Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час роботи з акумуляторними батареями

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПІД  ЧАС  РОБОТИ З АКУМУЛЯТОРНИМИ БАТАРЕЯМИ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства  та встановлює загальні вимоги з охорони праці для працівників підприємства, а саме: водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту автомобілів, водій навантажувача (далі - працівник), які виконують роботи з  акумуляторними батареями.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3. До виконання робіт з акумуляторними батареями допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли:

- попередній медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів працівник до виконання трудових обов'язків не допускається) та визнані придатними виконувати роботи;

- вступний інструктаж;

- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з безпеки праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.4. Працівники проходять повторний інструктаж з охорони праці не рідше, ніж один раз на 3 місяці. Інструктаж проводиться керівником робіт. Результати інструктажу фіксуються в журналі реєстрації інструктажів.

1.5. При влаштуванні на роботу і не рідше одного разу на рік працівники повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Працівники повинні знати і дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, правил особистої гігієни.

1.7. При роботі в акумуляторній можливий вплив на персонал таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- ураження електричним струмом;

- термічні фактори (вибухи при зарядці батарей; опіки кислотою, електролітом, розплавленим свинцем);

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (пари кислот, аерозолю, свинцю);

- підвищене фізичне навантаження.

1.8.Працівники, які виконують роботи з  акумуляторними батареями забезпечуються спеціальними засобами електрозахисту, спецодягом та спецвзуттям згідно з ДНАОП 0.00-3.06-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту».

У процесі роботи акумуляторник повинен дотримуватися правил носіння спеціального одягу, спецвзуття, користування засобами індивідуального захисту.

1.9. Працівники зобов'язані знати і дотримуватися правила пожежо- і вибухобезпеки. Завалення і захаращення приміщень, проходів не допускається.

Паління дозволяється тільки в спеціально позначених і обладнаних приміщеннях для паління поза робочими місцями.

1.10. Про кожний нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника. Керівник повинен організувати першу долікарську допомогу потерпілому, доставку його в лікувальну установу, повідомити про це роботодавця і службу охорони праці. Для розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці і стан обладнання такими, якими вони були під час випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до аварії.

1.11. Працівники повинні володіти прийомами надання першої долікарської допомоги, прийомами транспортування потерпілого, знати місце розташування і вміст аптечки, уміти користуватися засобами, що знаходяться в аптечці.

1.12. Особи, які допустили порушення інструкції з охорони праці, притягуються до відповідальності згідно з діючим законодавством, позачерговій перевірці знань з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Упорядкувати і надіти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність та комплектність.

2.2. Уважно оглянути робоче місце, привести його в порядок, прибрати усі заважаючи роботі предмети. Робочий інструмент, пристосування і допоміжний матеріал розікласти в зручному і безпечному порядку і перевірити їх справність.

2.3. Перевірити і пересвідчитися в справності обладнання зарядних місць, стелажів, укриття шинопроводів і електролітних шлангів, вилки і електрошнур переносної електролампи.

2.4. Перевірити освітленість робочого місця і роботу систем вентиляції, наявність протипожежного інвентарю.

2.5. Перевірити наявність замків на дверях акумуляторного приміщення (шафи), двері повинні бути постійно зачинені.

2.5. Перевірити наявність поблизу умивальника мила, вати в упаковці, рушника і засобів для нейтралізації кислоти або лугу при попаданні їх на шкіру і в очі.

2.6. Бачки зі звичайною водою для миття, нейтралізуючими розчинами, посуд з електролітом повинні бути встановлені на стелажах на доступній висоті, мати помітне (розпізнавальне) пофарбування і відповідні написи (назви речовин).

2.7. Не дозволяється зберігати та споживати їжу, тримати пляшки та посуд, ставити бачки з питною водою в приміщеннях, де зберігаються свинцеві електроди, кислота та луги, а також виконується вирівнювання, складання та паяння електродів акумуляторів.

2.8. Під час роботи з кислотою необхідно одягти гумові чоботи (під штани) або калоші, гумовий фартух, захисні окуляри і гумові рукавиці.

2.9. Працівники, які виконують роботи з  акумуляторними батареями не повинні приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

- якщо припливно-витяжна вентиляція не працює;

- при несправностях, вказаних в інструкціях заводів - виготівників по експлуатації засобів захисту, що застосовуються, та обладнання, при яких не допускається їх застосування;

- при недостатній освітленості робочого місця;

- при несправності електропроводки і зарядних установок.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунені до початку робіт, а при неможливості зробити це, працівники зобов'язані повідомити про них безпосереднього керівника.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Акумуляторні роботи повинні виконуватися в спеціально виділеному приміщенні, куди повинен бути обмежений доступ людей. На дверях повинні бути вивішені знаки безпеки:  "Акумуляторна", "Вогненебезпечно", "З вогнем не входити". Припливно-витяжна вентиляція акумуляторного приміщення повинна включатися за півгодини до початку заряду батареї і відключатися після видалення всіх газів не менше, ніж через півтори години після відключення заряду.

3.2. Для переміщення акумуляторних батарей по території та у приміщенні необхідно користуватися спеціальними візками, платформа яких виключає можливість падіння батарей.

3.3. При перенесенні вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно використовувати пристрої (захвати) і дотримуватися заходів безпеки, щоб уникнути обливання електролітом.

3.4. Переносити бутлі з кислотою, лугом і електролітами слід вдвох. Бутлі повинні бути надійно закріплені на носилках або інших пристроях, закриті притертими пробками і зберігатися в окремому приміщенні, яке провітрюється.

3.5. Під час роботи працівники зобов'язані:

- не допускати замикання клем акумуляторів металевими предметами;

- перевозити батареї на спеціальних возиках, що виключають можливість їх падіння;

- не допускати одночасного дотику до двох клем акумуляторів для запобігання короткому замиканню та іскрінню;

- перевіряти напругу акумуляторних батарей тільки вольтметром;

- приєднувати клеми акумуляторів на зарядку і від'єднувати їх після зарядки при вимкненому устаткуванні зарядного місця;

- з'єднувати акумуляторні батареї освинцьованими клемами, які створюють щільний контакт та виключають іскріння.

3.6. Приєднувати батареї до мережі постійного струму і з'єднувати акумулятори між собою необхідно в гумових рукавичках і гумовому взутті.

3.7. При необхідності виконання роботи на струмоведучих частинах потрібно користуватися інструментом з ізольованими рукоятками.

3.8. Для огляду акумуляторних батарей необхідно користуватися переносними світильниками у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 42 В.

3.9. Переливати кислоту із бутилі в посуд з водою необхідно вдвох, не виймаючи бутил з корзини, застосовуючи спеціальне пристосування для закріплення і нахилу бутила. Заливати акумуляторні батареї слід за допомогою гумового шланга чи насоса для перекачування електроліту.

3.10. Готувати кислотний електроліт необхідно в спеціальних посудинах (керамічних, пластмасових тощо). Щоб запобігти кипінню та розбризкуванню кислоти під час приготування електроліту, кислоту слід виливати у воду (а не воду в кислоту) тонкою рівною безперервною цівкою, одночасно перемішуючи електроліт мішалкою із кислотостійкої пластмаси чи скла.

Не дозволяється в електроліт додавати воду.

3.11. Залиття кислоти і приготування електроліту потрібно здійснювати в захисних окулярах і гумових рукавичках.

3.12. Відкривати посудину з лугом при приготуванні лугового електроліту слід обережно і без застосування великих зусиль. Для полегшення відкривання флакона, пробка якого залита парафіном, необхідно прогріти горловину флакона ганчіркою, змоченою  гарячою водою.

3.13. Великі куски їдкого калію необхідно дробити, накриваючи їх чистою тканиною. Роздроблені куски їдкого калію необхідно опускати в дистильовану воду обережно за допомогою стальних щипців, пінцета або металевої ложки і перемішувати скляною або ебонітовою паличкою до повного розчинення.

Не дозволяється брати шматки лугу у руки навіть у рукавичках.

3.14. Заливати готовий електроліт в акумуляторні батареї слід через скляну воронку, заздалегідь вивернувши пробки із  заливальних отворів і охолодивши електроліт до температури  35±10°С. Вимір рівня електроліту потрібно проводити за допомогою скляної трубки діаметром 3-5 мм.

Заміри щільності електроліту слід виконувати в гумових рукавичках і респіраторі.

3.15. Місця, залиті кислотою або електролітом, необхідно нейтралізувати, засипаючи їх дерев'яною стружкою, змішаною з содою. Після зволоження стружки рідиною її видаляють. Пролитий розчин лугу також засипається стружкою і після зволожування видаляється.

Не дозволяється збирати пролитий електроліт ганчіркою з віджиманням останньої.

3.16. Заряджати нові акумуляторні батареї слід тільки після просочення пластин електролітом: для батарей з сухими зарядженими пластинами - через 3 години, а для батарей з незарядженими пластинами - через 4-6 годин.

3.17. Здійснювати контроль за ходом зарядження слід за допомогою контрольних приладів (термометра, навантажувальної вилки, ареометра тощо).

3.18. Проводити паяння акумуляторних батарей в акумуляторному приміщенні необхідно не раніше, ніж через 2 години після закінчення заряджання. Батареї, працюючі в режимі постійного підзарядження, за 2 години до початку паяння потрібно перевести в режим зарядження.

3.19. Ремонт акумуляторних батарей проводити тільки на робочих місцях, які обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

3.20. Працівникам забороняється:

- входити в акумуляторну з відкритим вогнем (запаленим сірником, цигаркою тощо);

- працювати без спецодягу і інших засобів індивідуального захисту;

- зберігати і вживати їжу, воду і палити в акумуляторному приміщенні;

- користуватися електронагрівальними приладами;

- допускати в приміщення сторонніх осіб;

- перемішувати електроліт, вдуваючи повітря через гумовий шланг;

- з'єднувати клеми акумуляторних батарей проводами без затискачів;

- покидати приміщення під час зарядження акумуляторів;

- проводити зарядження акумуляторних батарей при непрацюючій припливно-витяжній вентиляції;

- переносити і переміщувати одному бутлі з кислотою, лугом і електролітами з відкритими пробками.

Зарядження акумуляторних батарей повинно проводитися тільки при відкритих пробках і включеній витяжній вентиляції.

3.21. Не допускається зберігати і заряджати кислотні і лужні акумуляторні батареї в одному приміщенні, а також зберігати бутлі з кислотою і флакони з лугом в акумуляторному приміщенні в кількості, що перевищує добову потребу.

3.22. Не дозволяється захаращувати підходи до стелажів з нейтралізуючими речовинами, з дистильованою водою, водою для миття та електролітом.

3.23. Забороняється у приміщенні для акумуляторів доторкатися до шин, електродів та з'єднувальних смуг і планок.

3.24. Перед їжею і палінням необхідно вимити руки з милом і прополоскати рот водою. Не треба допускати попадання оксидів свинцю на шкіру.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи працівники зобов'язані:

- упорядкувати робоче місце, протерти і прибрати інструмент і пристосування і скласти їх у відведене місце;

- вимкнути після закінчення зарядження акумуляторних батарей зарядний агрегат, очистити батареї і клеми від електроліту, протерти їх досуха, перевірити чистоту отворів в пробках батарей;

- зняти спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту, очистити і прибрати їх в призначене для зберігання місце;

- вимити обличчя і руки теплою водою з милом, прополоскати рот, прийняти душ;

- повідомити про всі помічені під час роботи неполадки бригадиру або керівнику робіт.

4.2. Доповісти   керівникові   робіт  про  всі  недоліки,   які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі пошкодження баків акумуляторів, розливання кислоти тощо терміново вжити необхідних заходів щодо ліквідації аварії:

-  огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

- повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

- якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.1.1. У разі попадання сірчаної кислоти на шкіру або в очі необхідно змити її струменем води, потім промити 5%-ним розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2-3% -ним (для очей) і доповісти про це керівнику робіт.

5.1.2. При попаданні лугу на шкіру або в очі необхідно змити його струменем води, потім промити 5-10% -ним розчином борної кислоти (для шкіри тіла) і 2%-ним розчином борної кислоти (для очей) і повідомити керівнику.

5.1.3. Пролиту сірчану кислоту потрібно засипати тирсою, змочити розчином соди або засипати содою і витерти досуха.

5.1.4. У разі виявлення ознак отруєння аерозолями лугу необхідно вивести потерпілого на свіже повітря, дати йому випити молока як нейтралізуючий розчин, при необхідності, викликати бригаду швидкої допомоги.

5.1.5. Якщо пролито луг, то його треба засипати піском або тирсою, видалити пісок (ошурки) і залити це місце розчином сильно розбавленої соляної або оцтової кислоти. Потім видалити нейтралізуючий розчин кислоти, вимити підлогу і рукавички водою і протерти їх досуха.

Якщо пролита кислота, то її засипають піском (тирсою засипати неможна!), потім видаляють пісок, що просочився кислотою, і засипають поверхню содою. Соду потім також видаляють і промивають це місце великою кількістю води.

Електроліт, пролитий на стелаж, треба витерти ганчір’ям, змоченим в 10%-ному нейтралізуючому розчині, а пролитий на підлогу - спочатку посипати тирсою, зібрати її, а потім це місце змочити нейтралізуючим розчином і протерти досуха.

Розчини і речовини для нейтралізації проливів кислоти, лугу або електроліту повинні зберігатися на стелажі протягом усього робочого часу і мати чіткі написи.

5.1.7. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.2. Перша допомога при нещасних випадках.

5.2.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.2.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот  3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції № ___ «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається  робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.3. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

РОЗРОБИВ:

Головний механік

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Начальник юрвідділу


 

Помощь специалисту