Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для комплектувальника товару

Інструкція з охорони праці для комплектувальника товару

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  №

ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКА ТОВАРУ

1.      Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства  та встановлює загальні вимоги з охорони праці для комплектувальника товару (далі - комплектувальник).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3       Робочим місцем комплектувальника  є склад готової продукції.

1.4       Ціль комплектування: протягом усієї зміни скомплектувати виробничі партії по виду, вазі, напряму, згідно реєстру.

1.5       Обладнання, яке використовується на робочому місці:

-                                дерев΄яні піддони;

-                                інвентар – рокла, візки;

Доступ до електрощитів обслуговування устаткування має тільки електротехнічний персонал.

1.6    До виконання робіт за професією комплектувальника допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007  № 246 і не мають медичних протипоказань;

- пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Графік роботи комплектувальника встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.7 Особи молодше за 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу при комплектуванні, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я від 22.03.96 № 59.

1.8 Комплектувальник зобов‘язаний:

-   піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на
території підприємства;

-   знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму
робочому місці;

-  вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

-  знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем,;

-  знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним
договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, у тому числі:

-  вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу
технологічної й обідньої перерв;

-  не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

-  не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження
керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

-  проходити у встановленому порядку медичні огляди;

-  вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

-  перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інвентарю;

-  співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9.      До кола обов‘язків комплектувальника входить:

-                     комплектування продукції згідно нормативних документів ( реєстрів, заявок та ін.);

-                     при заповненні піддону або після завершення сортування всього заказу повідомити про це керівника (завідувача складу, комірника);

-                     транспортування скомплектованої партії продукції на вивільнене робоче місце або до місця навантаження на автомобіль;

-                     завантаження продукції на автомобіль (за необхідності).

1.10     У процесі роботи на комплектувальника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

- транспорт, що рухається;

- фізичні перевантаження.

1.11 Комплектувальнику відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам :

костюм бавовняний на 12 місяців;

костюм бавовняний утеплений на 36 місяців;

рукавиці на 1 місяць;

черевики шкіряні на 12 місяців.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.12 При виконанні своїх обов'язків комплектувальник зобов'язаний дотримуватися
вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

-  прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

-  зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

-  користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягнути спецодяг, спецвзуття,  засоби індивідуального захисту.

2.2. Отримати від керівника (завідувача складу) завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

- звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, у разі необхідності слід освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;

- позначити на площадці для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;

2.4. При виявленні ушкодження тари, упаковки товарів або яких-небудь інших недоліків повідомити безпосереднього керівника. До роботи приступити з дозволу керівника після усунення несправності.

3.  Вимоги  безпеки  під  час  роботи

3.1              Виконувати роботу доручену керівником.

3.2              Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3              Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4              Тримати вільним доступ до електрощитів, не захаращувати своє робоче місце.

3.5              Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар.

3.6              Користуватися тільки справними піддонами.

3.7              Укладати продукцію на піддони акуратно, щоб вона не виступала за габарити піддону. Завантаження проводити, погоджуючи свої дії з напарником.

3.8              Товар на піддон укладати по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.

3.9              Під час подачі навантажувачем порожніх піддонів і вивозі продукції знаходитися на безпечній відстані від нього.

3.10          Не захаращувати робоче місце піддонами та інвентарем. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби на зміну, дотримуючись габаритів безпеки на робочому місці.

3.11          Під час пересування по складу бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.12          Без потреби між штабелями ходити не дозволяється

3.13          Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.14          Не дозволяється переносити вантажі самому та дозволяти іншим в несправній тарі (з виступаючими цвяхами та гострими кінцями).

3.15          Переміщення котно-бочкових вантажів вручну по горизонтальній площині повинно проводитися тільки перекочуванням або під ухил. Перенесення таких вантажів на спині не дозволяється.

3.16          Під час перекочування  необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.17          Під час перекочування котно-бочкового вантажу під ухил потрібно весь час притримувати його руками, перебуваючи за ним.

3.18          При укладці вантажу на візки (рокли) необхідно стежити, щоб вантаж лежав стійко, не зміг впасти під час руху.

3.19          При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.20          Для роботи на висоті (для доступу на полиці верхніх стелажів) необхідно користуватися міцними справними драбинами з наконечниками проти сковзання.

3.21          У випадку пошкодження тари або появі в ній будь-яких несправностей необхідно негайно повідомити комірника або завідувача складу.

3.22          Розкривати упаковку, тару необхідно тільки відповідними інструментами, попередньо видалити всі цвяхи та кінці дроту, а металеве обшиття загнути у середину стінок тари.

3.23          При перекачуванні балонів з киснем вручну не треба їх брати за вентилі.

3.24          При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.25          У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити керівника (завідувача складу).

3.26          Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування:

- Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

- Зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку нещасного випадку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку, якщо це не погрожує життю і здоров'ю навколишніх робітників і не призведе до аварій.

4. Вимоги безпеки після  закінчення  роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце, прибрати його від сміття, сторонніх предметів.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовувався при роботі очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.3. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити  безпосереднього керівника  робіт чи іншу посадову особу.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, при необхідності прийняти душ.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

  1. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, перешкоджаючих виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.3. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну охорону за тел.101, до її прибуття слід діяти відповідно з інструкцією по пожежній безпеці. Повідомити відповідального за пожежну безпеку підприємства.

5.4.У разі нещасного випадку, надати потерпілому першу медичну допомогу у послідовності:

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму , винести з ураженої зони, загасити полум'я на одязі, що спалахнув) і оцінити його стан;

- визначити характер і важкість травми;

- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, тощо);

- викликати швидку медичну допомогу чи лікаря;

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.5.Конкретні дії надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № «Про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.6. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.

РОЗРОБИВ:

Завідувач складу                                                  ________________

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора                                              ______________

Інженер з охорони праці                                         ______________

Начальник  юрвідділу


{module 43}
  {module 28}

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.