Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Медицинский Уголок
Медицинский уголок

Заходи першої допомоги потерпілому від електричного струму

Заходи першої допомоги потерпілому від електричного струму

Заходи першої допомоги залежать від стану потерпілого після визволення його від електричного струму.Для визначення цього стану необхідно негайно вжити таких заходів:

 

Вивільнення від електричного струму при напрузі вище 1000 В

Вивільнення від електричного струму при напрузі вище 1000 В

Для відокремлення потерпілого від землі або частин, які проводять електричний струм i знаходяться під високою напругою, необхідно одягти діелектричні рукавицi i боти та діяти штангою або кліщами, що розраховані на напругу лінії електромережі.

 

Вивільнення від електричного струму при напрузі до 1000 В

Вивільнення від електричного струму при напрузі до 1000 В

Для відокремлення потерпілого від струмопровідних частин або проводу необхідно використовувати сухий одяг, канат, палицю, дошку або будь-який інший сухий предмет, який не проводить електричний струм.

 

Правила проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця

Правила проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця

Зовнішній (непрямий) масаж проводиться шляхом ритмічних стискань серця через передню стінку грудної клітини при надавлюванні на відносно рухливу нижню частину грудини, за якою знаходиться серце. При цьому, серце притискається до хребта i кров з його порожнин видавлюється у кровоносні судини. Повторюючи натискання з частотою 60-70 разів на хвилину, можна забезпечити достатній кровообіг в організмі в разі припинення роботи серця.

 

Основні правила при проведенні штучного дихання

Основні правила при проведенні штучного дихання

Штучне дихання необхідно проводити тільки в тому разі, коли потерпілий не дихає або дихає дуже погано (рідко, судомно, мовби схлипуючи, як помираючий), а також якщо дихання потерпілого постійно погіршується.

 

Надання долікарської допомоги потерпілим

Надання долікарської допомоги потерпілим

Перша допомога потерпілому, яка надається особовим складом, не повинна заміняти собою допомогу медичного персоналу i має надаватись до прибуття лікаря.

 

Основні види подій при яких сталися нещасні випадки на виробництві:

Основні види подій при яких сталися нещасні випадки на виробництві:

   

Інструкція щодо використання засобів аптечки індивідуального медичного захисту (АІМЗ)

Інструкція щодо використання засобів аптечки індивідуального медичного захисту

 

Медичнi засоби iндивiдуального захисту

Медичнi засоби iндивiдуального захисту

Відповідно до Постанови Кабінену Міністрів України від 9 грудня 1997 року № 1379 “Про затверження заходів щодо розвитку Державної служби медицини катастроф на 1998-2001 роки” спеціалістами МОЗ та МНС України  розроблена та затверджена встановленим порядком аптечка індивідуальна медичного захисту (далі - АІМЗ).

 

Право на льготную пенсию работников занятых на работах с источниками ультракороткие волны, ультравысокой частоты, сверхвысокие частоты

К разделу ХХХІІІ «Общие профессии (во всех отраслях хозяйства)» Списка №2 включены работники, занятые на работах с источниками ультракоротких волн (УКВ), ультравысокую частоты (УВЧ), сверхвысокой частоты излучений (СВЧ), излучений, выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты от этих излучений.

 

Право на льготную пенсию машинистов (кочегаров) котельных

Право на льготную пенсию пользуются машинисты (кочегары) котельных (на угле и сланце), в том числе занятые на удалении золы.

 

Право на льготную пенсию работников, занятых сварочными работами

Из числа работников, выполняющих сварочные работы, правом на льготную пенсию по разделу ХХХІІІ «Общие профессии (во всех отраслях хозяйства)» пользуются:

 

Право на льготную пенсию аккумуляторщиков

К разделу ХХХІІІ «Общие профессии (во всех отраслях хозяйства)» Списка №2 включены аккумуляторщики.

 

Возможные случаи поражения током

Возможные случаи поражения током

Монтаж и эксплуатация электроустановок и сетей должны про­изводиться в соответствии с действующими «Правилами техники безопасности».

 

Производственный травматизм на предприятиях общественного питания

На предприятиях общественного питания случаи травматизма, как правило, связаны в основном с про­цессами приготовления пищи.

 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током

При поражении электрическим током прежде всего необходимо освободить потерпевшего от действия тока, а потом, до прибытия врача, начать оказание первой помощи.

 

Первая помощь при внезапных заболеваниях

Острые заболевания органов брюшной полости – характерны острая боль в животе, тошнота, рвота, задержка стула, неотхождение газов.

 

Первая помощь при отравлении

Отравлением называется воздействие на организм человека ядов различного происхождения.

 

Первая помощь при обморожениях

Отморожением называется повреждение тканей, вызванное длительным воздействием низкой температуры.

 


Страница 2 из 4