Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для бетоняра

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  БЕТОНЯРА

1. Загальні положення

1.1. До проведення бетонних робіт допускаються чоловіки, які досягли 18 років і визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Бетоняр, вступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами і пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці бетоняр повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Бетоняр після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого бетоняра, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці бетоняр повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимоги охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Бетоняр повинен працювати у спецодязі та спецвзутті, що передбачені Типовими галузевими нормами: напівкомбінезоні бавовняному, черевиках шкіряних, рукавицях комбінованих; при роботі з віброінструментом ­– напівкомбінезон бавовняний, напівчоботи гумові, рукавиці антивібраційні; на зовнішніх роботах взимку додатково – у брюках і куртці бавовняних на утеплювальній прокладці та у валянках.

1.6. Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту повинні бути справні і відповідати зросту і розміру бетоняра.

1.7. Бетоняру забороняється працювати на несправному обладнанні або несправним інструментом.

1.8. Бетоняр повинен стежити за тим, щоб його робоче місце, проходи і під’їзди до нього були очищені від сміття, бруду і сторонніх предметів. У зимовий час проходи необхідно посипати піском, шлаком та ін.

1.9. На ділянці ведення робіт у спеціально відведеному місці повинна бути аптечка, укомплектована всім необхідним для надання першої медичної допомоги потерпілому та бачок з питною водою.

1.10. Забороняється знаходитися в небезпечній зоні підйомних механізмів, а також стояти під піднятим вантажем.

1.11. Вмикати машини, електроінструменти та освітлювальні лампи дозволяється тільки за допомогою пускачів, рубильників. Забороняється торкатися погано ізольованих електропроводів, необгороджених частин електричного обладнання.

1.12. Ходити над укладеною арматурою дозволяється тільки по спеціальних містках шириною не менше 600 мм, що спираються на опалубку.

1.13. Напруга електровібраторів повинна відповідати напрузі живлячої їх електромережі. Напруга повинна бути не більше 36 В.

1.14. Не дозволяється переносити тимчасову або постійну електропроводку, підключену до електромережі, що перебуває під напругою.

1.15. Не дозволяється бетонування із зовнішніх риштувань при силі витру 10 м/сек та під час грози.

1.16. В темний час доби проводити роботи дозволяється тільки при освітленні не менше 50 лк. При цьому повинно бути добре освітлювані площадка управління, перехідні містки та всі робочі органи.

1.17. Перед роботою з хімічними добавками до бетону бетоняр повинен пам’ятати, що хлористий кальцій, який застосовується як прискорювач схоплювання і тужавіння бетону, небезпечний для шкіри обличчя і рук, а хлорне вапно та його водні розчини – сильні окислювачі, здатні виділяти газоподібний хлор.

1.18. При роботі з хлористим кальцієм або при застосуванні хлористого вапна і хлорованих сумішей необхідно надіти респіратор або протигаз, гумові рукавиці та фартух.

1.19. При виготовленні залізобетонних виробів і конструкцій бетоняр повинен знати:

– вимоги інструкції по експлуатації технологічного обладнання, що застосовується при виготовленні залізобетонних виробів;

– технологічну схему виготовлення залізобетонних виробів;

– основні види і причини неполадок обладнання і способи їх усунення;

– правила очистки, складання, мащення форм і опалубок, укладання в них арматури і закладних частин, укладання і віброущільнення бетонної суміші;

– режим вібрації бетонної суміші різної жорсткості;

– встановлену на заводі або полігоні систему сигналізації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи бетоняр повинен вдягти спецодяг, спецвзуття та приготувати і перевірити справність засобів індивідуального захисту. Застебнути рукава, прибрати волосся під головний убір, заправити одяг так, щоб не звисали краї.

2.2. До початку роботи бетоняр повинен:

– перевірити наявність потрібного обладнання, інструменту, пристроїв і пересвідчитись зовнішнім оглядом у їх справності;

– оглянути місце наступної роботи і підходи до нього;

- у разі транспортування бетонної суміші до місця роботи автосамоскидами переконатись у наявності і справності упорів;

- перевірити справність підмостків, настилів і огорож (товщина настилу повинна бути не менш як 40 мм, риштування повинні мати поруччя висотою не менш як 1000 мм і бортові дошки заввишки 150 мм, щоб не допустити падіння інструментів та інших предметів);

– переконатись у міцності кріплень завантажувальних воронок, лотків і хоботів до опор, а також у надійності з’єднання ланок металевих хоботів;

– очистити від сміття та залишків бетонної суміші підмостки, настили, сходові марші тощо, а в зимовий час, крім того, очистити від снігу і посипати їх піском.

2.3. При застосуванні на подачі бетонної суміші бетононасоса і бетоноукладача бетоняр повинен перевірити дію двосторонньої сигналізації (звукової, світлової) між мотористом бетононасоса і робітниками, які приймають бетон, а також очистити і щільно замкнути всі замкові з’єднання бетоновода, встановити біля вихідного отвору бетоновода похилий козирок відбивач.

2.4. При подачі інертних матеріалів підйомниками-елеваторами, транспортерами та іншими засобами бетоняру не дозволяється очищати барабани і корита змішувальних машин, транспортерних стрічок і шнеків під час їх роботи. Очистка допускається тільки після повної зупинки машин і механізмів та відключення їх від електромережі.

2.5. Приямок завантажувального ковша бетономішалки слід очищати тільки після надійного закріплення піднятого ковша.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При транспортуванні бетонної суміші до місця укладання:

3.1.1. При подачі бетонної суміші бетоняр повинен стежити за справністю тари і про всі порушення повідомляти майстра.

3.1.2. Бетоняр повинен стежити, щоб отвори у настилі і риштаку для подавання бетону були відкриті тільки в період роботи, а по закінченні робочої зміни і під час перерв вони мають бути закриті. Відкривати баддю, бункер та іншу тару слід обережно, виконувати цю операцію повинні досвідчені бетонярі.

3.1.3. Бетоняр, який працює з бетононасосом або з бетоноукладачем безпосередньо на укладанні бетону в конструкцію, не повинен допускати під час роботи бетоноукладача перебування біля вихідного кінця бетоновода і місцях його з’єднання сторонніх осіб. Забороняється залишати робоче місце під час роботи бетононасоса.

3.1.4. При доставці бетонної суміші автомобілями-самоскидами бетоняр повинен виконувати такі вимоги безпеки:

– не підходити до самоскида до повної його зупинки;

– не стояти під піднятим кузовом автосамоскида і поблизу завантаженого бункера;

– очищати підняті кузови автосамоскидів з землі лопатами (скребками) з подовженим держаком;

– не ставати на ходові частини, не перебувати в кузові самоскида.

3.1.5. Забороняється стояти бетоняру на естакадах і пересувних містках під час подачі бетонної суміші в автомобілі-самоскиди. Містки можна пересувати тільки за відсутністі людей і транспорту на шляху їх пересування.

3.1.6. При подачі бетонної суміші верхній кінець стрічкового конвеєра слід розташовувати над вантажоприймальним майданчиком на висоті не менше 500 мм.

3.1.7. Під час роботи конвеєра необхідно слідкувати за його стійкістю, а також за справністю захисних навісів, огороджуючих конвеєр знизу над проходами і проїздами.

3.2. При укладанні й ущільненні бетонної суміші:

3.2.1. Під час розвантаження бетонної суміші для подачі її на укладання, бетоняр повинен перебувати за межами зони можливого падіння бетону.

3.2.2. При подачі бетонної суміші в котлован за допомогою труб, лотків, риштаків треба стежити, щоб вони були надійно закріплені, а нижні кінці труб, хоботів або риштаків не виступали над площадкою приймання бетону більш як на 1 м.

3.2.3. Бетоняр, який укладає бетонну суміш на поверхні з ухилом більше 20°, повинен користуватись запобіжним поясом.

3.2.4. Перед початком ущільнення бетонної суміші електровібраторами необхідно зовнішнім оглядом перевірити:

– цілісність ізоляції струмопідвідного шлангового проводу і надійність його кріплення;

– справність пускових приладів;

– щільність болтового з’єднання;

– справність заземлюючого контакту вібратора.

3.2.5. Приєднання електровібраторів до електромережі слід проводити тільки за допомогою стандартних муфт і вилок, будь-які інші види приєднання забороняються.

Шлангові проводи, приєднані до вібратора, слід підвішувати, а не прокладати по укладеному бетону.

3.2.6. Під час перерв в укладанні бетону або перенесенні вібратора на нове місце, вібратор від електромережі повинен бути відключений, при перенесенні його слід тримати за корпус.

3.2.7. При роботі з електровібраторами переміщувати їх по ущільненій бетонній суміші слід за допомогою гнучких тяг, без ривків. Підтягувати вібратор за шланговий провід категорично забороняється. Не можна ставати на площадку вібратора або підштовхувати його ногами, якщо вібратор включений у мережу. Під час дощу вібратори повинні бути накриті, попадання води на вібратор не допускається.

3.2.8. При роботі з пневматичними вібраторами приєднувати до них шланги і роз’єднувати їх дозволяється тільки після припинення подачі стисненого повітря. Включення пневматичних вібраторів повинно проводитись після встановлення їх у робоче положення. Необхідно стежити, щоб у місцях з’єднання шлангів не було витоку повітря. Гнучкі шланги вібратора повинні бути витягнуті по прямій або плавній кривій без перегинів (кутів).

3.2.9. Під час роботи з пневматичними вібраторами для захисту очей необхідно користуватись захисними окулярами.

3.2.10. При роботі з електровібратором, щоб уникнути ураження електрострумом, бетоняр повинен користуватись гумовими діелектричними рукавицями.

3.2.11. Для зменшення шкідливої дії шуму слід користуватися протишумовими вкладишами або навушниками, які не пропускають шуму високих тонів.

3.2.12. При тривалій роботі вібратор необхідно через кожні півгодини виключати на п’ять хвилин для охолодження.

3.2.13. Для зменшення шуму при роботі віброагрегату необхідно надійно кріпити форми до вібруючих машин і систематично перевіряти щільність усіх кріплень.

3.3. При виготовленні залізобетонних виробів і конструкцій:

3.3.1. Під час роботи бетоняр повинен:

– настройку, очистку і мащення механізмів та обладнання проводити тільки при виключених електродвигунах;

– відходячи від обладнання (навіть на короткий час), відключити його;

– уважно стежити за звуковими та світловими сигналами, які подають вантажопідйомні машини, автомобілі та електрокари;

– при виявленні будь-яких несправностей у механізмах і обладнанні повідомити про це інженерно-технічного працівника.

3.3.2. При ручному мащенні форм і опалубок необхідно користуватись розпорошувачем з довгим держаком, щоб не допустити попадання розпорошеної емульсії у верхні дихаль­ні шляхи.

3.3.3. Щоб уникнути шкірних захворювань рук, змащувати форми дозволяється тільки в гумових рукавицях.

3.3.4. При стропуванні, транспортуванні та укладанні арматури і закладних частин у форми і опалубки бетоняр повинен:

– перевірити справність вантажопідйомного механізму, придатність пристроїв, надійність роботи пускових кнопок і обмежувача піднімання, а також надійність заземлення футляра пускових кнопок;

– звільнити шляхи переміщення арматури;

– стропування арматури проводити з захватом з двох боків;

– при підніманні і транспортуванні арматури тельфером забороняється перевищувати його вантажопідйомність;

– транспортувати арматуру плавно, без ривків, підтримувати арматуру в горизонтальному положенні;

– при потребі укладання арматури в штабелі необхідно забезпечити їх стійкість і не захаращувати підходи до пускових приладів і електророзподільних шаф;

– при укладанні арматури стежити за правильним і надій­ним встановленням монтажних петель.

3.3.5. При виготовленні залізобетонних конструкцій з наперед напруженою арматурою бетоняр повинен перевірити справність насосів, гідравлічних і механічних домкратів, пристроїв, які реєструють натяг, та іншого обладнання; перевірити призначену для натягу арматуру. Дефектні стержні, які мають підрізи, загини та скрутки, необхідно замінити.

3.3.6. Ділянки натягу арматури повинні мати на торцях стендів захисні огорожі (сітки) висотою не менше 1,8 м.

Забороняється перебування у зоні підготовки і натягу арматури осіб, не зв’язаних з цією роботою.

3.3.7. При перервах у роботі та після її закінчення бетоняр повинен відключити від електромережі установку для натягу арматури.

3.3.8. При електротермічному натягу арматурних стержнів бетоняр повинен додержуватися таких вимог:

– при остиганні стержнів забороняється стороннім особам перебувати біля форм;

– на торці стержнів з анкерними упорами необхідно одягати запобіжні кожухи, які знімаються тільки при подаванні форм у пропарювальну камеру;

– при нагріванні стержнів поза формою обгороджувати установки для нагрівання стержнів і струмоведучі пристрої.

3.3.9. Перед укладанням бетонної суміші в форму або опалубку бетоняр повинен перевірити справність замків і петель форми, а також правильність і надійність кріплення монтажних петель до арматури.

Укладати бетонну суміш у форму слід рівномірно.

3.3.10. При роботі на віброплощадці бетоняр повинен:

– перед кожним включенням віброплощадки переконатись, що на ній немає людей;

– розрівнювати бетонну суміш вручну тільки при виключеній віброплощадці;

– під час роботи віброплощадки обов’язково застосовувати засоби індивідуального захисту від виробничого шуму – протишумові вкладиші або навушники.

3.3.11. Спускання у пропарювальні камери допускається тільки після відключення подачі пари, охолодження камери і виробів, що є в ній, до 40°С; для спуску слід використовувати постійні або знімні драбини.

3.3.12. При вийманні готових виробів з пропарювальних камер стропування необхідно проводити за всі наявні монтажні петлі.

3.4. Вимоги з охорони праці при електропрогріванні залізобетонних конструкцій

3.4.1. Бетоняр, який бетонує конструкції, що піддаються електропрогріванню, повинен пройти спеціальний інструктаж з безпечних способів роботи. Ті, хто працює поблизу ділянок, які прогріваються, повинні бути попереджені про небезпеку ураження електрострумом.

3.4.2. Ділянки, які прогріваються, мають бути обгороджені, а в нічний час добре освітлені. Огорожі встановлюються на відстані не менше 3 м від межі ділянки, яка перебуває під струмом.

Забороняється перебування сторонніх людей і виконання будь-яких робіт на ділянках, які прогріваються електрострумом.

3.4.3. При електропрогріві бетону монтаж і приєднання електрообладнання до живильної мережі повинні виконувати тільки електромонтери, які мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III, а не бетоняр.

3.4.4. У зоні по електропрогріву повинна бути сигнальна лампа, розміщена на видноті, яка засвічується при включенні струму на ділянці. Починаючи з цього моменту, на робочій площадці можуть перебувати тільки особи, які обслуговують установку.

3.4.5. Бетоняр, який проводить електропрогрівання, повинен працювати в діелектричному гумовому взутті і таких же рукавицях; інструмент повинен мати ізольовані держаки.

3.4.6. Перед бетонуванням необхідно пересвідчитись у тому, що підготовлена до електропрогріву ділянка, куди укладатимуть бетонну суміш, не перебуває під струмом.

3.4.7. При бетонуванні на погано освітлених ділянках дозволяється користуватись переносними лампами напругою не більше 12 В.

3.4.8. Перед вивантаженням бетонної суміші бетоняр повинен переконатись у правильності розміщення арматури і електродів. Відстань між електродами і арматурою повинна бути не менш як 5 см. Бетонну суміш необхідно вивантажувати обережно, не зсуваючи електроди.

3.4.9. Поливати бетон дозволяється тільки після зняття напруги в конструкціях, що прогріваються.

3.4.10. Перед електропрогріванням бетону для кращого контакту з проводами кінці електродів, що виступають, необхідно очистити від бетонної суміші. По закінченні електропрогріву кінці електродів, що виступають з бетону, треба зрізати.

3.4.11. Вимірювати температуру бетону слід у діелектричних гумових калошах і рукавицях. При цьому необхідно додержуватися крайньої обережності, не підходити впритул до конструкції, а також не спиратись до неї. Роботи виконувати, по можливості, однією рукою, тримаючи другу за спиною або збоку.

3.4.12. Перевіряти наявність напруги на частинах електроустановки рукою забороняється. Для цього слід застосовувати струмошукачі або контрольні лампи, які мають на кінцях проводів наконечники.

3.4.13. Ходити або перевозити бетон у зоні електропрогріву, що перебуває під напругою, дозволяється тільки спеціально влаштованими ходами і підмостками.

3.4.14. При електропрогріванні монолітних конструкцій, які бетонуються по частинах, незабетонована арматура, зв’язана з ділянкою, що прогрівається, повинна бути ретельно заземлена.

3.4.15. При проведенні бетонних робіт на висоті бетоняр повинен:

– включати напругу для електропрогріву тільки за відсутності людей в зоні прогріву;

– вимірювати температуру бетону в зоні прогріву за допомогою дистанційних приладів або при виключеній напрузі.

3.4.16. Забороняється проводити будь-які роботи посередині замкнутих залізобетонних конструкцій, що перебувають під напругою. Ці роботи можна виконувати тільки після відключення напруги.

3.4.17. Електропрогрів залізобетонних конструкцій повинен здійснюватись напругою не вище 110В.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи бетоняр повинен:

– очистити від залишків бетонної суміші підмостки, настили, сходові марші;

– привести в належний порядок робоче місце і механізми;

– очистити від бетонної суміші бетономішалки, бетононасоси, вібратори, ручні інструменти;

– зняти, почистити спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту;

– вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.2. Ручні інструменти і вібратори слід акуратно скласти у спеціально відведене місце.

4.3. Про всі несправності і неполадки повідомити інженерно-технічного працівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В разі пошкодження сигналізації та припинення зв’язку між мотористом бетононасоса і бетонярами на укладанні бетону робота повинна бути припинена до відновлення сигналізації.

5.2. При утворенні пробки в бетоноводі, трубопроводах або шлангах необхідно зупинити бетононасос, вжити заходів до видалення пробки відповідно до інструкції по експлуатації бетононасоса і повідомити майстра – керівника робіт про вжиті заходи. Видаляти пробки дозволяється тільки після зняття тиску в системі.

5.3. В разі виникнення пожежі вогнище пожежі необхідно гасити піском, вуглекислотним вогнегасником, тонким струменем води, парою.

5.4. В разі, якщо швидка ліквідація пожежі власними силами неможлива, негайно треба викликати спеціальну пожежну команду.

5.5. При нещасних випадках бетоняр повинен уміти надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу, а також повідомити адміністрацію про те, що сталося.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Помощь специалисту