів, дисків не менше, ніж на 100 мм.

3.5. На верстатах з ручною подачею обробляти пиломатеріали коротші за 400 мм і вужчі за 30 мм тільки із застосуванням спеціальних шаблонів.

3.6. Витягати обрізки, що застрягли в щілині, тільки при повній зупинці пили за допомогою спеціального гачка.

3.7. Не гальмувати пилу, натискаючи будь-яким предметом на поверхню диска або зубів.

3.8. Не знаходитися в площині працюючої пили в зоні можливого вильоту оброблюваного матеріалу.

3.9. Не заглядати під огородження пильного диска до повної зупинки його у випадку попадання обрізків у щілину.

3.10. Не розпилювати одночасно кілька заготівель пачкою без спеціального пристосування, що забезпечує притискання їх до направляючої лінійки та столу.

3.11. Не обробляти на верстаті обмерзлі дошки.

3.12. Огляд, чищення, обтирання, перевірку точності обробки деталей, закріплення огороджень, ручне збирання обрізків і обпилювань зі столу верстата робити тільки при повній зупинці пильного диска.

3.13. У разі появи стукоту, вібрації, зміни характеру шуму, перегріву інструмента, що ріже, необхідно відключити верстат і повідомити майстра.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Виключити обладнання. Дочекатися повної його зупинки. Упорядкувати робоче місце: забрати інструмент, пристосування; очистити верстат від бруду і пилу; витерти і змастити тертьові частини верстата; акуратно скласти готові деталі і матеріал, що залишився.

4.2. Збирання дерев’яних відходів (обпилювань, стружки, пилу) з поверхні устаткування, а також зі спецодягу робити щіткою або за допомогою пилососних установок.

Неприпустиме обдування верстата та одягу стисненим повітрям.

4.3. Використані під час роботи і при збиранні ганчірки, дрантя скласти в спеціальну металеву шухляду з кришкою, що закривається, і винести за межі цеху в спеціально відведене місце.

4.4. Вимити руки теплою водою з милом.

4.5. Про всі замічені недоліки в роботі обладнання повідомити змінному робітнику та майстру.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у випадку: поразки електричним струмом, вибуху, пожежі, опіків та інше.

5.2. При виникненні аварійної ситуації слід негайно припинити роботу, відключити споживачі електроенергії, стиснутого повітря від мережі живлення, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати "швидку медичну допомогу".

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту