Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У КОЛОДЯЗЯХ,
СЕЧОЗБІРНИКАХ, ІНШИХ ЗАГЛИБЛЕННЯХ,
ДЕ МОЖЛИВЕ НАКОПИЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЗІВ

1. Загальні положення

1.1. До роботи в колодязях, сечозбірниках та інших місткостях (далі – колодязях) допускаються особи чоловічої статі, що досягли 18 років, які не мають медичних протипоказань і пройшли спеціальне виробниче навчання, вступний та первинний інструктажі з безпеки праці і знають правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

1.2. До виконання робіт в колодязях приступайте після одержання наряд-допуску, який видається відповідальним за проведення робіт інженерно-технічним працівником, призначеним наказом керівника підприємства.

1.3. Роботи в колодязях виконуються бригадою у складі не менше трьох чоловік, включаючи старшого (бригадира), який призначається із найбільш кваліфікованих працівників.

1.4. Вимагайте від безпосереднього керівника робіт чіткого визначення меж вашої робочої зони. (У даному випадку робочою зоною може бути визнано територію ферми, об’єкти каналізацій, погоджений маршрут переїзду до місця і з місця роботи.)

1.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена наряд-допуском (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не допускайте присутності в робочій зоні сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.6. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.7. Не торкайтесь до проводів і кабелів, які звисають, лежать або виглядають із землі, а також до інших предметів невідомого походження.

1.8. Ознайомтесь із розташуванням місця для відпочинку, куріння й вживання їжі. Перевірте наявність у місці відпочинку питної води, мила і аптечки першої (долікарської) допомоги. Перед вживанням їжі або курінням вимийте руки з милом, витріть їх рушником або висушіть повітрям.

1.9. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.10. Під час виконання робіт виникають небезпечні і шкід­ливі виробничі фактори, які можуть призвести до травмування або захворювання:

– отруйні задушливі гази;

– можливість затоплення;

– недостатнє освітлення робочої зони;

– незакриті ями і колодязі;

– слизька поверхня засобів доступу до робочого місця чи до місця обслуговування;

– підвищені фізичні навантаження;

– машини, що рухаються;

– підвищена чи понижена рухомість повітря;

– підвищена чи понижена температура;

– мікроорганізми.

1.11. Під час роботи користуйтеся спецодягом, спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального захисту.

1.12. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.

1.13. Не приступайте до роботи при відсутності необхідного для роботи в колодязях спорядження та засобів індивідуального захисту.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте наряд-допуск на проведення робіт.

2.2. Надіньте спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, перевірте наявність аптечки першої (долікарської) допомоги, інструменту, пристроїв і спорядження. Перевірте їх комплектність та справність.

Бригада для роботи в колодязях повинна бути забезпечена таким:

– запобіжні і захисні засоби: шлангові або ізолюючі протигази, рятувальні пояси з заплічними ременями і кільцями на їх перехрещенні, за які кріпиться рятувальна мотузка, довжина мотузки повинна перевищувати глибину колодязя на 3 м (не дозволяється використання поясних ременів);

– рятувальні пояси і рятувальні мотузки повинні бути випробувані на розрив вантажем не менше 200 кг. Перевірку не рідше одного разу на півроку оформляють актом;

– захисні шоломи або каски;

– інвентар з кольорового металу, не здатного до іскроутворення. При його відсутності звичайний інструмент змастіть тонким шаром консистентного мастила (солідолом, технічним вазеліном);

– огороджувальні триноги та огородження;

– пересувні попереджувальні і заборонні знаки безпеки (в нічний час до опор, на яких виставлені знаки, прикріпляють сигнальні ліхтарі з червоним світлом);

– гаки і ломи для відкривання люків колодязів;

– пересувні вентилятори (компресори) або повітродувка;

– газоаналізатор;

– акумуляторні ліхтарі напругою не більше 12 В або шахтарська лампа. Шахтарські лампи і акумуляторні ліхтарі повинні бути опломбовані;

– переносна драбина висотою не менше 0,5 м від верхньої частини люка або лаза колодязя.

2.3. Домовтесь про сигнали та способи їх подачі за допомогою сигнального каната.

2.4. Перевірте наявність засобів пожежогасіння.

2.5. Впевніться, що біля колодязя відсутні слизькі місця, ями і канави засипані або закриті. В зимовий період очистіть майданчик навколо колодязя від снігу та льоду.

2.6. Перед початком робіт встановіть попереджувальні написи або знаки безпеки на відстані не менше 5 м від місця роботи, а в нічний час встановіть триноги і прикріпіть сигнальні ліхтарі з червоним світлом.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконуйте роботи в світлий час доби.

3.2. В нічний час вжийте заходів до забезпечення освітлення робочої зони.

3.3. Перед відкриттям кришки колодязя станьте з навітряного боку.

3.4. Відкривайте кришку колодязя з допомогою гачка чи лома.

3.5. Не відкривайте кришку колодязя руками.

3.6. Примерзлі кришки відігрівайте кип’ятком або гарячим піском.

3.7. Відкривши кришку, визначте наявність небезпечних газів в колодязі за допомогою газоаналізатора або за допомогою опускання шахтарської лампи, яка має бокове дзеркало. В дзеркало спостерігайте за видовженням (збільшенням) полум’я. Видовження полум’я або його затухання – свідоцтво наявності газу в колодязі.

3.8. Не перевіряйте наявність газу відкритим полум’ям.

3.9. Не випалюйте газ із колодязя з метою його видалення. При наявності газу в колодязі видаліть його шляхом нагнітання повітря за допомогою вентилятора, повітродувки чи пересувного компресора протягом 10 хв. При відсутності вентиляції застосовуйте природне провітрювання шляхом відкривання кришок сусідніх вище - і нижчерозташованих оглядових колодязів протягом 20–30 хв. на самоточній каналізаційній лінії. при цьому кришку робочого колодязя залишіть закритою, а при провітрюванні колодязя на водопровідній мережі відкрийте кришку робочого колодязя.

3.10. Після проведення дій по видаленню газу із колодязя проведіть повторну перевірку наявності газу і при позитивних результатах приступайте до роботи.

3.11. Дотримуйтесь правил електро- і вибухобезпеки.

3.12. Перед початком роботи огляньте стан стінок та дна колодязя, перевірте наявність і міцність закріплення ходових скоб і поручнів, а також перекриття, цоколь або лаз колодязя.

Не виконуйте завдання при виявленні пошкоджень, які можуть викликати обвали. В цьому випадку колодязі огородіть і встановіть відповідний напис: “Обережно! Аварійний стан”.

3.13. Перед тим, як приступити до роботи, опустіть в колодязь на мотузці необхідний інструмент, інвентар, запасні частини тощо.

3.14. Не опускайте і не піднімайте вантаж в колодязь або з колодязя, коли в ньому знаходиться працівник.

3.15. Заміну інструменту або деталей проводьте за взаємними сигналами.

3.16. Перевірку на наявність газу в колодязі проводьте через кожну годину роботи.

3.17. Якщо концентрація шкідливих або вибухонебезпечних газів наближається до небезпечної величини, проводьте роботи тільки в аварійних ситуаціях за умови обов’язкового використання ізолюючих протигазів (шлангових чи автономних).

3.18. Перед тим, як опуститись в колодязь, надіньте ізолюючий протигаз, рятувальний пояс з закріпленою до нього рятувальною мотузкою.

3.19. Закріпіть шланг протигаза на наплічній лямці рятувального пояса для запобігання зняттю маски протигаза з голови.

3.20. Надійно закріпіть кінець рятувальної мотузки на поверхні. Довжина її повинна бути на 2 м коротша від шланга протигаза.

3.21. Працівник може працювати в колодязі в шланговому протигазі безперервно не більше 15хв., після чого повинен відпочивати на поверхні не менше 20 хв.

3.22. Працівник, що знаходиться в колодязі, зобов’язаний подавати умовні сигнали тим, хто залишився зверху.

Сигнали повинні бути зрозумілими, вони встановлюються старшим або керівником робіт до спуску.

3.23. Працівник, що знаходиться в колодязі, повинен весь час слідкувати за своїм самопочуттям. При появі болю в голові та шуму у вухах необхідно негайно піднятися нагору.

3.24. Працівник, що знаходиться на поверхні, повинен:

– тримати вільний кінець рятувальної мотузки;

– підтримувати постійний зв’язок з працівником, який опустився в колодязь;

– не допускати безперервного перебування працівника в колодязі більше 15 хв.;

– у випадку необхідності витягнути працівника з колодязя і надати першу долікарську допомогу.

3.25. Третій працюючий повинен:

– виконувати вказівки працівника-страхувальника;

– не допускати в 5-метрову зону до місця роботи сторонніх осіб, тварин, транспортні засоби;

– слідкувати за подачею повітря;

– при необхідності допомагати витягувати працюючого з колодязя;

– подавати в колодязь необхідні матеріали та інструмент.

3.26. Не відволікайтесь на виконання інших робіт, поки працюючий в колодязі не підніметься на поверхню.

3.27. Працівнику, що спускається в колодязь, забороняється відстібати рятувальну мотузку від пояса, а тому працівнику, що тримає інший кінець мотузки, забороняється випускати його з рук на весь час спуску, знаходження працівника в колодязі і його піднімання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Приберіть інструмент і відправте на поверхню.

4.2. За сигналом працівника в колодязі підніміть його на поверхню.

4.3. Вийміть драбину і щільно закрийте отвір колодязя кришкою.

4.4. Складіть інструмент, зніміть огородження та знаки безпеки.

4.5. Очистіть та складіть шланговий протигаз.

4.6. Зніміть індивідуальні засоби захисту, спецодяг, спецвзуття, очистіть від бруду і здайте на зберігання.

4.7. Помийте руки, прийміть душ.

4.8. Повідомте керівника про технічний стан обладнання і особливості виконання роботи.

4.9. Про всі недоліки, помічені в процесі роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення повідомте керівника робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Вжийте відповідних заходів пожежо-, вибухобезпеки при використанні відкритого вогню під час роботи.

5.2. У разі виявлення витоку газу припиніть роботу, повідомте аварійну службу та керівника робіт, вжийте заходів щодо виключення загорання чи вибуху.

5.3. Припиніть роботи в колодязі при одержанні сигналу “Тривога” або при відсутності сигналу-відповіді від працівника в колодязі.

5.4. Якщо працівник не може сам піднятися на поверхню, негайно евакуюйте його з колодязя за допомогою рятувальної мотузки.

5.5. Після того, як працівник буде знаходитися у безпеці на поверхні, надайте йому першу долікарську допомогу, а при необхідності викличте швидку допомогу.

5.6. У випадках виявлення несправностей пристроїв, інструменту, а також при пожежі, аварії обладнання, порушенні норм безпеки, травмуванні, отруєнні працівників негайно повідомте керівника робіт та вжийте заходів щодо усунення недоліків.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)